Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 Bosch dosiahol v roku 2023 na slovenskom trhu obrat 497 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 15 percent. „Chcel by som poďakovať všetkým našim zákazníkom a zamestnancom,“ povedal Milan Šlachta, zástupca Bosch Group na Slovensku a dodal: „Oceňujem tento vynikajúci výsledok a náš prínos pre miestny trh ako poskytovateľa technológií.“ V roku 2023 preinvestoval slovenský Bosch 19 miliónov eur. Investície smerovali najmä do moderných technológií na výrobných miestach. Bosch zamestnával na Slovensku k 31. decembru 2023 viac ako 1 200 ľudí.

Výhľad spoločnosti Bosch na Slovensku na aktuálny rok 2024 zostáva opatrný, a to aj vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu. Spoločnosť v roku 2024 očakáva stagnáciu globálnej výroby vozidiel, pokračujúci slabý strojársky trh a upadajúci stavebný priemysel. V prvom štvrťroku tohto roka bol obrat Bosch Group na slovenskom trhu mierne pod úrovňou predchádzajúceho roka.

Vývoj obchodných oblastí Bosch na Slovensku

Bosch Mobility zaznamenala v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazný rast. Je to najväčšia obchodná oblasť spoločnosti Bosch na Slovensku a profitovala najmä z oživenia zo strany slovenských výrobcov automobilov. Bosch Mobility zahŕňa divíziu Mobility Aftermarket, ktorá zaznamenala historicky najlepší rok vďaka zvýšenému dopytu po opravách a údržbe automobilov. Zároveň na Slovensku predstavuje sieť 41 nezávislých autoservisov Bosch Car Service a 5 autoservisov Bosch Diesel Service so špecializáciou na opravy komponentov vysokotlakových vstrekovacích systémov nafty. Výrobný závod spoločnosti Robert Bosch Production Slovakia s.r.o. v Bernolákove úspešne zvládol uspokojiť dopyt na trhu. Ide o jediný závod Bosch tohto druhu na svete, ktorý sa podieľa na renovácii automobilových alternátorov pre osobné a úžitkové vozidlá. Spoločnosť tiež vykonáva záručnú diagnostiku štartérov a alternátorov pre zákazníkov na celom svete.

Priemyselná technika v druhej polovici roka zaznamenala stagnáciu a mierny pokles trhu najmä v oblasti hydraulických aplikácií. Bosch Rexroth na Slovensku dosiahol dobré výsledky predovšetkým v oblasti priemyselnej automatizácie. Požiadavky na automatizáciu, ktoré sú stále viac poháňané konektivitou, Priemyslom 4.0, a lineárnou technológiou sú aj naďalej na vzostupe.

Energetika a technika budov je na Slovensku zastúpená dvoma divíziami. Home Comfort (bývalá Termotechnika) uzavrela rok 2023 výborným výsledkom a dosiahla historicky najvyšší obrat na slovenskom trhu. Najmä vďaka zvýšenému predaju tepelných čerpadiel a množstvu veľkých projektov realizovaných v oblasti priemyselných kotlov. Divízia otvorila v Bratislave nové moderne vybavené školiace stredisko zamerané na výrobky značiek Bosch a Buderus. Nárast obratu v roku 2023 zaznamenala aj Technika budov. Divízia okrem iného na Slovensku dokončila práce v infraštruktúrnych projektoch v oblasti tunelov a verejných budov s evakuačnými, požiarnymi a video systémami so zameraním na vyšší stupeň bezpečnosti.

Spotrebný tovar zastupujú na slovenskom trhu divízie Elektrické náradie a Domáce spotrebiče. Stagnujúci stavebný sektor, inflácia a vysoké úrokové sadzby negatívne ovplyvnili nákupné chovanie spotrebiteľov. Celkový výsledok sa preto v porovnaní s rokom 2022 v divízii Elektrického náradia zvýšil len mierne. Široká a stabilná sieť partnerských predajcov a prevádzka vlastného e-shopu zabezpečili, že si divízia udržala svoj podiel na trhu. Okrem toho vďaka vysokej kvalite výrobkov, na ktoré sa môžu používatelia spoľahnúť, divízia uspela v spotrebiteľskom prieskume Najdôveryhodnejšia značka (organizovanom spoločnosťou Atoz Marketing Services spolu s NIQ a Talk Online Panel), kde sa umiestnila na prvom mieste v kategórii Elektrické náradie. Výrobný závod BSH Drives and Pumps s. r. o. v Michalovciach sa zameriava na výrobu energeticky úsporných elektromotorov, čerpadiel a ventilátorov pre domáce spotrebiče. V roku 2023 spoločnosť investovala najmä do výroby strojov a zariadení. V oblasti výskumu a vývoja sa závod v Michalovciach venuje priemyselným výrobkom v oblasti elektroniky, presnej mechaniky a súvisiacim technológiám, najmä v oblasti technológie pohonov domácich spotrebičov.

Bosch Group vo svete: Výhľad na rok 2024 a strategický kurz

Bosch Group v roku 2023 zvýšila svoj obrat a zisk. Aj napriek zložitému hospodárskemu prostrediu sa úspešne darí implementovať stratégiu rastu. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, povedal: „V obchodnom roku 2023 sme dosiahli naše finančné ciele a posilnili našu pozíciu na trhu v mnohých obchodných oblastiach, od polovodičov až po integrované systémy budov.“ Spoločnosť zvýšila svoj obrat o 3,8 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 91,6 miliardy eur, a to aj napriek nepriaznivým ekonomickým a trhovým podmienkam. Prevádzková marža EBIT na úrovni 5,3 percenta bola o 1 percentuálny bod vyššia ako v predchádzajúcom roku. Bola teda vyššia, než sa očakávalo, ale stále nižšia ako cieľová marža vo výške najmenej 7 percent požadovaná v dlhodobom horizonte. Tú chce Bosch dosiahnuť do roku 2026. V prvom štvrťroku 2024 obrat medziročne klesol o viac ako 0,8 percenta; po očistení od vplyvov výmenných kurzov to predstavuje nárast o 2,7 percenta. Spoločnosť však očakáva, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom bude zvyšovanie prevádzkovej marže EBIT náročné. Okrem utlmeného trhového prostredia a očakávaného ďalšieho nárastu počiatočných investícií v oblastiach strategického významu bude mať spočiatku negatívny vplyv aj reštrukturalizácia a zlepšenie procesov, pričom ich pozitívny účinok sa dostaví až neskôr. Aj keď ekonomické a sociálne prostredie zostáva neľahké, Bosch sa snaží zaradiť medzi troch najlepších dodávateľov na svojich kľúčových trhoch vo všetkých regiónoch sveta.

Napríklad vo svojom hlavnom podnikaní v oblasti mobility Bosch systematicky presadzuje strategické rozhodnutia pre budúci rast. Len v tomto roku spúšťa približne 30 výrobných projektov pre elektrické vozidlá. V oblasti rastu vodík Bosch opätovne potvrdil svoje obchodné očakávania. Do roku 2030 by obrat s vodíkovou technológiou mohol dosiahnuť až 5 miliárd eur. Spoločnosť tiež systematicky využíva príležitosti rastu v oblasti vykurovacej techniky. Hoci trh s tepelnými čerpadlami v Európe v roku 2023 stagnoval, Bosch dokázal rozšíriť svoje podnikanie o takmer 50 percent. V nasledujúcich rokoch bude Bosch v tomto segmente naďalej rásť výrazne rýchlejšie ako trh. Po dvoch rokoch obmedzovania spotrebiteľov by však mohlo dôjsť k miernemu zlepšeniu na trhoch so spotrebným tovarom. Bosch očakáva stabilizáciu vlastného podnikania, k čomu by mali prispieť inovácie, ako aj rozšírenie jej medzinárodnej stopy. Celkovo zohrávajú klimatické opatrenia pre Bosch naďalej ústrednú úlohu. Podľa názoru Stefana Hartunga má spoločnosť veľké príležitosti na rast, aj keď trhy ako elektromobilita sa nevyvíjajú tak rýchlo, ako sa očakávalo. Napriek tomu Bosch pokračuje vo veľkých počiatočných investíciách do technológií pre uhlíkovo neutrálnu budúcnosť, aby pomohol formovať túto transformáciu zhora. „Existuje tlak na zníženie dotácií na technológie efektívne využívajúce CO2. Opatrenia v oblasti klímy však vyžadujú trvalé investície – od vlády, od spoločností a od každého z nás,“ povedal Hartung.

Značky: