Dnes od rána je možné otestovať si svoje znalosti v oblasti IT. Stačí navštíviť stránku www.itfitnesstest.sk a zodpovedať otázky. Tento test si už vyskúšal aj prezident IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský. Výsledok jeho testu je tajný, ale treba dodať, že je to test relatívne náročný, ktorý má reálne odlíšiť znalosti ľudí. Nie je však príliš náročný, aby neodradil ľudí od jeho absolvovania.

ITFiteness3

Mário Lelovský , prezident ITAS

Otázky zostavil tím špecialistov, ktorý viedol František Jakab. Otázky sa pritom prispôsobujú podľa výsledkov v predchádzajúcich rokoch. Online test obsahuje 25 otázok so 4 variantami odpovedí z rôznych oblastí života.

Test si môže urobiť ktokoľvek a zadarmo, primárne je určený pre skupinu ľudí od 15 do 30 rokov. Za celú dobu trvania IT Fitness Testu na Slovensku ho zrealizovalo viac ako 100 000 ľudí .

Ako vyplýva z výsledkov predchádzajúceho roka, prakticky všetci účastníci testu používajú nejaký počítač či smartfón. Viac sa pritom počítače zatiaľ používajú doma ako na školách a počítač je už na Slovensku univerzálny zdroj informácií. Na konci testu sa nachádzajú linky na ďalšie informácie z oblasti IT.

Len pripomeňme, že s IT Fitness Testom bolo Slovensko úspešné aj medzinárodne. Digitálny líder, Peter Pellegrini pritom o ňom prednášal v Ríme a slovenský test bol vyhodnotený veľmi pozitívne.

Pred začiatkom tlačovej konferencie si test absolvovalo už 9 ľudí s priemerným výsledkom úspešnosti okolo 50 %. Doba na realizáciu tohto testu je predĺžená na 3 mesiace, konči teda niekedy v polovici decembra. Cez zadané unikátne údaje sa dá k vyhodnoteniu testu dá prihlásiť len raz. Po ukončení a uzavretí celého testu používateľ neskôr (v decembri) získa aj správne odpovede.

ITFiteness5Test je rozdelený na dve skupiny – ZŠ a SŠ, VŠ + všetci ostatní. Na realizáciu testu bude k dispozícii aj mobilná aplikácia. Tá bude k dispozícii zhruba do mesiaca a je určená pre všetky tri mobilné platformy. Bude sa teda dať odpovedať cez smartfón. Aj v mobilnej aplikácii budú neskôr doplnené odpovede.

Hlavnou úlohou testu je to, či sú IT zručnosti predovšetkým mladých ľudí dostatočné. Výsledky sa očakávajú okolo 50 % a nie je to katastrofa. Cieľom je zapojiť do tohto testu čo najviac ľudí. Garantom akcie je Minister Školstva SR. Najlepšie školy ako aj najlepšie triedy dostanú ceny.

IT Fitness Test národa podporujú IT spoločnosti, generálnym partnerom je Samsung, akciu podporuje portál Profesia. Špecialitou je test pre matky na materskej dovolenke – známa bude naj- IT mama s najlepším výsledkom v teste.

Výsledkom tejto akcie je teda zistiť aké sú IT zručnosti hlavne u mladšej generácie a ako je pripravená pre svoje budúce zamestnanie. Výsledkom testu bude pritom aj certifikát, ktorý sa dá priložiť k životopisu.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.