Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predseda BEREC 2018, Johannes Gungl, predstavil na verejnej diskusii v Bruseli výsledky 34. plenárnych zasadnutí Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Vo svojom úvode zdôraznil oblasti zamerania na rok 2018 vizuálne zobrazené v najnovšom videu BEREC. BEREC kladie osobitný dôraz na štúdiu o 5G, najnovšie údaje o medzinárodnom roamingu a na konzultačný dokument týkajúci sa sieťovej neutrality. Hostiteľom 34. plenárnych zasadnutí BEREC bol Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Na plenárnych zasadnutiach, ktoré sa konali 7. – 9. marca 2018 v Bratislave, sa zúčastnili najvyšší predstavitelia európskych vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti elektronických komunikácií (NRA), zástupcovia Európskej komisie, Skupiny nezávislých regulátorov (IRG) a ESA.

BEREC urobil z 5G strategickú prioritu pre nasledujúce tri roky. Túto skutočnosť podčiarkuje štúdiou, ktorú BEREC zadal spoločnostiam DotEcon a Axon. Táto štúdia 5G je k dispozícii na webových stránkach BEREC. Gungl v tejto súvislosti vysvetlil: „Cieľom je prispieť k odstráneniu potenciálnych prekážok pre hladké nasadenie 5G v Európe.“ Mnoho potenciálnych prípadov použitia je v súčasnosti v ranných štádiách vývoja. V záujme lepšieho pochopenia súčasných a budúcich otázok bezpečnosti siete BEREC usporiadal seminár o 5G a „Internet vecí“, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

BEREC po prvýkrát prezentoval údaje o vplyve nových roamingových pravidiel „Roam Like At Home“ (RLAH). Správa odhaľuje podstatné zvýšenie objemov prenesených dát v EHP. Objem prenesených dát vzrástol o 435% v období od 3. štvrťroka 2016 do 3. štvrťroka 2017. Priemerná spotreba za účastníka v EHP v 3. štvrťroku 2007 bola 242 MB. Menej významné je zvýšenie objemov hlasových a SMS služieb. Správa ukazuje, že počet hovorov roamingového zákazníka za mesiac sa zvýšil z 8,8 minút v 3. štvrťroku 2016 na 14,23 minút v 3. štvrťroku 2017. „Hoci medzinárodné roamingové služby vykazujú vysokú sezónnosť, výsledky jasne naznačujú, že zmena a doplnenie nariadenia o roamingu výrazne prispelo k rozvoju jednotného trhu,“ povedal Gungl.

Osvojovanie osvedčených postupov medzi NRA a angažovanosť zainteresovaných strán je kľúčovou súčasťou práce BEREC. Počas týchto plenárnych zasadnutí prebiehali diskusie o prebiehajúcich prípadoch sieťovej neutrality. Je to dôležité pre dôsledné uplatňovanie pravidiel v celej EÚ. BEREC prostredníctvom verejných konzultácií opäť oslovuje všetky zainteresované strany. Cieľom je zhromaždiť informácie pre vstup BEREC do hodnotenia Európskej komisie o nariadení o sieťovej neutralite. Konzultačný dokument pozostáva zo série otvorených otázok pre zainteresované strany týkajúce sa definícií, postupov zero-rating, traffic management, špecializovaných služieb, transparentnosti a nových technológií. BEREC sa špeciálne zaujíma o to, ako zainteresované strany vidia pravidlá sieťovej neutrality v kontexte 5G. Verejné konzultácie budú prebiehať od 14. marca 2018 do 25. apríla 2018. Príspevky je možné uplatniť prostredníctvom platformy BEREC pre online konzultácie s verejnosťou.

BEREC nedávno zverejnil predbežnú analýzu týkajúcu sa výziev v rámci Európskej únie (vnútri EÚ) s cieľom napojiť sa na prebiehajúce diskusie o Európskom kódexe elektronických komunikácií (EECC).  Úplný zoznam verejných dokumentov prijatých na 34. plenárnych zasadnutiach je dostupný na internetovej stránke BEREC. Nasledujúce plenárne zasadnutia BEREC sa budú konať 13. až 15. júna 2018 v Gdansku-Sopotu v Poľsku.

Značky: