Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz získal od úradov amerického štátu Kalifornia certifikát na vysokoautomatizované jazdenie podľa SEA stupňa 3 [1].

Vďaka tomuto míľniku je Mercedes-Benz prvým a jediným výrobcom automobilov na svete, ktorý smie zaviesť systém so stupňom 3 v najľudnatejšom štáte USA. Na americkom trhu bude systém DRIVE PILOT dostupný v modelovom roku 2024 ako mimoriadna výbava[2] pre modely Triedy S a EQS. Prvé vozidlá pre zákazníkov sa predbežne začnú expedovať koncom roka 2023. Každý štát v USA vyžaduje samostatnú certifikáciu. Americký štát Nevada už v januári 2023 potvrdil, že systém je v súlade s tamojšími ustanoveniami. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz zamýšľa, že bude systém DRIVE PILOT ponúkať aj na ďalších trhoch.

„Mercedes-Benz DRIVE PILOT je celosvetovo jediný systém so stupňom 3 (SAE) s medzinárodne platným schválením. Systém DRIVE PILOT využíva vyspelú systémovú architektúru založenú na redundancii, ktorá vďaka množstvu snímačov umožňuje komfortné a bezpečné vysokoautomatizované jazdenie. Certifikácia úradmi v Kalifornii a Nevade opäť potvrdila, že redundancia je bezpečný, a teda jediný správny prístup.“ Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup

DRIVE PILOT: systém na vysokoautomatizované jazdenie (SAE stupeň 3)

Keď je aktivovaný DRIVE PILOT, vodič sa môže prestať venovať riadeniu vozidla a môže sa sústrediť na niektoré vedľajšie aktivity[3]. Za určitých podmienok je možné, aby vodič v hustej premávke alebo v dopravných zápchach na vhodných diaľničných úsekoch v Nemecku (do rýchlosti 60 km/h) alebo na diaľniciach v USA (do rýchlosti 40 mph) odovzdal vedenie vozidla systému DRIVE PILOT. Hneď, ako sú splnené všetky podmienky vysokoautomatizovaného jazdenia, systém signalizuje svoju dostupnosť na dvoch tlačidlách DRIVE PILOT pri venci volantu. Aktivovaný systém DRIVE PILOT reguluje rýchlosť a odstup od vozidiel idúcich vpredu a vedie vozidlo v jazdnom pruhu. Systém vyhodnocuje a zohľadňuje priebeh trasy, udalosti na trase a dopravné značky. Systém reaguje aj na neočakávané dopravné situácie a samostatne ich rieši, napríklad vyhýbacími manévrami v rámci jazdného pruhu alebo brzdnými manévrami.

„Certifikácia kalifornskými úradmi opäť raz potvrdila naše vedúce postavenie v oblasti vysokoautomatizovaného jazdenia a ukazuje, že v USA sme hybnou silou inovácií. DRIVE PILOT je ukážkovým príkladom našej ambície stanovovať nové štandardy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a nových technológií s cieľom ponúknuť našim zákazníkom maximálne zvýšenie komfortu.“ Dimitris Psillakis, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz USA

Bezpečné vysokoautomatizované jazdenie vďaka redundanciám

Bezpečnosť je pre značku Mercedes-Benz tou najvyššou prioritou. Platí to aj pri zavádzaní systému so stupňom 3. To zahŕňa vysoké nároky na bezpečnosť prevádzky. Systém DRIVE PILOT je založený na senzorike na snímanie okolia, ktorá je súčasťou balíka asistenčných jazdných systémov a obsahuje aj ďalšie snímače, ktoré výrobca vozidiel Mercedes-Benz považuje za nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku. Okrem LiDARu sú to aj mikrofóny a kamera v zadnom okne, ktoré slúžia na rozpoznanie pohotovostných vozidiel, ako aj snímač vlhkosti cesty v oblasti podbehov kolies. Vozidlo vybavené systémom DRIVE PILOT má okrem toho aj redundantné systémy na riadenie a brzdenie, ako aj redundantný palubný elektrický systém, takže ovládateľnosť vozidla zostáva aj v nepravdepodobnom prípade poruchy zachovaná a systém DRIVE PILOT dokáže zaručiť bezpečné odovzdanie vedenia vozidla vodičovi. Ak by vodič nebol schopný splniť výzvu na prevzatie vedenia, napríklad z dôvodu zdravotnej indispozície, systém DRIVE PILOT po desiatich sekundách iniciuje núdzové zastavenie a zapne výstražné smerovky. Po zastavení vozidla sa aktivuje systém núdzového volania Mercedes-Benz. Vozidlo okrem toho odomkne dvere s cieľom uľahčiť prístup záchranárov do interiéru.

Partnerstvá sú hlavnou súčasťou stratégie spoločnosti Mercedes-Benz

Mercedes-Benz má ambíciu, v rámci ktorej chce do konca tohto desaťročia umožniť vysokoautomatizované jazdenie na diaľnici rýchlosťou až 130 km/h. Ako ďalší čiastkový krok chce spoločnosť Mercedes-Benz svojim zákazníkom v Nemecku ponúknuť vývojový stupeň, ktorý im na diaľnici pri rýchlosti asi do 90 km/h umožní vysokoautomatizované jazdenie za vozidlom idúcim vpredu. Na dosiahnutie svojich dlhodobých cieľov spoločnosť spolupracuje so silnými partnermi, napríklad s  NVIDIA a Luminar, ktoré dokonale zapadajú do aktuálneho zoznamu prvotriednych kooperácií s poprednými a inovatívnymi technologickými spoločnosťami.


[1] Automatizovaná jazdná funkcia prevezme niektoré jazdné úlohy. Vodič je však naďalej potrebný. Musí byť pripravený kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom pre prípad, ak by ho vozidlo vyzvalo, aby zasiahol.

[2] Na používanie služieb Mercedes me connect si musíte vytvoriť Mercedes me ID a vyjadriť súhlas s podmienkami používania služieb Mercedes me connect.

[3] Vedľajšie činnosti, ktoré môže vodič zo zákona vykonávať, závisia od príslušných národných predpisov pre cestnú premávku.

Značky: