Pri našej návšteve spoločnosti OKI v Prahe sme sa stretli s technickým riaditeľom, pánom Jánom Ftáčnikom a hovorili sme o tom, ako sa dá aj do menších tlačových zaradení doplniť inteligentná výbava. Konkrétne sme mali na ukážku modely OKI MC563 a OKI MC573.

Tlačový systém aj spôsob ovládania týchto zariadení je rovnaký (30 str/min mono aj farebne), líšia sa v tom, že MC563 má menší nedotykový displej a ovláda sa cez systém tlačidiel, zatiaľ čo MC573 sa dá pohodlne ovládať cez dotykový displej. Do oboch zariadení sa však dá dobudovať bezdotyková čítačka kariet. Zariadenie tak dokáže identifikovať karty, ktoré sa používajú v podniku napr. na evidenciu dochádzky, riadenie vstupu do budovy, kancelárie, alebo garáže.

Toto sú zariadenia, na ktorých sme skúšali ovládanie cez čítačku kariet

My sme si na tejto demonštrácii ukázali, ako je možné jednoducho sprístupniť zamknutý tlačový systém, a to práve pomocou spomenutej karty. Overovanie sa realizuje porovnaním údajov používateľa z karty voči serveru a pri zhode sa bude dať multifunkčné zariadenia plnohodnotne používať. Toto pritom funguje aj na menej vybavenom zariadení MC563, dokonca je tu odomknutie mimoriadne rýchle.

Ďalej sa dá využiť systém Follow me – teda tlačové úlohy pripravené na serveri s využitím LDAP sa vytlačia práve na tom zariadení, na ktorom sme sa prihlásili napr. pomocou bezdrôtovej identifikačnej karty. Pritom na zariadení MC563 sa vytlačia všetky čakajúce úlohy, na MC573 si pomocou dotykového displeja vyberieme, čo sa má z čakajúcich úloh vytlačiť či zmazať.

Rovnako sa systém s autorizáciou pomocou karty dá využiť aj pri skenovaní. Vtedy totiž pripojený server má informáciu, o akého používateľa ide a pri najpopulárnejšom skenovaní do vlastného mailu je už mailová adresa používateľa dopredu vyplnená. V našom prípade sa využil aj OCR server na rozpoznanie textov v skenovanom dokumente (formát PDF/A).

Čítačka kariet je dobre integrovaná do tlačového zariadenia

Ako je jasné, aj pri lacnejších tlačových systémoch od firmy OKI je možné využiť vyššiu inteligenciu tak, aby sa stala práca s nimi jednoduchšou. Z našej návštevy v Prahe sme pripravili aj video.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.