Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V týchto dňoch sa v Madride na pôde španielskej IT asociácie AMETIC koná summit DIGITALEUROPE. Najväčšie európske IT združenie chce vyzvať Európsku komisiu, aby pozastavila prijatie európskeho Data Act-u, ktorý by predstavoval vážne dopady na európsku ekonomiku.

Na rokovaní v Španielsku sa zúčastňujú zástupcovia IT asociácií zo 14 krajín EÚ, IT Asociáciu Slovenska (ITAS) reprezentuje prvý viceprezident Mário Lelovský.

Kľúčovými bodmi summitu sú prerokovanie návrhu textu pre nový Digital Manifest 2024 a pozícia DIGITALEUROPE a národných IT asociácií k aktuálnemu návrhu Data Act (Zákona o dátach), ktorý môže zásadným spôsobom ohroziť využívanie a ochranu dát. Návrh totiž obsahuje viacero sporných bodov, medzi inými aj možnosť bezprecedentného prístupu európskych vlád a úradov k súkromných a firemným dátam a povinnosti pre firmy, aby zdieľali svoje dáta iným spoločnostiam.

Pozícia európskych IT asociácií je jednoznačná: požiadať Európsku komisiu, aby Data Act neschválila, kým dôkladne nevyhodnotí jeho dopady na dátovú politiku a ekonomiku Únie.

„V ITAS a Republikovej únii zamestnávateľov pracujeme na stanoviskách, aby sme zabránili unáhlenému prijímaniu legislatívy na úrovni EÚ, ktorá môže zásadným spôsobom ohroziť podnikanie s dátami v EÚ, ako aj na Slovensku. Preto plne podporujem tlak DIGITALEUROPE na Európsku komisiu, aby prijatie tohto nedomysleného zákona pozastavila,“ hovorí Mário Lelovský.

Témami summitu tiež sú vytvorenie spoločnej platformy pre podporu rozvoja digitálnych zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, či výmena skúseností s využívaním generatívnych modelov umelej inteligencie, akým je ChatGPT.

Európske IT asociácie na summite zároveň pripravovali text manifestu DIGITALEUROPE 2024. Dokument deklaruje úsilie vytvoriť do roku 2030 z EÚ digitálneho lídra, ale aj potrebu zvyšovania vysokokvalifikovanej a  mobilnej pracovnej sily. EÚ by podľa manifestu tiež mala prijímať stimuly na digitalizáciu a obchodných modelov založených na dátach a stať sa svetovým lídrom v oblasti technológií s nulovými emisiami. Podľa DIGITALEUROPE je rovnako potrebné pracovať na zlepšovaní obrannej politiky EÚ, vrátane posilňovania obrany kybernetického priestoru, ako aj zrýchlení digitalizácie malých a stredných podnikov. Cieľom je, aby do roku 2030 až 30 % európskych malých a stredných podnikov realizovalo cezhraničný obchod, či zdvojnásobenie podielu EÚ na celosvetovej špičkovej výrobe čipov.

Značky: