Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitálna revolúcia sa nevyhla ani riadeniu ľudských zdrojov a nejedná sa len o veľmi populárne a módne inteligentné riešenia na vyhľadávanie talentov na trhu či analýzy zmeny výrazu tváre počas pohovoru. Dopĺňajú ich oveľa prozaickejšie, no rovnako dôležité funkcie uľahčujúce život zamestnancom, aj manažérom. Potvrdiť to môžu v spoločnosti SOFTIP, ktorá využíva vlastné riešenie HAPPY HR na manažment dobrovoľných aj povinných vzdelávacích aktivít.

Modul VZDELÁVANIE umožňuje každému pracovníkovi vyhľadať si v ponuke školení presne to, ktoré ho zaujíma alebo je nevyhnutné pre zvýšenie jeho kvalifikácie. Jednoducho sa naň prihlási vytvorením žiadosti o vzdelávaciu aktivitu a po jej schválení a následnom absolvovaní kurzu aj ohodnotí jeho kvalitu pomocou automaticky doručeného dotazníka. Zároveň tu na jednom mieste nájde prehľad všetkých absolvovaných školení a získaných certifikátov.

To samozrejme uľahčuje život aj HR manažérom. Okamžite vidia, ktorí pracovníci majú potrebné vzdelanie a dokážu im naplánovať ďalšie aktivity na zvyšovanie ich kvalifikácie.

„SOFTIP HAPPY HR obsahuje i funkčnosť pre sledovanie termínov rôznych činností, ktoré majú zamestnanci periodicky vykonávať. Zo zákona musia napríklad absolvovať lekárske prehliadky a školenia BOZP a PO,“ vysvetľuje Eva Lobellová zo spoločnosti SOFTIP. „No sú to aj činnosti, ktoré určil zamestnávateľ nad rámec zákona – ako napríklad v našom prípade školenia vodičov, ISO noriem apod. Modul VZDELÁVANIE nás automaticky upozorňuje na koniec ich platnosti a vďaka prehľadnému kalendáru či automatickému generovaniu prezenčnej listiny uľahčuje aj ich plánovanie a organizáciu.“

Jednou z predností aplikácie je sprístupnenie vybraných informácií, v minulosti dostupných len pre personalistov, aj ostatným zamestnancom spoločnosti. „Všetci riadiaci pracovníci majú navyše k dispozícii rozšírené informácie o svojich podriadených vrátane prehľadov ich vzdelania či certifikátov. V prípade potreby tak dokážu jednoducho filtrovať vhodných kandidátov na zabezpečenie požiadaviek, činností a prác na prebiehajúcich alebo plánovaných projektoch,“ dopĺňa finančný riaditeľ SOFTIPu, Martin Vlčko.

Hlavnými benefitmi modulu VZDELÁVANIE sú:

  • všetky informácie na jednom mieste prístupné všetkým zainteresovaným stranám (zamestnanci, personalisti aj manažéri)
  • riadenie celého procesu vzdelávania od jeho plánovania, evidencie a schvaľovania až po vyhodnotenie
  • okamžitá informácia o aktuálnom stave dosiahnutého vzdelania a potrebách vzdelávania zamestnancov
  • upozornenie na koniec platnosti školenia, či certifikátu
  • sledovanie nákladov na vzdelávacie aktivity

Okrem riadenia vzdelávacích aktivít využíva SOFTIP aj ďalšie moduly riešenia SOFTIP HAPPY HR, a to ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA a HAPPY PEOPLE. Viac informácií na www.softip.sk/happyhr.