Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Epson a MPS Monitor vytvorili platformu „one-stop-shop“ pre distribučných partnerov a obchodníkov s tlačovými zariadeniami, ktorá prepája systémy na tlač a správu flotíl s riešením vzdialených služieb (ERS) spoločnosti Epson. Prístup k systému ERS bol integrovaný do platformy MPS Monitor pomocou otvoreného rozhrania API spoločnosti Epson, takže sa procesy zjednodušili a efektivita správy flotíl sa zvýšila.

ERS je bezplatný cloudový systém monitorovania a správy, ktorý poskytuje pokročilú vzdialenú diagnostiku pre firemné atramentové zariadenia Epson. Systém ERS pomáha optimalizovať zdroje a výjazdy technikov do prevádzok tým, že umožňuje vykonávať vzdialené operácie na zariadeniach, znižuje emisie CO2 a dopady cestovania na životné prostredie.

Spoločnosť MPS Monitor vytvorila integráciou systému ERS do svojej platformy na tlač a správu tlačovej flotily riešenie, ktoré zlepšuje celkovú efektivitu správy strojov a zjednodušuje predajcom prístup k „celkovému“ prehľadu o výkonnosti flotily na jednom mieste.

Patrick Perrot zo spoločnosti Epson Europe prehlásil: „Spolupráca je základným kameňom ambícií spoločnosti Epson ďalej rásť. Otvorenie nášho rozhrania API, ktoré umožňuje poskytovateľom internetových služieb vyvíjať riešenia využívajúce naše produkty, je logickým krokom. V prípade spoločnosti MPS Monitor umožňuje integrácia nášho riešenia ERS do jej platformy na správu tlače a flotíl tlačových strojov zlepšenie služieb predajcov a distribútorov spoločnosti Epson.“

Nicola De Blasi, generálna riaditeľka spoločnosti MPS Monitor, uviedla: „Integrácia prístupu k riešeniu ERS spoločnosti Epson do našej platformy zjednodušuje a urýchľuje správcom flotíl získanie celkového prehľadu o ich výkonnosti a stave. Doterajšie ohlasy sú veľmi pozitívne. V konečnom dôsledku nám ide o to, aby správa tlačových flotíl bola čo najefektívnejšia, a toto je ďalší krok k dosiahnutiu tohto cieľa.“

Značky: