Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii a štyri ďalšie významné spoločnosti spájajú svoje sily, aby vytvorili nový ekosystém pre inovácie v inteligentnej mobilite.

Spoločne plánujú využiť svoje navzájom sa dopĺňajúce odborné znalosti na vývoj a predaj softvéru, ktorý by mal obohatiť udržateľnú ponuku mobility pre mestá, regióny, firmy i občanov. Vznik iniciatívy s názvom Software République oznámili vedúci predstavitelia spoločností Atos, Groupe Renault, Dassault Systemes, STMicroelectronics a Thales, ktorí zároveň predstavili aj prvé návrhy riešení.

K výnimočnosti nových produktov a služieb prispejú riešenia z oblastí umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, konektivity, vstavanej elektroniky a technológie virtuálnych dvojčiat. Tento otvorený inovačný systém, založený piatimi lídrami automobilového priemyslu a technologického sektora, je pripravený privítať nových členov a nadviazať otvorenú spoluprácu.

Otázka suverenity

Mobilita sa mení a prináša nové príležitosti. Podľa analýzy Boston Consulting Group narastie globálny trh mobility do roku 2035 o 60 % a dosiahne hodnotu 11 biliónov eur. K rastu prispejú najmä technologické novinky – elektrické vozidlá, nové súčiastky, nové popredajné služby a iné služby s pridanou hodnotou – ktorých podiel vzrastie z 5 na 45 % globálneho trhu s mobilitou.

Hlavní priemyselní hráči na iných kontinentoch sa prostredníctvom vylepšených integračných stratégií a so štátnou podporou už pripravujú na vývoj mnohých z týchto nových technológií. Podľa zakladajúcich členov Software République je preto dnes veľmi naliehavé, aby Francúzsko a Európa spoločne vybudovali udržateľný ekosystém, ktorého cieľom bude udržať ich suverenitu v tejto oblasti.

Tri hlavné oblasti spolupráce

Členovia iniciatívy identifikovali tri hlavné oblasti spolupráce pre spoločný vývoj a predaj inteligentných riešení mobility, ktoré umožnia implementáciu prispôsobenej a agilnej ponuky mobility:

  • Inteligentné systémy na zjednodušenie bezpečného prepojenia medzi vozidlom a jeho digitálnym a fyzickým prostredím.
  • Simulačné systémy a systémy na správu dát na optimalizáciu tokov pre územia a spoločnosti.
  • Energetický ekosystém na zjednodušenie nabíjania.

Partneri Software République diskutovali napríklad o týchto témach:

Plug and Charge:

Vývoj nových technológií a služieb, ktoré by umožnili automatické rozpoznanie elektrického vozidla, pripojeného ku kompatibilnému nabíjaciemu bodu a nabitie bez akejkoľvek ďalšej akcie používateľa.

Optimalizácia tokov mobility pre územia:

Na zjednodušenie prístupu k okamžitým a otvoreným informáciám o mobilite a simuláciu ich výmeny medzi mestami a regiónmi, aby bolo možné zaistiť:

  • pre spotrebiteľa výber najlepšieho spôsobu mobility;
  • pre operátorov rozšírenie služieb;
  • pre verejné orgány simuláciu a implementáciu scenárov mobility napríklad pre prípady núdze;
  • pre urbanistov lepšie predvídanie pri územnom plánovaní.

V rámci podpory inovácií sa Software République bude snažiť vytvoriť investičný fond na financovanie najsľubnejších startupov a inkubátor pre startupy v oblasti technológií inteligentnej mobility. V rámci neho by mali startupy mať prístup k spoločnému virtuálnemu vývojovému a experimentálnemu prostrediu a k mentoringu. Pri spustení ekosystému pre startupy a univerzity plánujú partneri Software République zorganizovať dátovú výzvu, ktorá by prispela k vývoju technológií pre mobilitu zajtrajška: elektrickú, prepojenú a autonómnu.

Elie Girard, CEO Atos:

Atos je hrdý na to, že je jedným zo zakladajúcich členov Software République. Ako tvorca technológií a integrátor komplexných riešení poskytneme tomuto jedinečnému ekosystému naše digitálne odborné znalosti pri znižovaní uhlíkovej stopy a naše inovatívne technológie v kľúčových oblastiach, ako sú umelá inteligencia, digitálna bezpečnosť, cloud, IoT alebo vysoko výkonná výpočtová technika. Táto iniciatíva spája silné stránky piatich popredných svetových hráčov v automobilovom a technologickom priemysle a sľubuje urýchlenie dekarbonizácie mobility.“

Bernard Charlès, viceprezident a CEO Dassault Systèmes:

„Ide o uvažovanie, ktoré z hľadiska využitia ďaleko presahuje automobilový sektor – o mobilitu, ktorá ponúka prostredie pre prácu i rekreáciu, ktoré je súčasťou udržateľnej ekonomiky. Táto zážitková ekonomika ide ruka v ruke s celosvetovou renesanciou priemyslu: nová ekonomika mobility bude organizovaná do nových hodnotových sietí, založených na spolupráci na báze digitálnych platforiem. Software République je tak mnohoodborový a multidisciplinárny ekosystém, ktorého cieľom je urýchliť inovácie a rast hnacích síl zajtrajška. Na dosiahnutie tohto cieľa sa bude opierať o virtuálne prostredie na spoluprácu, ktoré poskytuje platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes a o skúsenosti s virtuálnymi dvojčatami. Bude ťažiť aj zo startupového akcelerátora 3DEXPERIENCE Lab.“

Luca de Meo, CEO Groupe Renault

„V novom hodnotovom reťazci mobility sú palubné informačné systémy novou hnacou silou, na ktorú sa teraz sústredí všetok výskum a investície. Tejto technologickej výzve sme sa rozhodli čeliť spoločne a otvorene. Nebude existovať žiadne gravitačné centrum, hodnota každého bude znásobená všetkými ostatnými. Kombinovaná odbornosť v kyberbezpečnosti, mikroelektronike, energetike a správe dát nám umožní vyvinúť jedinečné, špičkové riešenia pre nízkouhlíkovú, zdieľanú a zodpovednú mobilitu, ktoré budú vytvorené v Európe.“

Jean-Marc Chery, prezident a CEO STMicroelectronics

„Spoločnosť STMicroelectronics sa pripojila k Software République, aby priniesla svoje inovatívne polovodičové produkty a riešenia pre elektrifikáciu a digitalizáciu vozidiel a služieb mobility. Naše znalosti umožňujú pokračujúcu transformáciu smerom k efektívnejším riešeniam dopadu na životné prostredie v súlade s očakávaniami zúčastnených strán. Partnerstvo v srdci tohto projektu posilňuje prepojenia v rámci celého hodnotového reťazca, čo je kľúčový aspekt počas tejto fázy transformácie tohto odvetvia.“

Patrice Caine, predseda predstavenstva a CEO, Thales

„Software République prináša spoločný impulz, ktorý je nevyhnutný pre ekosystém mobility. Na základe osvedčených skúseností v oblasti digitálnej bezpečnosti vo veľmi náročných odvetviach ako sú doprava, bankovníctvo, obrana alebo letectvo, sa spoločnosť Thales podelí o svoje odborné znalosti v oblasti umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a konektivity, aby posilnila ochranu vozidiel, ich dát a osôb, zapojených do mobility.“

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.