Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil v poradí už šiestu výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci projektov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7.

O niekoľko týždňov bude spustený projekt WiFi pre Teba, ktorý je slovenským rozšírením európskeho WiFi4EU. O 15-tisícové poukážky od Európskej komisie na zabezpečenie internetu na verejných miestach sa prihlásilo vyše 400 slovenských obcí, zatiaľ čo maximum pre našu krajinu je 80. Je teda jasné, že všetkým sa neujde. WiFi pre Teba však rozdelí peniaze až niekoľkým stovkám našich miest a obcí.

Ak máte záujem hodnotiť ich projekty a vyznáte sa vo svete informačno-komunikačných technológií, v širokopásmových sieťach a v súvisiacej legislatíve, prihláste sa do 29. júna 2018.

Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na adrese: http://informatizacia.sk/vyzva-odborni-hodnotitelia/24293

Viac o projekte WiFi pre Teba: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/o-krok-blizsie-k-wifi-zdarma-na-celom-slovensku/

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.