Inštalácia nových verzií Windows 10 by mala byť jednoduchšia.

Najmä ak budete v budúcnosti inštalovať systém na čistý disk a budete sa chcieť vyhnúť problémom v budúcnosti. Doteraz bola inštalácia systému vytvorená tak, aby obsahovala záchrannú partíciu na obnovenie tzv. WinRe (Windows Recovery). Server Windows Latest upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla májová aktualizácia označovaná ako v2004.

Bežne ste totiž mohli vidieť Oblasť na obnovenie na začiatku disku. Systém si ju ale nevedel zväčšiť, ak bola za ňou ďalšia (často primárna) partícia so systémom.

Museli ste to spraviť cez iné nástroje, ktoré vedeli upravovať veľkosti partícií a pracovať s dátami ak, aby ste pri zmene formátu alebo veľkosti neprišli o svojej údaje.

windows partitions

Podľa obrázku vyššie vidíte zapracovanú zmenu v tom, ako systém ukladá oddiel na obnovu systému. Všimnite si, že na našom disku je jeho pozícia na konci.

Samotný Microsoft má vytvorený dokument, v ktorom popisuje, ako by mali výrobcovia deliť disky. Tí totiž systém predinštalujú a vy zapnete počítač v rozhraní s inštalačným procesom. V tomto kroku už nemáte na výber určiť pozíciu oddielu na obnovenie systému.

Celý problém ale spočíva v tom, že odporúčanie Microsoftu, kde by mal byť oddiel na obnovu nerešpektuje systém samotný. Predchádzajúce verzie ho nainštalovali pred primárny oddiel operačného systému. To je v priamom rozpore s tým, čo uvádza Microsoft.

V každom prípade tak už pri novej inštalácii systému Windows 10 od v2004 nebudete mať problémy s manipuláciou obnovovacieho oddielu, keďže systém ho konečne umiestni za primárnu oblasť.

Zdroj: Windows Latest

Prečítajte si aj:

Ako zálohovať súbory priamo cez Windows 10?

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.