Automatické aktualizovanie nebude tak jednoduchá činnosť a výrobca Windows to chce zmeniť.

Minimálne nie zo strany Microsoftu, ktorý prevádzkuje špeciálne aktualizačné servery. Zistiť totiž, či je aktualizácia vhodná pre váš systém, nie je tak jednoduché. Služba Windows Update potrebuje minimálne dve hodiny pripojenia počítača do internetu a celkovo šesť hodín po vydaní aktualizácie na strane výrobcu, aby bol počítač úspešne aktualizovaný. Teda s celkovým stiahnutím súborov aj reštartom.

Nielen cielené odkladanie aktualizácií ale aj nedostatok času, pokým sú počítače pripojené k službe Windows Update, môže predstavovať problém. Približne 50 % počítačov, ktoré nemajú aktuálny systém a bezpečnostné záplaty nespĺňajú minimálny čas konektivity. A štvrtina zariadení s Windows 10, ktorých aktualizácie sú staršie ako 60 dní majú takisto menší čas potrebného pripojenia k službe.

Insufficient Update Connectivity – Správa o stave jednotlivých zariadení v súvislosti s priebehom aktualizácie

Pre používateľov, ktorí vynucujú hľadanie aktualizácií toto nebude problém. Microsoft však ale odporúča správcom, aby zamestnancov vo firmách inštruovali ponechať zapnutý počítač v istých prípadoch aj v noci. Vtedy bude čas potrebný na komunikáciu so službou dostatočný a bude môcť prebehnúť aktualizačný proces.

Druhým aspektom, ktorý treba zohľadniť, je príliš rýchla doba prepnutia do režimu spánku alebo úsporného režimu. Toto bude výzva na správcov zariadení, aby na firemných počítačoch v rámci politiky nastavenia vynútili dlhšiu dobu a používateľ ju nemohol meniť. V zásade ide ale o odlišnú paradigmu k čo najlepšieho uchopeniu aktualizačného procesu. Po krátkom zamyslení by ste prišli na to, že stačí tento proces spraviť jedenkrát do mesiaca.

Správa o zlyhaní aktualizácií na jednotlivých zariadeniach

Nie je nutné nechávať počítače bežať cez noc po všetky dni v mesiaci K tomu je ale potrebné nastaviť politiku opravení pre používateľov, by napríklad mohli aktualizácie inštalovať alebo nechať ich prebehnúť a nesnažiť sa ich odkladať. Teraz je už len otázka, či je skutočne dnešný svet tak nebezpečný, aby sme museli neustále aktualizovať systémy a zaoberať sa tým, že niektorá záplata v systéme nie je. Je to vždy riziko, no časť rizika dokáže znížiť antivírusový systém.

Zdroj: Microsoft

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.