Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stratégia ֦Smartphone × AIoT֞ zvyšuje výkon všetkých segmentov. Udržanie pozície v najlepšej trojke na svetovom trhu smartfónov

Spoločnosť Xiaomi Corporation internetová spoločnosť, zaoberajúca sa smartfónmi a inteligentným hardvérom prepojenými na platforme Internetu vecí (IoT), oznámila neauditované konsolidované výsledky za tri mesiace ukončené ku dňu 31. marca 2021.

V prvom štvrťroku 2021 celkové príjmy a upravený čistý zisk spoločnosti Xiaomi výrazne prekročili všetky trhové očakávania. Celkové príjmy za toto obdobie dosiahli 76,9 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 54,7% a upravený čistý zisk za dané obdobie dosiahol 6,1 miliardy RMB, teda medziročný nárast o 163,8%.

Najvýznamnejšie finančné udalosti prvého štvrťroku 2021:

  • celkové príjmy vo výške 76,9 miliardy RMB, medziročný nárast o 54,7%;
  • hrubý zisk vo výške približne 14,2 miliardy RMB, medziročný nárast o 87,4;
  • upravený čistý zisk mimo rámec IFRS vo výške 6,1 miliardy RMB, medziročný nárast o 163,8%.

Spoločnosť Xiaomi Corporation uviedla, ֦ Počas prvého štvrťroka 2021 dosiahli naše celkové výnosy aj upravený čistý zisk rekordné štvrťročné výsledky, čo ukázalo robustnosť nášho obchodného modelu a dobrú realizáciu našich stratégií. Silný rast dodávok smartfónov spôsobil ďalšie rozširovanie našej svetovej základne používateľov. A naša platforma AIoT sa ďalej rozširovala spolu s ňou. Okrem silného rastu našich existujúcich obchodných línií pokračujeme aj v skúmaní nových príležitostí a rozširovaní našich obchodných obzorov. V marci 2021 sme svetu predstavili novú identitu našej značky a taktiež sme oznámili náš oficiálny vstup do podnikania v oblasti inteligentných elektrických vozidiel. Tým sme sa vydali na vzrušujúcu cestu, ktorá spoločnosti v nadchádzajúcom desaťročí zabezpečí svetlú budúcnosť.“

Štvrťročné hodnotenie výkonu

 Svetové dodávky smartfónov si udržali pozíciu v najlepšej trojke a Xiaomi naďalej zvyšovala svoju konkurencieschopnosť na trhu prémiových smartfónov

 Obchodné aktivity spoločnosti Xiaomi v segmente smartfónov v prvom štvrťroku 2021 naďalej výrazne rástli. Príjmy z predaja smartfónov medziročne vzrástli o 69,8%, teda o 51,5 miliardy RMB. Svetové dodávky smartfónov v tomto období dosiahli 49,4 milióna kusov, pričom hrubá zisková marža segmentu smartfónov bola vo výške 12,9%. Podľa údajov analytickej spoločnosti Canalys si Skupina počas tohto štvrťroka udržala 3. miesto pokiaľ ide o svetové dodávky smartfónov, vďaka čomu dosiahla trhový podiel 14,1%.

V pevninskej Číne sa segment smartfónov spoločnosti  Xiaomi tiež udržal na dráhe rýchleho rastu. Podľa údajov Canalys sa Xiaomi za prvý štvrťrok 2021 posunula na 4. miesto  so ziskom trhového podielu vo výške 14,6%. Skupina si ďalej posilnila aj svoju trhovú pozíciu vo všetkých online kanáloch. Podľa údajov tretích strán podiel Xiaomi na online trhu smartfónov v pevninskej Číne vyskočil na 38,0% v prvom štvrťroku 2021, z 18,5% v prvom štvrťroku 2020. Spoločnosť tiež medzitým rozšírila svoju prítomnosť offline maloobchodu v pevninskej Číne. K 30. aprílu 2021 počet našich maloobchodných predajní presiahol 5 500, čo od 31. decembra 2020 predstavuje nárast o viac ako 2 300 predajní

Toto rozšírené portfólio prémiových výrobkov podporilo silný rast spoločnosti Xiaomi na trhu prémiových smartfónov. V prvom štvrťroku svetové dodávky smartfónov Skupiny s maloobchodnými cenami od 3 000 RMB v pevninskej Číne a 300 EUR alebo ekvivalentu na zámorských trhoch presiahli 4 milióny kusov. Podľa údajov tretích strán sa navyše trhový podiel spoločnosti Xiaomi na trhu so smartfónmi s cenami od 4 000 do 6 000 RMB v pevninskej Číne zvýšil na 16,1% v prvom štvrťroku 2021, oproti 5,5% v prvom štvrťroku 2020

Výnimočný výkon podporený stratégiou „Smartphone × AIoT“

Hlavná stratégia Skupiny, „Smartphone × AIoT“, v prvom štvrťroku 2021 naďalej podporovala jej vynikajúca výkonnosť. Segment IoT a výrobkov životného štýlu zaznamenal silný výkon, keď tržby medziročne vzrástli o 40,5% na 18,2 miliárd RMB.

V prvom štvrťroku 2021 svetové dodávky inteligentných televízorov Xiaomi dosiahli 2,6 milióna kusov. Podľa spoločnosti All View Cloud („AVC“) sa dodávky televízorov Skupiny umiestnili na 1. mieste v pevninskej Číne už 9. štvrťrok za sebou a celosvetovo sa udržali v prvej  5. Okrem toho si naše veľkoplošné inteligentné televízory naďalej získavali na trhu obrovský ohlas. Podľa spoločnosti AVC sa televízory Xiaomi a Redmi naďalej umiestňovali na prvom mieste v objeme maloobchodného predaja trhu televízorov s uhlopriečkou viac ako 70-palcov v pevninskej Číne s trhovým podielom 29,0%, keďže objem maloobchodného predaja sa medziročne zvýšil o viac ako 160,0%.

Segment Skupiny zameraný na IoT a výrobky životného štýlu ďalej rýchlo rástol aj na zámorských trhoch. Príjmy zo segmentu IoT a výrobkov životného štýlu na zámorských trhoch sa v tomto štvrťroku medziročne zvýšili o 81,1%. Elektrické skútre, čističe vzduchu, Mi Box a ďalšie výrobky Skupiny sa aj naďalej tešili veľkej obľube.

Spoločnosť Xiaomi pokračovala v rozširovaní platformy AIoT. K 31. marcu 2021 dosiahol počet pripojených zariadení IoT (okrem smartfónov a notebookov) na platforme AIoT 351,1 milióna kusov. Počet používateľov s piatimi alebo viacerými zariadeniami pripojenými k našej platforme AIoT (bez smartfónov a notebookov) dosiahol 6,8 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 48,9%. V marci 2021 dosiahol náš program AI Assistant („小 愛 同學“) 93,0 milióna mesačných aktívnych používateľov (MAU) a počet MAU  aplikácie Mi Home dosiahol 49,2 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 22,8%.

Základňa internetových používateľov sa naďalej rozširovala; príjmy z reklamy dosiahli ďalšie štvrťročné rekordné maximum

Segment internetových služieb Skupiny pokračoval v silnom raste, keď tržby medziročne vzrástli o 11,4% na 6,6 miliardy RMB. Hrubá zisková marža segmentu internetových služieb dosiahla v tomto štvrťroku 72,4%. Príjmy z reklamy prekonali ďalší štvrťročný rekord, keď dosiahli výšku 3,9 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 46,3%.

Globálna základňa internetových používateľov spoločnosti Xiaomi sa naďalej rýchlo rozširovala. V marci 2021 sa počet mesačných aktívnych používateľov MIUI medziročne zvýšil o 28,6% na 425,3 milióna, zatiaľ tento istý faktor MIUI v pevninskej Číne vzrástol na 118,6 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 6,4% a čistý zisk 7,7 milióna používateľov od decembra 2020. Keď Skupina rozšírila svoje ponuky televíznych internetových služieb a oslovila širšiu základňu používateľov, počet mesačných aktívnych používateľov inteligentných televízorov a Mi Boxu sa v tomto štvrťroku medziročne zvýšila o 34,0%. Medzitým sa s podporou pokračujúceho rastu predplatiteľov televíznych internetových služieb počet predplatiteľov TV medziročne zvýšil o 8,2% na 4,7 milióna k 31. marcu 2021.

Zámorské výnosy z internetových služieb medziročne vzrástli o 50,0% na 0,9 miliardy RMB. Naša základňa internetových používateľov sa naďalej rozširovala na kľúčových zámorských trhoch, pričom MAU MIUI sa v západnej Európe medziročne zvýšila o 95,5%. Do budúcnosti bude Skupina ďalej diverzifikovať zámorské ponuky internetových služieb a zlepšovať užívateľský zážitok pri súčasnej podpore rastu v zámorskom segmente internetových služieb.

Zámorské trhy udržiavajú dynamiku rastu a dosahujú prudký rast v celej Európe

V prvom štvrťroku 2021 sa príjmy spoločnosti Xiaomi zo zámorských trhov medziročne zvýšili o 50,6% na 37,4 miliardy RMB. Podľa spoločnosti Canalys trhový podiel spoločnosti Xiaomi v prvom štvrťroku patril medzi päť najlepších spoločností vyrábajúcich smartfóny z hľadiska dodávok v 62 krajinách a regiónoch po celom svete a bol č. 1 v 12 krajinách a regiónoch.

Spoločnosť Xiaomi ďalej zlepšila svoje konkurenčné postavenie na kľúčových trhoch. Podľa spoločnosti Canalys sa Skupina v prvom štvrťroku 2021 po prvýkrát v Európe umiestnila v prvej dvojke  a to vďaka medziročnému zvýšeniu dodávok smartfónov o 85,1%, čo nám umožňuje udržať si trhový podiel 22,7%.

Pozoruhodne, spoločnosť Xiaomi sa už druhý štvrťrok za sebou umiestnila na prvom mieste vo východnej Európe, keď dodávky smartfónov medziročne vzrástli o 81,8% a dosiahli 32,5% podiel na trhu. Spoločnosť Xiaomi sa po prvýkrát umiestnila na prvom mieste aj v Rusku s trhovým podielom 32,1%.

Skupina si udržala svoju pozíciu v prvej trojke v západnej Európe, keď sa je trhový podiel zvýšil na 16,6% po medziročnom náraste dodávok smartfónov o 89,3%. Skupina sa už piaty štvrťrok za sebou umiestnila na prvom mieste v Španielsku, kde dosiahla trhový podiel 35,1%. Okrem toho sa trhová pozícia spoločnosti Xiaomi zvýšila na č. 2 v Taliansku, udržala si 3. miesto v Nemecku a Francúzsku a prvýkrát sa dostala do top 5 vo Veľkej Británii, pričom miera rastu dodávok medziročne presiahla 90%. Spoločnosť Xiaomi sa navyše v poradí už 14. umiestnila na 14. mieste v Indii v oblasti dodávok smartfónov, kde má trhový podiel 28,3%.

Skupina si udržiavala silnú dynamiku rastu na nových trhoch. Podľa spoločnosti Canalys sa v  Latinskej Amerike posunula vyššie na 3. miesto, keď sa dodávky smartfónov medziročne zvýšili o 161,7% a dosiahli trhový podiel 11,5%. Spoločnosť Xiaomi sa navyše umiestnila na 3. mieste na Blízkom východe, kde dodávky smartfónov medziročne vzrástli o 87,8%

Spoločnosť Xiaomi medzitým dosiahla štvrté miesto v Afrike, kde sa  dodávky smartfónov medziročne zvýšili o 191,0%

K 31. marcu 2021 spoločnosť Xiaomi taktiež nadviazala spoluprácu s viac ako 150 operátormi (vrátane ich dcérskych spoločností) po celom svete.

Technologické inovácie ako základný kameň pre lepší život

Neúnavná snaha spoločnosti Xiaomi o vývoj špičkových technológií a inovácií je základom rozvoja a rastu Skupiny. V prvom štvrťroku 2021 Skupina vynaložila na výskum a vývoj 3 miliardy RMB, čo je medziročný nárast o 61,0%. Skupina prináša vyššiu výdrž, super rýchle možnosti nabíjania a silnejší výkon výrobkov. Tieto inovácie sú dôkazom jej neustáleho úsilia skúmať a posúvať hranice technologických inovácií. Skupina je aj do budúcnosti odhodlaná navyšovať investície do výskumu a vývoja a zamestnávať globálne technologické talenty, aby mohla vytrvalo pokračovať v inovovaní hlavných technológií a inteligentnej výrobe.

Značky: