Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Xiaomi, spoločnosť zaoberajúca sa výrobou spotrebnej elektroniky, ktorej primárnym zacielením sú smartfóny a smart zariadenia napojené na internet vecí dnes oznámila zistenia nezávislej kontroly dodržiavania ochrany údajov.

Spoločnosť Xiaomi poverila spoločnosť TRUSTe LLC, dcérsku spoločnosť TrustArc, aby vykonala nezávislý audit ochrany údajov a riadenia bezpečnosti. Audit komplexne zhodnotil, či sa spracúvanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou Xiaomi vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Európskej únie (EÚ). V súhrnnom prehľade TRUSTe sa uvádza: „Opatrenia opísané v Posúdení súladu s GDPR boli vhodne navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú istotu“, že bude splnených všetkých 40 požiadaviek na splnenie GDPR noriem.

Xiaomi ako vôbec prvá čínska spoločnosť, ktorá získala certifikáciu od TRUSTe, sa pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromie používateľov naďalej podriaďuje externej kontrole, pričom už od roku 2018 prijíma nariadenia o GDPR v súladu s EÚ.

Požiadavky na validáciu sa zameriavajú na programové opatrenia v ôsmich oblastiach: integrované riadenie, riadenie rizík, alokácia zdrojov, zásady a štandardy, procesy, povedomie a školenia, monitorovanie a zabezpečenie a podávanie správ a certifikáciu. Člen tímu Global Privacy Solutions z TRUSTe potvrdil, že Xiaomi splnilo všetky príslušné požiadavky.

Cui Baoqiu, viceprezident Xiaomi a predseda výboru Xiaomi pre bezpečnosť a súkromie, uviedol, že hodnotenie GDPR Validation Assessment je dôležitým krokom v neustálom zlepšovaní zásad dodržiavania bezpečnosti dát. Xiaomi sa snaží dodržiavať najvyššie štandardy a postupy ochrany osobných údajov, najmä pre svojich používateľov v EÚ, dodal.

Cui Baoqiu uviedol: „Pravidelne spolupracujeme s TRUSTe, ako aj s ďalšími dôveryhodnými inštitúciami na celom svete, aby sme zaručili ochranu súkromia používateľov Xiaomi. A to vrátane súladu s GDPR nariadeniami, čím neustále zlepšujeme a zdokonaľujeme svoje postupy, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať spoľahlivé a dôveryhodné produkty a služby. Veľmi nás teší, že Xiaomi úspešne dokončilo každoročný audit spoločnosti TRUSTe týkajúci sa súladu s GDPR nariadeniami, čo dokazuje plnenie nášho záväzku chrániť súkromie našich zákazníkov.“

TrustArc so sídlom v USA je poprednou globálnou spoločnosťou v oblasti dodržiavania ochrany osobných údajov a riadenia rizík s desiatkami rokov dlhou skúsenosťou v oblasti odborných expertíz. Ide o lídra v budovaní a upevňovaní komplexných programov na ochranu osobných údajov, ktoré umožňujú nepretržité sledovanie dodržiavania predpisov, správy dát a ich bezpečnosti.

Bezpečnosť a súkromie používateľov sú pre Xiaomi najvyššou prioritou. V roku 2014 spoločnosť Xiaomi zriadila výbor pre bezpečnosť a súkromie. V roku 2016 sa Xiaomi stalo prvou čínskou spoločnosťou, ktorá získala certifikáciu od TrustArc. Spoločnosť Xiaomi prijala GDPR nariadenia EÚ v roku 2018 a neustále podstupuje nezávislé kontroly, pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromia používateľov. V roku 2019 boli postupy Xiaomi v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov certifikované podľa noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27018. Spoločnosť tiež zverejnila prvú štúdiu MIUI o zabezpečení dát a súkromia systému MIUI.

Viac informácií nájdete na https://trust.mi.com/compliance

Značky: