Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rast poháňajú prémiové zariadenia, internacionalizácia a nové maloobchodné prevádzky. Spoločnosť Xiaomi sa dostala na tento zoznam už tretí rok po sebe.

Spoločnosť Xiaomi bola dnes už tretí rok po sebe zaradená do zoznamu Fortune Global 500, pričom v roku 2021 sa posunula na 338. miesto, čo predstavuje výrazný postup o 84 miest v porovnaní s umiestnením na 422. mieste z roku 2020. Vďaka tomuto umiestneniu v roku 2021 je najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou v kategórii internetových služieb a maloobchodu v rámci tohtoročného rebríčka Fortune Global 500.

Podľa správy o príjmoch dosiahli celkové tržby  spoločnosti Xiaomi v roku 2020 výšku 245,9 miliardy RMB, čo Xiaomi zabezpečilo 338. miesto v rebríčku Fortune Global 500 v roku 2021. V roku 2021 si Xiaomi udržiava rýchly rast a ukazuje prudký  nárast tržieb aj čistého zisku, ktorý ďaleko presahuje očakávania trhu. Za obdobie prvého štvrťroku 2021 dosiahli celkové tržby spoločnosti Xiaomi 76,9 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 54,7%, zatiaľ čo upravený čistý zisk za dané obdobie predstavoval 6,1 miliardy RMB, čo predstavuje nárast o 163,8 % medziročne.

Tento nárast možno pripísať neustále sa rozširujúcej základni Xiaomi na trhu špičkových smartfónov, rýchlemu rastu na medzinárodných trhoch a rozvoju nového maloobchodného pôsobenia spoločnosti.

Zameranie spoločnosti Xiaomi na základné technológie bolo hnacou silou pri vytváraní lepšieho používateľského zážitku a vďaka sériám Mi 10 a Mi 11 spoločnosť posilnila svoju pozíciu v špičkových segmentoch trhu. Globálne dodávky smartfónov Xiaomi na cenovej úrovni od 3 000 RMB (pevninská Čína) a od 300 EUR (medzinárodné trhy) v prvom štvrťroku 2021 presiahli 4 milióny.

Globálny rozmach spoločnosti Xiaomi poháňal aj jej celkový rast. Spoločnosť Xiaomi 16. júla oznámila, že podľa agentúry Canalys je spoločnosť celosvetovo na druhom mieste so 17 -percentným podielom dodávok smartfónov, čím prekonala Apple. Na medzinárodných trhoch Xiaomi dosiahla viac ako 300-percentný medziročný rast na latinskoamerickom trhu, viac ako 150-percentný rast v Afrike a viac ako 50-percentný rast v západnej Európe. Smartfóny Xiaomi vstúpili na viac ako 100 trhov po celom svete, pričom sa umiestnili na prvom mieste v podiele na trhu so smartfónmi na najmenej 12 trhoch a pokiaľ ide o trhový podiel, v Európe sú na druhom mieste. V Indii sa umiestňuje na prvom mieste už 15 štvrťrokov za sebou.

Pokiaľ ide o nové maloobchodné aktivity, fyzické predajne Xiaomi, tzv. Xiaomi Stores, zaznamenávajú od roku 2020 rýchly rozmach. Celkový počet predajní Mi Homes v kontinentálnej Číne na konci apríla 2021 prekonal 5 500 predajní, pričom na medzinárodných trhoch je viac ako 1 000 predajní Xiaomi Stores. Fyzická maloobchodná sieť Xiaomi sa rýchlo rozširuje po celom svete.

Xiaomi pokračuje v investovaní do výskumu a vývoja a talentov, pre svoj tím výskumu a vývoja vytvorila sériu nových štruktúr odmeňovania a zahájila druhú fázu projektu Xiaomi Smart Factory. „V priebehu nasledujúceho desaťročia bude Xiaomi novou hnacou silou vo výrobnom priemysle,“ povedal Lei Jun, zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi, pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti. Inteligentná výroba sa ukazuje ako jedna z hlavných konkurenčných výhod Xiaomi.

Xiaomi je vedúcou spoločnosťou v odvetví smartfónov, AIoT a inteligentnej výroby a zároveň proaktívne vstúpila aj na trh inteligentných elektrických vozidiel. V marci 2021 spoločnosť Xiaomi oficiálne oznámila, že založí stopercentnú dcérsku spoločnosť vedenú generálnym riaditeľom Lei Junom, ktorá bude prevádzkovať obchod s inteligentnými elektrickými vozidlami, pričom celkové investície v priebehu nasledujúcich 10 rokov sa odhadujú na 10 miliárd USD. Počiatočná fáza investície bude 10 miliárd RMB alebo 1,55 miliardy USD. Inteligentné elektrické vozidlá budú pre Xiaomi významným hnacím motorom nového rastu.

Značky: