Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila Novelu trestného zákona, ktorá sa týka aj dnes celkom rozšíreného šírenia videí s neoverenými informáciami na sociálnych sieťach.

Na rozdiel od veľkých krajín, kde sa hovorí svetovým jazykom na Slovensku kontrola takýto videí alebo šírených informácií zo strany samotných sociálnych sietí reálne neexistuje. Ako sa ukázalo, účinným nástrojom je skôr nahlasovanie takýto zdrojov informácií viacerými subjektami a následná kontrola zo strany sociálnych sietí.

Ministerka tak navrhuje, aby v tomto prípade šlo o trestný čin, ktorý bude mať trestnú sadzbu od 1 do 5 rokov. Presnejšie povedané ide o čin šírenia nepravdivých informácií, pričom bolo na tlačovej konferencii zdôraznené, že musia ísť o prípad, kedy sú šírené informácie jednoznačne nepravdivé. Nesmie byť spor o to, či tieto informácie sú alebo nie sú pravdivé. Ako príklad uviedla šírenie informácií o tom, že koncentračné tábory počas druhej svetovej vojny neexistovali. Tento fakt sa pritom dá nespochybniteľné potvrdiť.

Samozrejme, dnes je to vztiahnuté hlavne k situácii s korona krízou – napr. že očkovanie znamená súčasne zavedenie do tela kontrolného čipu. Litera navrhovanej novely pritom hovorí o informáciách, ktoré „znepokojujú veľkú časť verejnosti„. Preferovaná forma je podľa ministerky podmienečný trest, pokiaľ nejde o recidivistu alebo opakované činy vykonané takto v minulosti. Alternatívny trest v prípade, že ide o informácie, ktoré napr. nesúvisia s ohrozením zdravia či života ľudí sú podľa ministerky trest domáceho väzenia alebo zákaz výkonu povolania.

V prípade, že sa takouto činnosťou páchateľ aj obohacuje (napr. predaj údajnej ochrannej pomôcky), trestná sadzba sa zvyšuje na 3 až 8 rokov. Ak sa však takýto čin vykoná v období vyhláseného núdzového stavu, ide o čin trestaný odňatím slobody na 4 až 10 rokov.

Druhý trest čin, ktorý sa navrhuje v súvislosti so šírením informácií na sociálnych sieťach je vzbudzovanie nenávisti voči skupine ľudí. Tu ide napr. aj o nenávistné činy, ktoré boli na Slovensku vedené voči zdravotníkom, predajcom alebo vedcom, pričom došlo napr. k ohrozeniu ich života alebo o zníženie kvality ich života. Takíto páchatelia sa majú trestať odňatím slobody na 2 roky, pri vyhlásenom núdzovom stave na 3 roky.

Okrem týchto trestných činov sa má novela týkať aj činov v súvislosti s korupciou a so znásilnením. Tak uvidíme, či naozaj takýto návrh novely presadí aj v parlamente. Platiť by mal začať od 1. júna 2022.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.