Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Allianz – Slovenská  poisťovňa toto leto rieši najvyššiu škodu klienta – horolezca v zahraničí.

„Išlo o pád horolezca počas výstupu v USA. Suma za pátranie, ošetrenie, hospitalizáciu a prevoz na Slovensko presiahla 160-tisíc eur. Pred dvomi rokmi sme zase riešili prípad, keď si horolezec počas výstupu v nepálskych Himalájach natiahol achilovku. Za prevoz vrtuľníkom a ošetrenie sme uhradili sumu takmer 15-tisíc eur. Mali sme aj niekoľko prípadov omrznutých prstov horolezcov a menších či väčších zranení pri pádoch počas vysokohorských výstupov,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Udalosti posledných dní, keď horskí záchranári museli na Gerlachu zachraňovať viacero turistov ukázali, že z pohľadu poistných udalostí je horolezectvo jedným z najrizikovejších športov. Potvrdzujú to aj štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne. „Minulý rok sme v rámci poistenia do hôr uhradili až 23 zásahov horskej záchrannej služby v celkovej výške takmer 22-tisíc eur,“ hovorí L. Muthová.

Na hory bez poistenia nechoďte

Ak sa chystáte na turistiku do slovenských hôr, nezabudnite si predtým uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré pokrýva všetky náklady na záchrannú a pátraciu činnosť ako vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, prepravu k najbližšej sanitke či transport do zdravotníckeho zariadenia vrtuľníkom. Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe je totiž osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Okrem pripoistenia rizikových športov je potrebné dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti, to znamená:

  • dodržiavať pokyny a zákazy horskej služby,
  • riadiť sa výstražnými, informačnými tabuľami,
  • zapísať sa pred začatím túry do knihy výstupov,
  • pohybovať sa po turistických chodníkoch a vyznačených, resp. povolených trasách,
  • mať potrebné povolenia (napr. na výstup), prípadne licencie na vykonávanie vybraných činností.

Pokiaľ klient tieto pokyny nedodržiava a nastane poistná udalosť, poisťovňa má v zmysle poistných podmienok právo znížiť alebo zamietnuť poistné plnenie. „Ak je napríklad do oblasti povolený vstup len so sprievodcom, ako na Gerlachovskom štíte a turista sa tam vyberie sám, na vlastnú päsť, považovali by sme to za hrubé porušenie predpisov a poistnú udalosť by sme zamietli,“ vysvetľuje L. Muthová.

Za adrenalín si treba priplatiť

Horolezectvo, ale aj zoskok z lietadla s padákom, bungee jumping, surfing, potápanie do hĺbky viac ako 20 m, vodné športy na divokej vode, vodné lyžovanie a ďalšie adrenalínové športy sa v rámci cestovného poistenia radia medzi rizikové športy a činnosti a treba si ich pripoistiť. Niektoré športy, ktoré si klient jednorazovo zakúpi v mieste pobytu, ako jazda na vodných lyžiach, windsurfe či vodnom skútri, sú súčasťou základného krytia cestovného poistenia a netreba si ich špeciálne pripoisťovať.