Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O2 v prvom polroku 2018 stúpol počet zákazníkov, výnosy aj zisk EBITDA. K 30. júnu evidovalo O2 už vyše 1,97 mil. zákazníkov. Výnosy za prvé dva štvrťroky medziročne vzrástli o 8,7% na vyše 140 mil. eur. Na raste výnosov sa podieľali aj výnosy z dátovej prevádzky, ktoré medziročne stúpli o 12%. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o takmer 17% na 51 mil. eur.

„V druhom kvartáli sme sa zamerali na ďalšie posilňovanie pokrytia našej 4G siete, ktorá je dostupná už pre takmer 94% ľudí. Jej kvalitu a dostupnosť sme nechali v mesiacoch máj a jún preveriť zákazníkmi. Tí mohli bezplatne získať až 5 GB dát bez rozdielu. Len v rámci tohto benefitu otestovali ľudia sieť O2 stovkami terabajtov dát,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia.

 Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Počet zákazníkov sa oproti porovnateľnému obdobiu vlaňajška zvýšil o 3,8% na 1,975 mil. Najvýraznejšie rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorých podiel na celkovej zákazníckej báze vzrástol na takmer 61%. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol v druhom štvrťroku 2018 u zákazníkov platiacich na základe faktúry 13,2 eur a u zákazníkov s predplatenou kartou 4,7 eur.

Dôležité vybrané ukazovateleH1/2018H2/2017Zmena
Výnosy (v mil. eur)140,4129,18,7%
EBITDA (v mil. eur)5143,716,8%
Zákazníci celkom (v tis.)197519033,8%
Podiel zákazníkov fakturovaných služieb (v %)6158,22,8 p.b.

Prehľad udalostí v 1. polroku 2018

V prvom polroku O2 opäť zvýšilo dostupnosť 4G signálu, keď koncom júna pokrývalo vlastnou 4G LTE sieťou už takmer 94% obyvateľov.

S rozšírením 4G LTE siete O2 pridalo vo februári do portfólia služby Internet na doma ďalšiu tarifu, ktorá je dostupná aj pre zákazníkov v pokrytí 4G siete. Rovnako ako ostatné tarify Internetu na doma, ani táto zákazníka neobmedzuje v objeme dát.

O2 vo februári prinieslo pre svojich zákazníkov aj novú službu výhodnejších volaní a dátovania pod názvom O2 Svetový roaming, ktorá platí v 28 krajinách mimo EÚ. Zákazníci tak môžu volať za 0,5 eur za odchádzajúcu a 0,5 eur za prichádzajúcu minútu volania a rovnako využiť až 50 MB dát v cene 5 eur.

Koncom apríla otvorilo O2 v spolupráci s Matejom Tóthom už 2. ročník Športovej akadémie Mateja Tótha. O2 sa stalo generálnym partnerom akadémií a v rámci platformy Dobrá vec  umožní vznik  Športových akadémií na ďalších 40 základných školách,  a to na celý školský rok zadarmo. Cieľom Akadémií je naučiť deti správne a s radosťou športovať, a to na základe vlastnej prepracovanej metodiky.

O2 v najväčšej súťaži reklamných kampaní Zlatý klinec, ktorá sa konala v máji tohto roka, získalo až 11 nominácii (shortlistov), z ktorých sa na „klince“ podarilo premeniť až 7 z nich. Zároveň si v máji odnieslo z prestížnej PR súťaže SABRE Awards v Amsterdame ocenenie v kategóriách Telecommunications a CSR, v ktorých uspelo so svojím projektom „17. november“, ktorého cieľom je oživiť odkaz 17. novembra, a to hlavne mladým ľuďom.

V máji otvorila Férová nadácia O2 tretí ročník svojho grantového programu a vyzvala všetkých, ktorých cieľom je pozitívna zmena, či už ide o názory, kritické myslenie, vzdelávanie alebo fungovanie spoločnosti.

Počas mesiacov máj až jún si mohli všetci zákazníci O2 overiť, že nová 4G sieť od O2 je dostupná, rýchla a spoľahlivá s bezplatným aktivovaním bonusových dát s objemom 5 GB. Noví zákazníci ich mohli získať rovno počas aktivácie SIM karty.

Značky: