Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa nedávneho prieskumu[1] spoločnosti Kaspersky, ľudia, ktorí pracujú v spoločnostiach s menej ako 50 zamestnancami, potrebujú pri práci na diaľku v priemere menšiu podporu zamestnávateľa než zamestnanci vo väčších firmách[2]. Výnimkou je emocionálna či psychická podpora. 

Pandémia COVID-19 zasiahla mnoho spoločností, ale malé podniky utrpeli viac ako iné. Podľa viacerých zistení z prieskumu, v niektorých krajinách zažilo negatívne dopady pandémie viac než 90 % malých spoločností. Súviseli najmä s poklesom výroby, predaja a tržieb, či dokonca úplným zavretím prevádzky. Spôsoby, akými zamestnanci prekonávajú tieto výzvy, môžu v spoločnostiach s tuctom a menej ľuďmi výrazne ovplyvniť stav celého podnikania. Preto je dôležité, aby vedúci pracovníci sledovali, ako sa zamestnanci cítia a dohliadali na následky, ktoré by to mohlo mať na ich podnikanie.

Najnovší prieskum spoločnosti Kaspersky odhalil, že najväčší rozdiel v očakávaniach, čo sa týka podpory, je v oblasti sociálnej pomoci a ďalších výhod, ako je pokrytie účtov za internet či telefón. 41 % zamestnancov malých spoločností by zo strany zamestnávateľov v tomto ohľade chcelo väčšiu podporu, v porovnaní so 47 % spomedzi tých, ktorí pracujú v stredne veľkých podnikoch. Rovnaký vzorec platí aj pre požadovanú technologickú podporu, akou je napríklad pomoc so zabezpečením správneho vybavenia a IT nástrojov (35 % v porovnaní so 41 %). Môže to byť spôsobené tým, že ľudia si v malých firmách častejšie upravujú svoje vlastné pracovné prostredie, na prácu používajú osobné zariadenia a starajú sa aj o prístup k pracovným službám.

Emocionálna či psychická podpora je v takmer rovnakom rozsahu potrebná pre všetky podniky bez ohľadu na veľkosť: 23 % v malých a 25 % vo väčších firmách. Dopad COVIDU-19 neovplyvnil iba prácu a každodenný život ľudí, ale vyvolal aj strach o ich zdravie a zdravie ich blízkych a takisto ovplyvnil aj úroveň optimizmu pri pohľade do budúcnosti. Podpora duševného zdravia je teda pre akéhokoľvek zamestnanca dôležitá.

Graf 1: Akú formu podpory by vo väčšej miere chceli mať zamestnanci od svojich zamestnávateľov

Graf 1: Akú formu podpory by vo väčšej miere chceli mať zamestnanci od svojich zamestnávateľov

„Ľudia, ktorí majú skúsenosti s prácou v malých firmách sa môžu v novej pracovnej realite cítiť sebestačnejší, čo zase umožnilo ich organizácii sústrediť všetky svoje zdroje na vlastné prežitie. Avšak pre zachovanie produktivity a morálky zamestnancov je stále dôležité zabezpečiť, aby mali zamestnanci všetko, čo pre prácu potrebujú. Pokiaľ ide o nastavenie využívaných technológií, zamestnanci potrebujú pomoc s bezpečným používaním IT, aj keď pracujú na súkromných notebookoch a sami si spravujú prístup ku všetkým webovým službám,“ vraví Miroslav Kořen, generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu.

Kroky, ktoré odporúča spoločnosť Kaspersky, aby mali zamestnanci uľahčenú prácu na diaľku:

  • Otvorená a úprimná komunikácia je pre zamestnancov najdôležitejšia, keďže odpovede na to, ako reagovať na krízové situácie hľadajú u svojich manažérov. Usporiadajte s vrcholovým vedením spoločnosti stretnutia typu „Opýtajte sa ma na čokoľvek“, kde zamestnancom môžete priblížiť, ako bude vaša firma pokračovať v práci za nových okolností.
  • Realizujte prieskumy, aby ste pochopili emocionálny stav vašich zamestnancov, ich pracovné zaťaženie, či majú všetko, čo potrebujú na prácu na diaľku a či majú jasno vo firemných procesoch. Umožní vám to lepšie pochopiť špecifické okolnosti, v ktorých sa ľudia v súčasnosti nachádzajú a pomáha vám to tiež prijímať vyváženejšie rozhodnutia.
  • Pomôžte svojim zamestnancom zvládnuť informačný pretlak a ťaživý pocit v týchto neistých časoch. Svoje tímy pravidelne a fakticky informujte o aktuálnej situácii, ako aj o tom, ako zostať v bezpečí a zdraví.
  • Vytvorte komunikačné online kanály v oblasti HR a IT, aby mohol každý ľahko vyriešiť svoje problémy. Poskytnite všetkým zamestnancom návod, ako môžu začať s prácou na diaľku a používať daný softvér. Uskutočniť sa to dá prostredníctvom webinárov či skupinových hovorov.
  • Vzdelávajte zamestnancov, aby pri práci na diaľku používali základné bezpečnostné postupy, napríklad ako zabrániť tomu, aby sa nestali obeťou e-mailového phishingu na webe, alebo ako spravovať svoje účty a heslá. Spoločnosť Kaspersky v spolupráci s Area9Lyceum vytvorili bezplatný kurz, ktorý pomáha zamestnancom pracovať bezpečne z domu.
  • Aplikujte cloudové bezpečnostné riešenie. Aj malé spoločnosti by sa mali chrániť pred kybernetickými hrozbami bez ohľadu na to, či zamestnanci pracujú na firemných alebo súkromných zariadeniach. Riešenie Kaspersky Small Office Security je možné inštalovať na diaľku a spravovať z cloudu. Nevyžaduje to veľa času, zdrojov ani špecifických znalostí na nasadenie a správu.

[1] Prieskum pre spoločnosť Kaspersky realizovala nezávislá prieskumná agentúra Censuswide. Do prieskumu bolo zapojených 8 076 zamestnancov malých a stredných podnikov (10 – 250 zamestnancov) v Brazílii, Belgicku, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Japonsku, Luxembursku, Malajzii, Mexiku, Holandsku, Rusku, Španielsku, Južnej Afrike, Turecku, Spojených arabských emirátoch, Spojenom kráľovstve a USA v októbri 2020.

[2] Tento segment malých a stredných podnikov (MaSP) zahŕňa spoločnosti s 50 – 100 a 101 – 250 zamestnancami

Značky: