Bezpečnosť a zdravie zamestnancov ako aj zákazníkov sú základnou prioritou Slovenskej pošty. Práve zamestnanci Slovenskej pošty sa ako prví dostávajú do kontaktu so zásielkami pri snahe doručiť zásielky svojim majiteľom. Preto pri každodennej práci a manipulácii so zásielkami vo všeobecnosti platia prísne bezpečnostné pravidlá a postupy ochrany zdravia.

Slovenská pošta disponuje usmernením hlavného hygienika Slovenskej ako aj špeciálnym odborným stanoviskom, ktoré si Slovenská pošta nechala vypracovať u pracovnej zdravotnej služby. Vyplývajúc z odborného stanoviska zásielky z Ázie sú bezpečné, nakoľko nie je možné, aby v nich koronavírus prežil. Zároveň sa doposiaľ potvrdil prenos vírusu jedine spôsobom kontaktu s infikovaným človekom alebo zvieraťom.

Citovaním z odborného stanoviska pracovnej zdravotnej služby:

„Doteraz potvrdený spôsob možného prenosu bol kontakt s infikovaným človekom alebo zvieraťom. Vírusy sú obligátne intracelulárne parazity, čo znamená, že sa môžu replikovať len vo vnútri živej bunky, pretože nemajú vlastný biosyntetický aparát. Prežívanie vírusu na zásielkach z Číny, ktoré putujú niekoľko týždňov, je málo pravdepodobné (odhaduje sa životnosť vírusu niekoľko hodín, nie dní).“

 V záujme zníženia akéhokoľvek rizika čínska vláda vydala pokyn, ktorým je Čínska pošta povinná preventívne dezinfikovať všetky poštové zásielky, ktoré smerujú alebo prechádzajú cez Wuhan a jeho spracovateľské stredisko. V prípade medzinárodných zásielok určených pre provinciu Hubei (poštové smerovacie čísla 430000–449999) sa Čínska pošta skontaktuje s adresátom a podľa jeho preferencií doručí jeho zásielku, tak aby sa obmedzil akýkoľvek fyzický kontakt doručovateľa s adresátom zásielky, napríklad doručením do výdajných (balíkových) terminálov. Zákazníkov preto prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z Ázie, nakoľko tieto preventívne bezpečnostné opatrenia môžu spôsobiť ich omeškanie a v niektorých prípadoch nebude možné získať písomné potvrdenie prevzatia poštovej zásielky. Prijaté opatrenia na čínskej strane eliminujú riziko prenosu koronavírusu aj pre poštové zásielky určené na export z Číny.

Zároveň Macau Post, ktorá spadá pod právomoc Číny, v dňoch 30. a 31. januára 2020 nebude poskytovať poštové služby, nakoľko všetci zamestnanci budú v tomto období čerpať zamestnanecké voľno v dôsledku nariadenia vlády Macaa.

 Slovenská pošta aktívne sleduje vývoj situácie v spolupráci so Svetovou poštovou úniou a Ministerstvom zdravotníctva a v závislosti od vývoja situácie v Ázii je pripravená uplatniť nevyhnutné opatrenia. Ročne doručí Slovenská pošta viac ako 3 milióny zásielok z Ázie.

Značky: