Záujemcovia o dotáciu na elektromobily sa budú môcť od stredy poludnia registrovať. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spúšťa prostredníctvom webovej stránky www.chcemelektromobil.sk v stredu o 12:00 on-line systém registrácie. Na nákup nového auta s čisto elektrickým pohonom je možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to je 5-tisíc eur.

Na podporu nákupu elektromobilov je zo štátneho rozpočtu vyčlenených päť miliónov eur, dotácie sa budú prideľovať až do vyčerpania tejto sumy. „Rezort hospodárstva má záujem o razantné zvýšenie počtu elektromobilov na slovenských cestách. Práve preto je podpora v rámci tejto výzvy výrazne vyššia ako tomu bolo v prípade v prípade pilotného projektu,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga a pripomenul, že „ministerstvo zároveň podporuje aj budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, čím sa snaží ešte viac zatraktívniť tento druh dopravy pre motoristov.“

 Záujemcovia sa budú registrovať cez jednoduchý formulár, v ktorom uvedú okrem základných identifikačných údajov aj typ vozidla s technickou špecifikáciou, predpokladanou obstarávacou cenou a požadovanú výšku dotácie. Po odoslaní vyplneného on-line registračného formulára bude žiadateľovi doručený  notifikačný (tzv. „odpovedný“) e-mail, ktorý bude potvrdením zaregistrovania žiadateľa o dotáciu s vytvorením rezervácie v požadovanej výške. Pridelený mu bude aj jedinečný kód, ktorý je potrebný si uchovať. Notifikačný e-mail bude generovaný a žiadateľovi odosielaný automaticky. Od 17. decembra, keď uplynie zákonná mesačná lehota po vyhlásení výzvy, začne žiadateľov emailom  kontaktovať  vykonávateľ výzvy – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Zašle im informácie o ďalšom postupe pre riadne oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia počas trvania celej výzvy možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00. Dátum a čas on-line registrácie je rozhodujúci pre určovanie poradia a vytváranie rezervácie požadovanej výšky dotácie. Zdôrazňujeme, že elektronická on-line registrácia je prvým krokom k úspešnému získaniu dotácie.

Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi  zmluvu o poskytnutí dotácie. Tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto a následne im  štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

Podrobnejšie informácie k výzve sú zverejnené na  www.chcemelektromobil.sk, ako aj na https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019. Zverejnené sú aj odpovede (FAQ) na najčastejšie kladené otázky. Prípadné otázky je možné zasielať na elektromobil@siea.gov.sk, chcemelektromobil@siea.gov.sk alebo telefonicky kontaktovať vykonávateľa výzvy SIEA na +421 908 988 629 a +421 905 688 091.

Značky: