To, čo sa v digitalizácii súdnictva urobilo za ostatné tri roky, nemá v histórii slovenského eJustice obdobu. Minister spravodlivosti Tomáš Borec má jasný cieľ: modernizovať súdnictvo a väzenstvo, zefektívniť prácu sudcov, otvoriť súdnictvo verejnosti a zjednodušiť procesy. Potvrdil to dnes na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2015 v Bratislave.

Ministerstvo spravodlivosti v tomto roku končí s implementáciou šiestich veľkých projektov, medzi ktoré patria elektronický systém monitoringu osôb, elektronická zbierka zákonov, register úpadcov či portál právnych informácií. Vďaka nim dnes sudcovia dokážu zrealizovať vzdialený prístup k elektronickému súdnemu spisu, viesť súdne procesy či výsluchy na diaľku cez videokonferencie. Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec má od projektov veľké očakávania: „S využitím najmodernejších technológií sa snažíme vytvoriť predpoklady pre efektívnejšiu, jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu sudcov, zamestnancov súdnictva a v neposlednom rade aj zástupcov právnických profesií či iných poskytovateľov odborných a právnych služieb. Toto nám zároveň umožní klásť väčší  dôraz na zvyšovanie zodpovednosti sudcov, ako aj znalcov, správcov, exekútorov, advokátov, tlmočníkov a prekladateľov.

Tomáš Borec, minister spravodlivosti

Tomáš Borec, minister spravodlivosti

O najnovších ambíciách Estónska presunúť administratívnu prevádzku krajiny mimo svojich hraníc hovoril Dejan Cvetkovič. Na prvý pohľad ťažko pochopiteľná snaha má reálne rácio – keby sa čokoľvek stalo (napríklad v prípade územnej agresie) a znefunkčnili by sa domáce časti infraštruktúry, Estónsko chce byť schopné udržať prevádzku svojej administratívy tak, že všetky najdôležitejšie registre a elektronické služby budú naďalej k dispozícii z dátových centier a cloudov zo sveta, privátnych aj vládnych. A keďže estónska verejná správa je bezpapierová, technologicky tomu nič nebráni. Estónci už dokonca definovali aj tzv. „Estonia friendly“ krajiny, kde by mohli mať svoje dáta bezpečne uložené. Podľa Cvetkoviča medzi takéto krajiny patria štáty EÚ, ktoré majú podobnú legislatívu a systém ako Estónsko.

Dejan Cvetkovic

Dejan Cvetkovic

Užitočnú spoluprácu nadviazala aj slovenská jednotka pre riešenie počítačových incidentov CSIRT s českým peeringovým uzlom NIX.cz. V Českej republike už niekoľko rokov úspešne funguje projekt FELIX, ktorého cieľom je definovať sieť dôveryhodných bodov. Tie sa v prípade bezpečnostných incidentov vedia na seba navzájom spoľahnúť. Z tejto spolupráce by sa mohlo poučiť aj Slovensko, nakoľko významný nárast elektronických služieb, a tým aj počtu ich používateľov, vytvára aj u nás zaujímavejšie prostredie pre potenciálnych kyber útočníkov.

Martin Semrad

Martin Semrad

Nielen široká verejnosť, ale aj štátne inštitúcie vedia užitočne využívať open data. Na príklade Monitoru Státní pokladny ČR ukázal Tomáš Jindřich realizáciu celej prezentačnej nadstavby nad svojimi vlastnými dátami, kde sa zobrazujú aktuálne údaje verejných financií tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni regiónov, miest aj najmenších samospráv. Občania sa dostanú k dátam v zrozumiteľnej podobe, v grafoch a tabuľkách, ktoré majú pre nich veľkú pridanú hodnotu.

Tomáš Jindřich

Tomáš Jindřich

Značky: