Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky podpísali memorandum, ktorého cieľom je zaistiť vzájomnú spoluprácu pri agende elektronizácie výkonu verejnej moci.

Spolupráca bude zameraná najmä na edukáciu a vzdelávacie činnosti v oblasti digitálnych zručností, realizáciu spoločných projektov, ale spočívať bude aj vo vzájomnej výmene skúseností a inšpirácií, ktoré priamo súvisia s digitalizáciou samosprávy a štátnej správy.

Združenie DEUS prevádzkuje informačný systém DCOM, ktorý denne uľahčuje prácu viac ako 10-tisíc pracovníkom miestnych úradov a samospráv. Vďaka nemu ponúkajú obce a mestá takmer 140 elektronických služieb pre občanov aj podnikateľov. Pre komplexnú agendu elektronizácie samospráv poskytuje DEUS svojim zákazníkom pravidelné osobné školenia i populárne webináre. Cieľom je tak držať krok s dynamickou agendou a vždy dodržiavať súlad so zákonom, čo IS DCOM svojim zákazníkom garantuje. Jeho služby tak spokojne využíva viac ako 70 percent všetkých slovenských obcí a miest.

„Vzdelávanie pracovníkov úradov v obciach a mestách bolo v DEUSe vždy základným pilierom poskytovaných služieb. Zlepšovanie digitálnych zručností a šírenie osvety o zákone o eGovernmente je kľúčové ako dnes, tak aj pre fungovanie do budúcnosti. Iba informovaný a dobre vyškolený pracovník vie poskytnúť občanovi potrebnú pomoc a kvalitný servis. V priebehu rokov vývoja systému DCOM sa vyvíjal aj náš koncept vzdelávania, ktorý po novom realizujeme v koncepte Akadémia samosprávy. Aj z tohto dôvodu nás veľmi teší nadchádzajúca spolupráca s Digitálnou koalíciou, v ktorej vidíme jasný potenciál, ako rozšíriť vzdelávanie v oblasti digitalizácie a eSlužieb pre celú verejnú správu,“ uviedla Katarína Vladár Lešková, výkonná riaditeľka združenia DEUS.

Digitálna koalícia poskytuje svojim členom platformu pre napĺňanie jej hlavného poslania –  spoločne k lepšej, digitálnej budúcnosti. Jej hlavným cieľom je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku.

Podľa slov Mária Lelovského, predsedu Digitálnej koalície: „Spolupráca Digitálnej koalície so Združením DEUS, ktorú sme podpisom memoranda zahájili, je obrovská príležitosť pre oboch partnerov. Spoločne môžeme ešte účinnejšie prispieť k rozvoju digitálnej spoločnosti na Slovensku, obzvlášť v takom dôležitom segmente, akým je miestna územná samospráva. Testovaním získame tak potrebný prehľad o stave digitálnych zručností zamestnancov, ktorým v spolupráci so združením DEUS ponúkneme bezplatnú vzdelávaciu platformu, ktorá im umožní si potrebné vedomosti doplniť. Máme za to, že skutočne kvalitné služby občanom v oblasti eGovernmentu môžu garantovať jedine kvalitne pripravení odborníci.”

Jedným z prvých projektov, na ktorom bude združenie DEUS a Digitálna koalícia kooperovať, je zlepšovanie digitálnych zručnosti ohrozených skupín zamestnancov vo verejnej správe, pre ktorých počas júna pripravujú spoločný edukačný webinár na tému eSlužieb samosprávy.

Značky: