Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vysoká zodpovednosť a rastúce požiadavky užívateľov prehlbujú stres IT personálu

Spoločnosť ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, na základe svojho dopytovania sa medzi partnermi zistila, že rastie priemerný počet užívateľov, o ktorých sa stará každý IT administrátor – každý zo 40 % lokálnych IT správcov sa teraz stará o viac ako 150 užívateľov, 11 % dokonca o viac než 300 užívateľov.  Zvyšujúce sa nároky zo strany užívateľov a zodpovednosť za bezproblémový chod firemných sietí prehlbujú stres administrátorov a môžu v krajnom prípade viesť k vyššej chybovosti či fluktuácii IT personálu.

Priemerná veľkosť firemnej IT infraštruktúry neustále rastie a rovnako tak sa zvyšuje jej dôležitosť v každodennom podnikaní. To kladie enormné nároky na zaistenie chodu s minimálnymi výpadkami a na zabezpečenie pred kybernetickými incidentmi. IT administrátori sa dostávajú pod tlak ako vedenia podnikov, tak užívateľov stále viac závislých na rade IT nástrojov a služieb, takže hľadajú spôsob, ako zvýšiť svoju produktivitu a pritom nepoľaviť z bezpečnostných nárokov.

Kľúčové zistenia od partnerov:

  • O menej než 30 užívateľov sa stará 9 % IT správcov, 13 % sa stará o 30 – 75 užívateľov, 38 % o 75 – 150 užívateľov, 29 % o 150 – 300 užívateľov a 11 % o viac než 300 užívateľov.
  • Hlavným dôvodom vysokého stresu IT administrátorov je vysoká zodpovednosť (71 % opýtaných), rastúce nároky užívateľov (56 %), príliš mnoho využívaných nástrojov (29 %) a rast kybernetických útokov (27 %).
  • Kľúčové na zvýšenie ich produktivity je vyššia úroveň automatizácie (70 %), integrácia nástrojov pre IT správu (56 %), komfortné pracovné prostredie (37 %) a zvýšenie firemných IT rozpočtov (26 %).

„Podľa odhadov spoločnosti N-able sa dnes dá automatizovať až 90 % bežných aktivít IT administrátora,“ hovorí Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Nástroje typu N-able RMM či N-central umožňujú jednak integrovať IT správu do jednej konzoly a jednak urobiť rutinné úlohy do automatizovaného režimu a venovať sa aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. Ušetrený čas potom dovoľuje IT administrátorom efektívne spravovať viac zariadení, užívateľov a zákazníkov a zvýšiť tak svoje príjmy.“

Viac o integrovaných nástrojoch N-able nájdete na tomto odkaze.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.