Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Producent čokolády, ale aj jej milovníci si budú môcť oveľa jednoduchšie skontrolovať, akú uhlíkovú stopu zanechala za sebou výroba ich obľúbenej sladkej pochúťky.

Vrátane napríklad dopravy jednotlivých surovín. A to platí nielen pre čokoládu, ale prakticky akýkoľvek tovar. Moderné IT technológie totiž dokážu podnikom, ich dodávateľom aj zákazníkom presne kvantifikovať uhlíkovú stopu spojenú s konkrétnym výrobkom.

Riešenie SAP Product Footprint Management berie do úvahy jeho celý životný cyklus. Využíva existujúce dáta a štruktúry, ako aj biznisovú logiku a umožňuje robiť pravidelné výpočty či porovnania na zistenie trendov. Podniky tak nemajú problém s nahlasovaním ekologického dopadu regulátorom a zároveň dokážu jednoduchšie zvýšiť ekologickú udržateľnosť svojej prevádzky.

„Stále viac spotrebiteľov tieto informácie požaduje. Firmy už nemajú času nazvyš, aby začali konať zodpovednejšie. A ciele udržateľnosti sa v dôležitosti čoraz viac vyrovnávajú finančným cieľom,“ povedal Thomas Saueressig, člen predstavenstva SAP SE, zodpovedný za SAP Product Engineering.

Zodpovednejší výber

SAP Product Footprint Management integruje dáta zo všetkých riešení, ktoré sa týkajú výrobných procesov, s hlavnými dátami z biznisových aplikácií ako napríklad SAP S/4HANA. Pracuje tak s údajmi, ktoré už existujú v systéme, využívajú sa na prevádzkové účely a dá sa na ne spoľahnúť.

Na výpočet uhlíkovej stopy riešenie využíva vlastné hodnotenia emisií počas životného cyklu, ako aj šablóny obsahujúce hodnotenia od partnerov, ktorí sa meraním environmentálneho dopadu zaoberajú. V databáze sú hodnotenia dopadu tisícok produktov a materiálov, založené na dátach a vedeckých výpočtoch. Riešenie takýmto spôsobom umožňuje do výpočtu zapracovať aj emisie dodaných tovarov, materiálu či emisie, vznikajúce pri predspracovaní. Podniky vďaka tomu dokážu vypočítať dopad na životné prostredie pri viacerých scenároch. Firma na výrobu sušienok si tak trebárs môže zvoliť svojho dodávateľa podľa ceny suroviny, ale i podľa uhlíkovej stopy. Podniky tak dokážu proaktívne identifikovať svoj dopad na životné prostredie už na začiatku výrobného cyklu produktu.

V cloude

SAP Product Footpring Management je cloudovo natívne riešenie, postavené na SAP Business Technology Platform. Používateľovi umožňuje pracovať v rozsahu, aký si sám určí – či už ide o časové obdobie, jednotlivé výrobné podniky či produktové skupiny. Výpočty možno robiť mesačne a navzájom ich porovnávať. V ďalších verziách riešenia sa počíta s prepojením s analytickými nástrojmi ako SAP Analytics Cloud. Výsledky sú spätne prepojené so SAP S/4HANA, takže používatelia k nim môžu priamo pristupovať vo svojich end-to-end procesoch a aplikáciách.

SAP ide v rámci udržateľných obchodných postupov príkladom už viac ako dekádu. Spoločnosť bola označená za lídra v odvetví softvéru v indexoch udržateľnosti Dow Jones Sustainability Indices už 14 rokov po sebe. Na dôvažok členstvo v projekte Value Balancing Alliance a vydávanie správy SAP Integrated Report ilustruje záväzok spoločnosti SAP integrovať pri prijímaní obchodných rozhodnutí ekonomické, environmentálne a sociálne ukazovatele.

Značky: