Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hlavný cieľ: vyvinúť technológie pre asistenčné systémy, vysoko automatizované riadenie na diaľniciach a automatizované parkovanie (všetko až do úrovne SAE 4).

Uvedenie na trh v sériových automobiloch v roku 2024. Obe spoločnosti budú technológie implementovať vo svojich sériových vozidlách nezávisle od seba. Do spolupráce sa zapojí viac ako 1 200 vývojových špecialistov v mestách Unterschleissheim a Sindelfingen.

Spoločnosti BMW Group a Daimler začínajú spoluprácu na systémoch pre automatizovanú jazdu: zástupcovia oboch spoločností dnes podpísali dohodu o dlhodobej strategickej spolupráci, ktorá sa zameria na spoločný vývoj novej generácie technológií pre asistenčné systémy, automatizovanú jazdu na diaľniciach a automatizované parkovanie (všetko do úrovne SAE 4). Ďalej sú plánované ďalšie rokovania s cieľom rozšíriť spoluprácu na vyššiu úroveň automatizácie v mestských oblastiach a v centrách miest. Tým sa ukazuje dlhodobosť tejto spolupráce, ktorá sa rozšíri o škálovateľnú platformu pre automatizovanú jazdu. Táto spolupráca pritom nie je uzavretá, ale naopak, je otvorená aj ďalším výrobcom a technologickým partnerom, pričom výsledky budú na základe licencie sprístupnené aj ostatným výrobcom.

Hlavným cieľom spolupráce je rýchle uvedenie technológie na trh. Do roku 2024 by sa mala dostať do osobných automobilov určených pre bežných zákazníkov. Obe spoločnosti budú tieto technológie implementovať nezávisle od seba. V rámci kooperácie bude spolupracovať viac ako 1 200 odborníkov, často v zmiešaných tímoch. Vývojové tímy budú sídliť predovšetkým v priestoroch BMW Group Autonomous Driving Campus v meste Unterschleissheim neďaleko Mníchova a súčasne vo vývojovom centre Mercedes-Benz Technology Centre (MTC) v Sindelfingene a v Daimler Testing and Technology Centre v Immendingene. Spoločné úsilie sa zameria na rozvoj škálovateľnej architektúry pre asistenčné systémy, vrátane snímačov, na spoločné dátové centrum pre ukladanie, správu a spracovanie dát, rovnako ako aj na vývoj funkcií a softvéru.

Pre automatizovanú jazdu je bezpečnosť na prvom mieste
V spolupráci so spoločnosťami Aptiv, Audi, Baidu, Continental, Fiat Chrysler, HERE, Infineon, Intel a Volkswagen vydali spoločnosti BMW Group a Daimler dokument s názvom Safety First for Automated Driving (Pre automatizovanú jazdu je bezpečnosť na prvom mieste). Okrem pokrytia všetkých príslušných bezpečnostných aspektov pre automatizované riadenie úrovne SAE 3/4 dokument stanovuje systém vysledovateľnosti, ktorý siaha od primárneho cieľa, ktorým je to, že systémy budú bezpečnejšie než priemerný vodič, až po jednotlivé bezpečnostné ciele konkrétnych súčastí. Dokument bol publikovaný 2. júla 2019.

Autonómna jazda v BMW Group
Spoločnosť BMW Group pracuje na vysoko autonómnej jazde už od roku 2006 a s technologickými špecialistami, dodávateľmi aj v rámci vlastného vývoja vytvorila platformu, ktorú dostala do štádia sériovej výroby. Od roku 2017 sa všetky tieto aktivity sústredili do vývojového strediska Autonomous Driving Campus v meste Unterschleissheim severne od Mníchova, pričom na aplikáciu a možnosť škálovateľnosti sa využíva spolupráca s dodávateľmi. Campus používa na zrýchlenie vývoja úplne nové softvérové vybavenie, pričom zároveň stanovuje nové priemyselné štandardy. Špičkovú technológiu testuje po celom svete už viac ako 70 vozidiel. Získavajú údaje na vylepšovanie strojového učenia s pomocou umelej inteligencie tak, že na cestách simulujú a testujú nové funkcie  autonómnej jazdy na úrovniach 2 — 5. Momentálne vyvíjaná generácia technológií sa dostane do sériovej výroby v roku 2021 v modeli BMW iNEXT ako úroveň 3, pričom pre pilotné projekty bude k dispozícii aj úroveň 4.

Autonómna jazda v Daimler AG
Daimler AG pracuje na vývoji projektov na sériové využívanie nielen pre špecifické vozidlá na úrovni 3, no zaoberá sa aj úrovňami 4 a 5. Dlhodobý líder v oblasti systémov aktívnej bezpečnosti už od počiatku programuje svoje systémy najmä v rámci vlastného vývoja. V roku 2019 sa v meste San José v kalifornskej oblasti Silicon Valley predstaví prvý pilotný program vozidiel autonómne jazdiacich v mestskom prostredí (úrovne 4 a 5), na ktorom spolupracovali so spoločnosťou Bosch. Bude to ďalší míľnik v existujúcej spolupráci medzi oboma partnermi a táto spolupráca bude podľa doterajších plánov pokračovať aj naďalej. Spoločnosť Daimler začiatkom ďalšieho desaťročia prinesie na trh vozidlá nielen vysoko automatizované (úroveň 3), ale aj plne automatizované (úroveň 4 a 5). Ide o jedinú spoločnosť na svete s takým vlastným vývojom, ktorá dokáže škálovať autonómne jazdenie na všetky relevantné druhy automobilov vrátane osobných vozidiel, dodávok, autobusov a kamiónov.

Tento dokument obsahuje vyjadrenia smerom do budúcnosti, ktoré odrážajú súčasný náhľad na aktivity v budúcnosti. Slová ako očakávať, domnievať sa, predpokladať, zamýšľať, smieť, plán, môcť a podobné vyjadrenia znamenajú, že ide o vyjadrenia smerom k budúcnosti. Tieto vyjadrenia však môžu podliehať viacerým nástrahám a neistotám vrátane nečakaného vývoja podmienok svetovej ekonomiky spolu s poklesom dopytu na najdôležitejších trhoch či udalostí ako zhoršujúce sa ekonomické prostredie, udalosti vyššej moci vrátane prírodných katastrof, činov terorizmu, politickej nestability, priemyselných katastrof a ich vplyvov na predaj, výkyvov mien a ich vzájomných kurzov, zmien správania zákazníkov smerom k vozidlám s nižšou maržou či neprijatie produktov a služieb, čo by mohlo viesť k obmedzeniu našej schopnosti udržiavať ceny ako aj adekvátne využívať naše výrobné kapacity.

Na ďalší vývoj smerom do budúcnosti budú mať vplyv aj udalosti ako nárast cien palív a surovín, prerušenie výroby z dôvodu nedostatku materiálu, štrajky zamestnancov či insolvencia subdodávateľov, pokles cien jazdených vozidiel a efektívne implementovanie nástrojov na zvýšenie produkcie a zníženie nákladov. Vplyv na rozvoj budú mať aj obchodný vývoj spoločností, ktorých sme významnými akcionármi, úspešná implementácia strategických partnerstiev a spoločných podnikov, zmeny právnych predpisov, regulácií a vládnych nariadení, najmä tých, ktoré sa týkajú emisií vozidiel, spotreby paliva a bezpečnosti, výsledky prebiehajúcich vládnych vyšetrovaní a ďalších právnych procesov či iných ohrození a nepredvídateľných momentov, pričom niektoré z nich sú popísané v kapitole Risk Report aktuálnej výročnej správy spoločnosti Daimler.

Ak nastane niektoré z týchto ohrození a nepredvídateľných momentov, alebo ak nejaký zásadný predpoklad naštrbí naše výhľady smerom do budúcnosti, môže sa stať, že naše aktuálne výsledky budú odlišné ako tie, ktoré sme predpokladali alebo naznačovali v takýchto vyjadreniach. Nemáme v úmysle, ani neočakávame akékoľvek záväzky týkajúce sa aktualizácie týchto vyjadrení týkajúcich sa výhľadu smerom do budúcnosti. Akékoľvek vyjadrenie týkajúce sa budúcnosti sa viaže iba na stav k dátumu vydania.

Značky: