Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Turizmu vo Vysokých Tatrách už tento rok pomôže aj 15 zmodernizovaných električiek radu 425.95. Prvé dve dnes (14. 7.) o 10:35 na stanici Poprad-Tatry predstavili Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček a Michal Vereš, generálny riaditeľ spoločnosti ŽOS Vrútky, ktorá električky v minulosti vyrobila a teraz zmodernizovala.

Prvá jazda so zástupcami médií viedla z Popradu do Starého Smokovca. Prvé modernizované električky s názvom Kriváň a Končistá budú na tratiach tatranských elektrických železníc (TEŽ), konkrétne Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, nasadené už tento víkend.

„Som rád, že sa nám podarilo tieto 23 rokov staré električky kvalitne zmodernizovať. Vysoké Tatry sú jedným z najnavštevovanejších slovenských miest, preto spolu s dodávateľom ŽOS Vrútky usilovne pracujeme na čo najrýchlejšej obnove a sprevádzkovaní všetkých električiek. Vynovené, v novom šate a v plnom počte budú jazdiť do konca roka 2023,“ povedal podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Ján Lukáč.

Modernizácia tatranských elektrických vozidiel 425.95 vyrobených od roku 2000 zvyšuje bezpečnosť a pohodlie pri cestovaní. Mení sa v nich pôvodný riadiaci systém (mozog vlaku) a celá trakčná časť (srdce vlaku) vozidiel. V každom vozni budú cestujúci cestovať pohodlnejšie vďaka klimatizácii, novým sedadlám, wi-fi pripojeniu či USB a 230 V zásuvkám. Do električiek bol zabudovaný aj nový informačný systém s LCD displejmi a počítaním cestujúcich, nové označovače cestovných lístkov, modernizáciou prešli aj obloženia stien a batožinové police.

„Z technického pohľadu ide o rozsiahly projekt modernizácie nielen interiéru vozidiel, ale aj trakcie a regulácie výkonu s doplnením funkcionalít, ktoré pred modernizáciou vozidlá nemali. Teší nás, že ako lokálny železničný podnik môžeme tento projekt realizovať spolu s našimi subdodávateľmi. Spoločnosť Stadler je náš najväčší subdodávateľ v tomto projekte, čím sme nadviazali na výrobu týchto vozidiel pred viac ako 20. rokmi. Napriek vplyvom, ktoré nás všetkých postihli v poslednej dobe, sú prvé kusy po modernizácii schválené a odovzdali sme ich tento týždeň. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným inštitúciám a jednotlivcom na tomto projekte za pozitívny prístup a popriať vozidlám veľa najazdených kilometrov bez porúch a nehôd a pevne verím, že aj tento projekt úspešne ukončíme do konca tohto roka,“ uviedol Michal Vereš, generálny riaditeľ ŽOS Vrútky.

Polep modernizovaných električiek prezentuje názvy tatranských štítov rovnako, ako je tomu pri hybridných jednotkách, tzv. elektrozubačkách, ktoré jazdia v Tatrách od roku 2021. O ich dizajne vtedy rozhodla široká verejnosť prostredníctvom súťaže, kde porota vybrala z piatich najlepších návrhov, ktoré sa dostali do finále. Pri výbere názvov pre zmodernizované jednotky pokračujeme v nastavení konceptu súťaže na facebookovej profile ZSSK formou hlasovania celkovo v troch kolách súťaže, z ktorých bude vybraných dokopy 12 názvov. Zvyšné tri mená (Kriváň, Končistá, Ostrá) boli určené v rámci výberu v ZSSK. V prvom kole verejného výberu z februára tohto roku, boli zas zvolené mená: Veľké Solisko, Široká veža, Gerlach a Svišťový Štít. Zvyšné vyberú ľudia hlasovaním v ďalších dvoch kolách súťaže (druhé kolo prebehne v auguste a tretie v septembri).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie komfortu prepravy cestujúcich v lokalite Vysokých Tatier, zvýšenie technickej životnosti vozidiel, doplnenie chýbajúcich technicko-technologických prvkov do vozidiel reflektujúcich súčasné potreby a rovnako tak aj zvýšenie možnosti prevádzky a údržby vozidiel. Okrem toho sa vďaka modernizovaným vozidlám zlepší pracovné prostredie prevádzkových zamestnancov a bezpečnosť prevádzky týchto vozidiel, pričom sa skráti čas nevyhnutný na výkon údržby vozidiel (dostupnosť náhradných dielov).

Modernizácia vlakov je jedným z hlavných bodov aktuálnej stratégie ZSSK, ktorej cieľom je zabezpečovať neustále skvalitňovanie služieb verejnej osobnej dopravy, a tým zvyšovať záujem cestujúcich o prepravu vlakom. To je hlavným cieľom aj pri tatranských električkách. Keďže je ZSSK na TEŽ jediným dopravcom zabezpečujúcim železničnú osobnú dopravu vo verejnom záujme, je našou nielen povinnosťou, ale aj poslaním udržiavať vozidlový park v kvalitnom stave – teda, aby železničná doprava bola bezpečná, komfortná, moderná a ekologická a slúžila širokej verejnosti.

Realizácia tohto projektu prispeje k podpore rozvoja železničnej osobnej dopravy vo Vysokých Tatrách, zvýšeniu mobility obyvateľstva a turizmu a prioritne k udržateľnej doprave na Slovensku. Zároveň sa zvýši konkurencieschopnosť verejnej železničnej osobnej dopravy voči ostatným druhom dopravy, hlavne k individuálnej automobilovej doprave, čím sa znížia negatívne dopady tejto dopravy na životné prostredie. V neposlednom rade modernizované električky zvýšia spokojnosť a počty cestujúcich v Tatrách.

Projekt modernizácie električiek úzko nadväzuje na projekt „Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách“, v rámci ktorého bolo dodaných 5 ks nových elektrických jednotiek (EJ) pre Ozubnicovú železnicu (OŽ).

Predmetom tohto europrojektu bola veľká modernizácia 15 kusov trojčlánkových ucelených elektrických jednotiek úzkeho rozchodu (1 000 mm) radu 425.95. ZSSK bol na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 30 132 900 eur v podiele z:

  • Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 85 % z NFP (v nominálnej sume 25 612 965,00 €) a
  • Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) vo výške 15 % z NFP (v nominálnej sume 4 519 935,00 €).

Rozdiel medzi celkovým objemom a zmluvou o poskytnutí NFP tvorí spolufinancovanie ZSSK (teda 362 100 eur).

Viac o projekte:

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425  à projekt EÚ

  • celkový objem: 30,495 milióna eur
  • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry (Tatranské elektrické železnice TEŽ)
  • podpis ZoD: 28. 9. 2021, účinná od 5. 10. 2021
  • predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roka 2023

Zároveň pripomíname cestujúcim, ktorých cieľom je Tatranská Lomnica, aby z kapacitných dôvodov (dočasne znížený počet prevádzkyschopných jednotiek) prednostne využívali priame spojenia z Popradu cez Studený Potok. O dočasných obmedzeniach sme informovali prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je aj na našom webe à www.zssk.sk/aktuality/mimoriadna-zmena-dopravnej-obsluhy-vo-vysokych-tatrach-pre-prebiehajucu-modernizaciu-elektrickych-jednotiek-425/

Značky: