Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už túto zimu značka Mercedes-Benz v spolupráci s okresom Zollernalb v Nemecku overí možnosť zlepšenia bezpečnosti na cestách v zimnom období a zvýšenia efektívnosti zimnej údržby vozoviek s využitím komunikácie automobilu s okolím.

Komunikácia automobilu s okolím znamená, že vozidlá komunikujú navzájom ako aj s dopravnou infraštruktúrou. Osobné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz, ktoré sú vybavené technológiou komunikácie automobilu s okolím a ktorých vlastníci aktivovali službu Aktuálne informácie o premávke, v pilotnej skúške poskytnú nevyhnutné údaje. Ak snímače ESP® alebo ABS v týchto vozidlách rozpoznajú klzký povrch vozovky, odošlú tieto údaje vrátane údajov o polohe na servre Daimler Vehicle Backend cez mobilnú telefónnu sieť v reálnom čase. Tieto anonymizované informácie sa v reálnom čase zobrazia na digitálnych mapách v oboch strediskách pre údržbu cestných komunikácií v okrese Zollernalb. Vďaka tomu bude v budúcnosti možné účelnejšie nasadiť zimnú údržbu vozoviek a optimalizovať použitie posypovej soli.

Následne možno zapojiť vozidlá verejnej služby, ako aj vozidlá polície, alebo aj autoparky. Pilotná skúška začína v januári 2020 a bude prebiehať do konca zimy. Okres Zollernalb sa nachádza v správnej oblasti Tübingen v Bádensku-Württembersku a má približne 190 000 obyvateľov. Mnohí z nich pravidelne do práce dochádzajú.

„Funkcie komunikácie automobilu s okolím dokážu zlepšiť bezpečnosť v rozličných jazdných situáciách,“ uviedol Michael Hafner, vedúci jazdných technológií a automatizovaného jazdenia Daimler AG. „Systém komunikácie automobilu s okolím sa do systémov vozidla začleňuje kontinuálne, vďaka čomu osobné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz dokážu automaticky rozpoznať rozličné nebezpečenstvá, napríklad klzké vozovky.“ Technológia komunikácie automobilu s okolím výrazne rozširuje rozsah pokrytia sústavy snímačov vozidla, ako sú napríklad radarové alebo kamerové systémy, pretože využíva aj snímače iných vozidiel. Táto technológia preto umožňuje takpovediac pohľad za roh. V rámci pilotnej skúšky by okrem zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky mohla prispieť aj k šetreniu životného prostredia – na posyp vozoviek by sa totiž cielene používalo menej posypovej soli.

Značka Mercedes-Benz zaviedla mobilné prepojenie už v roku 2013, čím etablovala technológiu, pomocou ktorej je možné prijímať a sprostredkovať upozornenia na nebezpečenstvá. Od roku 2016 sa komunikácia automobilu s okolím inštaluje v kombinácii s navigačnými systémami – najprv bola použitá v Triede E, medzičasom sa dodáva vo všetkých vozidlách značky Mercedes-Benz – a je k dispozícii po následnej aktivácii používateľom. Ak chce zákazník používať službu Komunikácia automobilu s okolím, musí mať založený účet Mercedes me connect. Len vtedy dochádza k zberu údajov vo vozidle a údaje zo služby Komunikácia automobilu s okolím, ktoré sa týkajú vozidla, sa prenášajú na servre Daimler Vehicle Backend , v ktorom sú anonymizované. Prostredníctvom používateľského účtu na portáli Mercedes me môžu vodiči automobilov značky Mercedes-Benz navyše bez akýchkoľvek problémov odmietnuť sprostredkovanie údajov tretím osobám na účely predaja údajov.

Z topografického aj klimatického hľadiska sú podmienky v okrese Zollernalb náročné: v tomto regióne sa nachádzajú najvyššie vrchy pohoria Švábska Jura. V roku 2018 tu bolo zaznamenaných 82 dní mrazu a 13 dní s poľadovicou[1]. Okres sa prostredníctvom dvoch stredísk pre údržbu cestných komunikácií v mestách Balingen a Albstadt-Lautlingen stará spolu o približne 150 kilometrov rýchlostných komunikácií, 210 kilometrov ciest prvej triedy a 270 kilometrov okresných ciest.

Z partnerstva okresu Zollernalb a značky Mercedes-Benz pri tomto inovatívnom projekte sa teší hajtman Günther-Martin Pauli. „Spoločne sa snažíme dosiahnuť jasný cieľ – pomocou novej digitálnej techniky chceme zvýšiť bezpečnosť premávky na našich cestných komunikáciách. Táto spolupráca sa dokonale zhoduje s našou stratégiou, v rámci ktorej chceme s využitím digitálnych nástrojov ešte lepšie zvládnuť našu prácu. Je to v záujme všetkých ľudí, ktorí v okrese Zollernalb žijú a pracujú, a tým aj základ pre budúcu vysokú kvalitu života v našom okrese.“

Okres Zollernalb je priekopníkom v oblasti digitalizácie komunálnych služieb: ako prvý okres v Bádensku-Württembersku má od 1. októbra 2018 vlastný úrad pre digitalizáciu. Zamestnanci úradu zabezpečujú spájanie všetkých záležitostí týkajúcich sa digitalizácie v okrese a pomáhajú pri technickej a organizačnej realizácii rôznych zámerov. K takýmto zámerom patrí napríklad vybudovanie širokopásmového pokrytia celého okresu.

Pozadie: technológia komunikácie automobilu s okolím značky Mercedes-Benz

Už viac ako desať rokov sa značka Mercedes-Benz venuje výskumným plánom orientovaným na túto technológiu. Jednou z množstva aktivít značky je aj celoeurópsky kooperačný projekt, ktorý sa začal v júni 2019. Daimler, BMW, Ford a Volvo v spolupráci s HERE Technologies, TomTom a dopravnými úradmi v šiestich európskych krajinách overujú možnosti šírenia informácií o akútnych nebezpečných situáciách v reálnom čase prostredníctvom technológie komunikácie automobilu s okolím. Pokusná fáza je naplánovaná na dvanásť mesiacov a začína v Holandsku.

[1] Údaj pre mesto Hechingen, zdroj: www.wetterkontor.de

Značky: