Všestranný program na správu a úpravu fotiek Zoner Photo Studio X sa v súčasnej jesennej aktualizácii zameriava najmä na modul Vyvolať a prináša lokálne úpravy farieb. Rovnako je tu nová Luma krivku a viac variantov úprav pri jednej fotke.

Zmeny farieb aj lokálne

S jesennou aktualizáciou je farby možné upravovať už aj len v časti vyvolávanej fotky. Zoner totiž zapracoval na lokálnych nástrojoch, ktoré obohatil aj o Tonálnu krivku, Farebné korekcie a voľbu intenzity krytia masky. Napr. ak máte na fotke dve rovnaké červené autá a vy chcete zmeniť na modro len jedno? Toto už nie je žiadny problém.

Lokálne úpravy farieb v ZPS X

Lokálne úpravy farieb v ZPS X

Rôzne varianty jednej fotky

Teraz môžete vyskúšať množstvo verzií úprav, bez potreby fotky zbytočne duplikovať. Stačí vytvoriť variant fotky, v podstate virtuálnu kópiu, ktorá nezaberá takmer žiadne miesto na disku. Pôvodná fotka môže zostať so základnými úpravami, jeden variant upraví preset a ďalší variant doladí farebné tónovania. Všetko bude zároveň prehľadné vďaka možnosti pomenovania variantov a pridelenia hviezdičiek a popisov.

Novinka: Varianty jednej fotly v ZPS X

Novinka: Varianty jednej fotly v ZPS X

Voliteľná intenzita presetu

Presety sú obľúbenou funkciou Zoner Photo Studia X. Nemusia ale za každých okolností stopercentne zodpovedať predstave fotografa. Zoner tak prináša možnosť ovládania intenzity presetu, kedy sa sami rozhodne, do akej miery chcete daný preset aplikovať.

Novinka: Silu presetu si v ZPS X teraz volíte sami

Novinka: Silu presetu si v ZPS X teraz volíte sami

Nová Luma Krivka

V jesennej aktualizácii Zoner predstavil tiež novú Luma krivku. Tá pri úprave fotky lepšie zachováva pôvodnú úroveň saturácie farieb. Funkciu oceníte napríklad pri portrétoch, kde nechcete ovplyvniť sýtosť pleťovej farby. Medzi krivkami je možné navyše jednoduchšie prepínať a zadávať ručne hodnoty bodov. Úprava fotiek je tak zase pohodlnejšia.

Novinka: Nová Luma krivka v ZPS X

Novinka: Nová Luma krivka v ZPS X

Automatické porovnanie línií

Kus práce za fotografa teraz odvedie automatické vyrovnanie línií. Funkcia vyvinutá v spolupráci s Vysokým učením technickým v Brne, rozpozná línie na fotke a podľa nich fotku narovná. Inteligentný mód navyše sám vyhodnotí, do akej miery je vhodné úpravu aplikovať, aby nedošlo k príliš výraznej deformácii obrazu.

Novinka: Automatické vyrovnanie línií v ZPS X

Novinka: Automatické vyrovnanie línií v ZPS X

Orientácia vo vykonaných úpravách

Nepatrnou, ale užitočnou novinkou je indikácia vykonaných úprav vo fotke. Všetky použité nástroje, krivky a farebné úpravy sú novo označené viditeľným bodom. Hneď tak zistíte, čo ste už na fotke zmenili.

Vylepšené fotopredmety

V module Vytvoriť reaguje Zoner na podnety zákazníkov a prináša nové rozloženie strán alebo rýchle zostavenie celej fotoknihy iba pretiahnutím fotiek z filmového pásu. Zoner Photo Studio X šetrí okrem času aj peniaze, naraz je tak možné kúpiť viac predmetov za jedno poštovné.

Zoner Photo Studio X si môžete bezplatne vyskúšať po dobu jedného mesiaca. Ak ste skúšali v minulosti a vypršala vám skúšobná lehota, máte možnosť vyskúšať novinky ZPS X po dobu 15 dní.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.