Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) modernizuje nielen svoje vlaky, ale i pracoviská. Nové moderné strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ) budú prispievať k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných železničných koľajových vozidiel.

Predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň podpisuje Zmluvu o dielo Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen
Predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň podpisuje Zmluvu o dielo Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen

V areáli pri železničnej stanici vo Zvolene podpísala ZSSK Zmluvu o dielo Technicko- hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen za účasti Lenky Balkovičovej, primátorky mesta Zvolen a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, spolu s prokuristami dodávateľskej spoločnosti Strabag s.r.o. Zuzanou Češkovou a Milanom Mockovčiakom. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

Prítomní poklepali základný kameň novej stavby THÚ vo Zvolene, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch
Prítomní poklepali základný kameň novej stavby THÚ vo Zvolene, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch

Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Zvolen bude vybudované práve v areáli železničnej stanice Zvolen, v priestoroch terajšieho pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav (POS), kde už jestvuje čiastočne vybudovaná infraštruktúra, niektoré inžinierske siete, vodovodná a kanalizačná sieť. Doteraz sa čistenie vlakov robilo prevažne pod holým nebom, v každom ročnom období a v pôvodných zariadeniach. Ide o koľajiská na odstavných staniciach a v depách. Sú to však zastaralé pracoviská, ktoré už dnes nespĺňajú štandardy. Po spustení spomínaných stredísk THÚ budeme čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré zvýšia komfort práce našich zamestnancov.

Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Zvolen bude vybudované práve v areáli železničnej stanice Zvolen
Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Zvolen bude vybudované práve v areáli železničnej stanice Zvolen

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.

Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ vo Zvolene je potrebné realizovať výstavbu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

  • viacúčelová hala HPOS pre prevádzkové ošetrenie vozidiel s prístavbami pre fekálnu koľaj a prevádzkovo-sociálne zariadenia,
  • hala pre stabilný umývač vozidiel,
  • koľajiská pre vchodovo-odchodovú skupinu, koľaje haly prevádzkového ošetrenia súprav, koľaj pre stabilný halový umývač, výťažné, objazdné a spojovacie koľaje,
  • zariadenia pre HPOS, prevádzkové čistenie, stabilný halový umývač, zariadenia čistenia WC,
  • posunovacie zariadenie, kompresorovňa, EPZ, nová kanalizácia pre areálovú splaškovú vodu, rozvody vody, vzduchu, diagnostika pre elektrické časti vozidiel, mobilné čerpacie stanice a skladové hospodárstvo, spevnené plochy, čistička odpadových vôd (ČOV), stanica neutralizácie odpadových vôd, odlučovač olejov a mastnôt, komunikácie a spojenie pracoviska s verejnými sieťami,
  • vnútorná komunikácia, štruktúrovaná kabeláž, silnoprúdové rozvody, osvetlenie hál, vykurovanie objektov a spojenie pracoviska so železničnou sieťou

Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Zvolena aj v Nových Zámkoch a Humennom. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

Značky: