Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcu verejnosť, že v súvislosti s výlukovými prácami bude od 10. 8. 2020 do 23. 8. 2020 dočasne obmedzená železničná doprava na traťovom úseku Žarnovica – Nová Baňa. V tomto čase bude manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nepretržite realizovať rekonštrukčné práce.

Počas rekonštrukcie trate budú v úseku Žarnovica – Nová Baňa (resp. až v úseku Hliník nad Hronom – Hronský Beňadik/Kozárovce) a opačne nahradené všetky vlaky náhradnou autobusovou dopravou (NAD). Ako prvá bude NAD nasadená 10. 8. pri spojoch:

 • R 832 Tajov (B. Bystrica 06:31 – Žarnovica 07:31 – Nová Baňa 07:42 – Bratislava hl. st. 09:58),
 • Os 5705 (Nové Zámky 04:52 – Nová Baňa 07:14 – Žarnovica 07:32 – Zvolen os. st. 08:13).

Po ukončení výluky (23. 8.) pôjdu ako prvé vlaky bez NAD:

 • R 840 Urpín (B. Bystrica 14:31 – Žarnovica 15:31 – Nová Baňa 15:42 – Bratislava hl. st. 17:58),
 • Os 5723 (Levice 15:03 – Nová Baňa 15:43 – Žarnovica 15:56 – Zvolen os. st. 16:39).

Presné úseky NAD pri jednotlivých spojoch nájdu cestujúci na výveskách i na internetovej stránke

https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2020/08/Nepretr%C5%BEit%C3%A1-v%C3%BDluka-%C5%BDarnovica-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-10.-23.8.2020.pdf.

ZSSK v súvislosti s dočasnými obmedzeniami zároveň cestujúcich upozorňuje, že:

 • vo vlakoch R 800 a 801 Poľana nebudú v čase výluky radené lôžkové vozne,
 • predpokladané meškanie vlakov z dôvodov výlukových prác bude cca 25 min.,
 • v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,
 • v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov, príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia,
 • počas výluky nie je dodržané pravidelné radenie vlakov dotknutých výlukou,
 • mimoriadny prestup z náhradnej do kmeňovej súpravy bude 23. 8. 2020:
  • vo Zvolene pri vlaku R 816 Vojšín,
  • v Leviciach pri vlaku RR 17840,
 • súprava vlaku R 815 Slatina počas výluky nebude z Košíc pokračovať vlakom REX 1915/15915.

Stav železničnej infraštruktúry na Slovensku je v niektorých úsekoch vo veľmi zlom stave, čo zapríčiňuje veľké meškania vlakov. Železničné trate, predovšetkým tzv. južná trasa Bratislava – Zvolen – Košice, boli desiatky rokov zanedbávané, preto je obnova a údržba infraštruktúry nevyhnutná. Obnova trate v úseku Žarnovica – Nová Baňa prispeje k čiastočnému zlepšeniu cestovania južnou trasou. Počas výluky dôjde ku komplexnej rekonštrukcii traťovej koľaje, na ktorej je v súčasnosti znížená traťová rýchlosť (30 km/h) z dôvodu havarijného stavu, po rekonštrukcii sa bude môcť jazdiť plnou traťovou rýchlosťou (80 km/h). Zároveň ŽSR vykonajú údržbové práce na trakčnom vedení, ako aj na železničnom zvršku v celom úseku. ZSSK preto prosí cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie.

 

Značky: