Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje v modernizácii vozového parku a zvyšovaní bezpečnosti železničnej dopravy.

Počas júna prebieha aktivácia Európskeho systému riadenia vlakov – takzvaného systému ETCS (European Train Control System) do 12 rušňov radu 361, vyrobených v rokoch 2011 až 2017. Tieto modernizované rušne sú postupne nasadzované do prevádzky na trati Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina, kde je systém ETCS správcom železničnej infraštruktúry Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) vybudovaný.  

„Stratégia vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko má štyri základné piliere zamerané na rozvoj zamestnancov, modernizáciu služieb, obnovu vozidlového parku a stabilizáciu financií. Pri obnove vozidlového parku nejde len o nákup nových vlakov, ale aj o zavádzanie dôležitých moderných technológií. Implementácia ETCS do našich vozidiel je podstatným krokom pre zvýšenie bezpečnosti a efektivity našich vlakových spojov. Aj to nám umožní poskytnúť našim cestujúcim ešte vyššiu úroveň komfortu, rýchlosti a bezpečnosti, teda lepšie služby. Neodmysliteľne ide aj o zvýšenie bezpečnosti rušňovodičov a ďalšieho vlakového personálu. Inštalácia systému ETCS do rušňov bola realizovaná aj s využitím finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ v celkovom objeme viac ako 6,5 mil. €. Tieto vozidlá budú nasadzované na traťové úseky s ETCS, čo sa prejaví zvýšením úrovne poskytovaných služieb, predovšetkým vo forme zvýšenia bezpečnosti a rýchlosti spojov,“ uviedol Peter Helexa, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko.

ETCS ako jeden z najmodernejších vlakových zabezpečovacích systémov prináša do vlakovej prevádzky tieto výhody:

  • Zvýšená bezpečnosť: ETCS minimalizuje riziko ľudskej chyby tým, že automaticky riadi rýchlosť vlaku a dodržiavanie signálnych pokynov, čím výrazne znižuje pravdepodobnosť nehôd.
  • Interoperabilita: ETCS je aktuálne jednou z podmienok pre cezhraničnú prevádzku v diaľkovej doprave, ktorá zjednodušuje medzinárodnú železničnú dopravu a podporuje európsku integráciu.
  • Efektivita prevádzky: ETCS umožňuje optimalizáciu trasy a rýchlosť do 160 km/h na tratiach vybavených ETCS, čo vedie k plynulejšej a efektívnejšej prevádzke a znižuje meškania.

Železničná spoločnosť Slovensko má európsky zabezpečovací systém (ETCS) nainštalovaný doteraz v 77 vozidlách vrátane 10 prenajatých rušňov 383 Vectron. Navyše všetky jednotky a rušne obstarávané od tohto roku musia mať systém ETCS už nainštalovaný ako súčasť dodávky.

„Systém ETCS je nadstavbou k zodpovednosti rušňovodiča, ktorá mu umožňuje riadiť vlak rýchlosťou vyššou ako 120 km/h. Tento systém zvyšuje bezpečnosť tým, že vie automaticky riadiť rýchlosť vlaku a dodržiavanie signálov, čím minimalizuje riziko nehôd. Kvalitné školenie rušňovodičov je kľúčové pre efektívne využívanie ETCS a u nás prebieha na trase Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina. Po školeniach a úspešných overovacích jazdách je všetkých 12 rušňov radu 361.106 už v plnej prevádzke. Zabezpečili sme, že vozidlá aj personál sú plne pripravení prispieť k efektívnejšej, plynulejšej a bezpečnej železničnej doprave,“ uviedol Karol Henzély zo Železničnej spoločnosti Slovensko.

Po aktivovaní systému ETCS na modernizovaných rušňoch radu 361 môžu jazdiť rýchlosťou až 160 km/h na trase Bratislava – Žilina. Cestujúci sa tak môžu tešiť na rýchlejšie vlakové spojenia.

V súčasnosti je systém ETCS na Slovensku nainštalovaný na tratiach od Bratislavy-Rače až po Žilinu a medzi Žilinou a Čadcou. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sú manažérom železničnej infraštruktúry, plánujú rozšíriť tento systém na hlavné prepravné trasy na Slovensku.

Značky: