Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok 21. 2. 2019 v Bratislave úspešne usporiadala workshop o cezhraničnom plánovaní ciest. Podujatie je súčasťou série lokálnych seminárov organizovaných partnermi v európskom projekte s názvom LinkingDanube, ktorý má prepájať nadnárodné, multimodálne informácie pre cestujúcich a plánovače ciest pre ekologickú mobilitu v podunajskej oblasti.

Na workshope sa zúčastnili zástupcovia relevantných inštitúcií za oblasť dopravy, napríklad Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavská integrovaná doprava, Trnavský samosprávny kraj a zástupcovia súkromných spoločností, ktoré sa špecializujú na prípravu a implementáciu projektov v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry.

Hlavným cieľom bratislavského seminára bola prezentácia kľúčového úspechu projektu – aplikácia Danube Region Journey Planner (https://linkingdanube.eu/) a zároveň šírenie informácií o samotnom projekte a jeho ďalších výsledkoch. Vďaka podujatiu sme navyše získali cennú spätnú väzbu, ktorá pomôže zlepšiť aktivity a výstupy projektu LinkingDanube. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia a testovanie vyvíjaného plánovača ciest, ako aj následná diskusia s účastníkmi o budúcnosti projektu a jeho využiteľnosti v praxi.

LinkingDanube

Projekt LinkingDanube si kladie za cieľ zlepšiť spokojnosť cestujúcich v mestách i na vidieku v podunajskej oblasti, a to cez prepojenie existujúcich informačných služieb pre cestujúcu verejnosť prostredníctvom Open API, čím sa zlepší dostupnosť a zjednoduší prístup k nadnárodnému plánovaniu ciest. Projekt zároveň otvára cestu k dopravným službám v odľahlých oblastiach na požiadanie a podporuje využívanie trvalo udržateľných druhov dopravy. Viac informácií o projekte LinkingDanube nájdete tu à http://www.interreg-danube.eu/linking-danube.

Značky: