Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cieľom je zabezpečiť preventívne a proaktívne údržbové činnosti pre plynulý chod aplikácie. Predpokladaná hodnota SLA vrátane rozvoja predstavuje 318 000 eur bez DPH

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dnes vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na zabezpečenie technickej podpory pre mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Aplikácia je síce komplexne pod správou ZSSK, avšak nedostatok a celková vyťaženosť odborných zamestnancov si vyžaduje zabezpečenie plnohodnotnej podpory formou externého dodávateľa.

Keďže aplikácia Ideme vlakom predstavuje nateraz len doplnkový predajný kanál, dodávateľsky bude technická podpora zatiaľ realizovaná iba v pracovné dni počas 8 hodín. S pribúdaním nových funkcionalít aplikácie je však v budúcnosti možné rozšíriť režim na 24/7. Je však potrebné uviesť, že rozvoj nových funkcionalít je do značnej miery ovplyvnený možnosťami predajného systému iKVC a jeho rozhraním pre programovanie aplikácií (API).

Infraštruktúra mobilnej aplikácie ZSSK je značne rozsiahla – zastrešuje totiž nielen natívne aplikácie na platformách Android a iOS, ale aj back end aplikačný server s vlastnou databázou, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi koncovými mobilnými aplikáciami a iKVC, ako aj s ďalšími informačnými systémami tretích strán. (Poznámka: Celé back end serverové prostredie je virtualizované v dátových centrách ZSSK za hardware firewallmi s pokročilou ochranou.)

Cieľom súťaže na technickú podporu mobilnej aplikácie Ideme vlakom je zabezpečiť preventívne a proaktívne údržbové činnosti pre zabezpečenie jej plynulého a bezproblémového chodu. V rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA – Service Level Agreement) ZSSK od dodávateľa požaduje:

  • meranie dostupnosti služieb;
  • automatizovaný aktívny a proaktívny monitoring služieb (oznamovanie blížiaceho sa problému, skôr ako nastane);
  • v prípade kritickej chyby, výpadku alebo zníženia kvality služby, okamžitá práca na odstránení problému (t. j. bez nutnosti nahlásenia incidentu zo strany zákazníka);
  • monitoring prevádzky všetkých aplikačných a infraštruktúrnych komponentov aplikácie;
  • monitoring, zber a zasielanie diagnostických dát na centrálny server – chybové stavy a odozvy (všetky údaje budú anonymné, nebudú sa zasielať a zbierať informácie o zákazníkovi);
  • mesačné výstupy a prístup ZSSK do monitoringu.

Verejné obstarávanie bude dvojkolové, pričom v druhom kole budú mať uchádzači k dispozícii kompletné zdrojové kódy, aby mohli ponúknuť cenu zodpovedajúcu realite. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 318 000 eur bez DPH a zmluvu plánuje ZSSK uzavrieť na 24 mesiacov alebo do vyčerpania vysúťaženého limitu.

Žiadosť o účasť v aukcii à https://slovakrail.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=847.

Značky: