Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mailkit, špecialista na poskytovanie profesionálnych e-mailových služieb, pripravila prehľadnú infografiku s desiatimi tipmi, ktoré uľahčujú prípravu úspešnej e-mailovej kampane.

„Stretávame sa s tým, že mnohé firmy aj keď využívajú mailing ako dôležitý nástroj v rámci marketingového mixu, nepoznajú jeho zákadné pravidlá. Sme presvedčení, že dobre pripravená emailová kampaň môže výrazne pomôcť firme v dosahovaní obchodných cieľov. Považujeme za dôležité edukovať firmy a korporácie  v tejto oblasti a veríme, že aj touto jednoduchou infografikou im pomôžeme správne nastaviť emailové kampane,“  hovorí Jakub Olexa zo spoločnosti Mailkit.

Na čo teda netreba zabúdať pri príprave emailovej kampane?

  1.            Vhodný predmet a odosielateľ

Predmet správy a meno odosielateľa je prvé, čo príjemca vidí a na základe čoho sa rozhoduje, či daný email otvorí, alebo nie. Predmet by preto mal byť krátky a pokiaľ možno i atraktívny. To zvyšuje pravdepodobnosť, že príjemca správu otvorí. Krátke, ale výstižné predmety zaznamenávajú väčšiu úspešnosť ako nič nehovoriace dlhé súvetia.

  1.            Pripravený zoznam príjemcov

Dobre pripravená databáza je kľúčom k úspechu. Najdôležitejšie sú dáta, ktoré pomáhajú s personalizáciou kampane. Je nutné poznať meno, priezvisko, adresu, informácie o už zakúpenom tovare, dátum posledného nákupu a pod. Často je veľká väčšina týchto dát dostupná v existujúcom firemnom informačnom systéme, je však nutné tieto dáta pripraviť do takej podoby, aby čo najlepšie odrážali potreby pripravovaných emailových kampaní.

  1.            Atraktívna forma posolstva

Je nutné zaujať nápadom a originalitou. Emailová kampaň by mala mať vlastnú identitu a nemusí to byť len o vzhľade mailingu. Faktor odlišnosti môže byť aj napríklad štýl písania obsahu mailu.

  1.            Formálny obsah e-mailu

Zo zákona musí každé obchodné posolstvo obsahovať platný odkaz pre odhlásenie a platné kontaktné údaje odosielateľa. Netreba však zabúdať ani napríklad na odkaz na preposielanie správy priateľom, informácie o tom, na základe čoho je správa príjemcovi zasielaná a na akú emailovú adresu je možné príjemcu požiadať o pridanie adresy do adresára.

  1.            Pozor na chyby

Kontrola obsahu je nevyhnutná. Názvy produktov a služieb musia byť napísané správne a rovnako správna by mala byť aj gramatika a štylistika obsahu. Už raz odoslaný email nemožno vrátiť späť a preto je dôležité myslieť na kontrolu.

  1.            Personalizované posolstvo

Kampane by mali byť personalizované tak, aby sa maximalizovala pridaná hodnota e-mailu. Personalizáciou sa rozumie nielen vloženie oslovenia konkrétneho príjemcu, ale predovšetkým obsah kampane upravený na mieru každému adresátovi.

  1.            Odkazy a ich sledovanie

Aby bolo možné správne vyhodnocovať dopad kampaní, je nevyhnutné zaistiť sledovanie umiestnených emailov. Pred odoslaním kampane treba skontrolovať funkčnosť odkazov – či sú správne, či sú smerované tam kde je to potrebné a či je nastavené sledovanie funkčné.

  1.            Zobrazovanie emailu

Každý príjemca si môže zobraziť email na rôznych zariadeniach a preto je dôležité, aby bol email dobre zobrazený a zrozumiteľný na rôznych zariadeniach a za každých okolností.

  1.            Cielenie

Je dôležité dôkladne zvážiť čo, kedy, komu a v akom intervale zašleme. Správy je nutné zasielať tým príjemcom u ktorých je predpoklad, že majú záujem o dané informácie. Podnetné sú informácie ktoré pripomenú príjemcovi, že na daný tovar má napríklad teraz zľavu. Pomocou mailingu je možné príjemcu požiadať napríklad o recenziu na daný tovar alebo službu.

  1.         Vyhodnocovanie kampaní

Štatistiky sú základom pre hodnotenie kampane a zároveň dôležitou spätnou väzbou pre vylepšovanie pripravovaných kampaní. Je dôležité porovnávať výsledky kampaní medzi sebou a sledovať trendy.

 

INFOGRAFIKA_10 rad na pripravu e-mailovych kampani_nowat

Značky: