Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia na dnešnom podujatí v slovinskej Ľubľane otvorila ďalšie kolo súťaže Európske sociálne inovácie 2019. Tohtoročnou témou je boj proti plastovému odpadu („Challenging plastic waste“) a cieľom je nájsť nové nápady a projekty, ako znížiť množstvo plastového odpadu prostredníctvom systémových zmien na miestnej, národnej a európskej úrovni. Nezávislí porotcovia vyberú tri projekty a každý z nich získa v októbri 2019 sumu 50 000 EUR.

„V Európe ročne pozbierame viac ako 27 miliónov ton plastového odpadu. Nakladanie s ním síce predstavuje veľkú výzvu, ale je zároveň príležitosťou pre inovácie a nové riešenia. Preto tento rok hľadáme nápady na riešenie tohto spoločenského problému. Tieto nápady by mohli byť základom pre nové formy podnikania i nové formy spolupráce. Mohli by priniesť nové spôsoby, ako dosiahnuť lepšiu, ekologickejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre nás všetkých,“ povedal Slawomir Tokarski, riaditeľ zodpovedný za inovácie a pokročilú výrobu v rámci Európskej komisie.

Európska komisia sa rozhodne zasadzuje za to, aby sa problém plastového odpadu premenil na pozitívny podnet pre budúcnosť Európy, a už zaviedla viacero opatrení. Jedným z nich je prvá európska stratégia EÚ pre plasty, zriadenie združenia pre recykláciu plastov, ako aj kampane dobrovoľných záväzkov. Vďaka týmto opatreniam Komisia pripraví základy pre prechod k intenzívnejšiemu obehovému hospodárstvu a zároveň podporí rast a inovácie.

Účelom súťaže Európske sociálne inovácie 2019 je podporiť nápady a projekty zamerané na zníženie množstva plastového odpadu a znečistenie odpadom vďaka zmenám a zlepšeniam existujúcich procesov a zavádzaním úplne nových výrobkov a iniciatív. Tieto inovácie majú znížiť množstvo vzniknutého plastového odpadu alebo podporiť a do väčšej miery umožniť opätovné použitie a recykláciu plastového odpadu. Riešenia by mali byť prispôsobiteľné, cielené na systematické zmeny a zakotvené v jednej z týchto oblastí:

  • zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov,
  • recyklácia, opätovné použitie alebo zhodnocovanie existujúceho plastového odpadu,
  • nakladanie s plastovým odpadom na skládkach odpadu a v životnom prostredí,
  • zmena správania spotrebiteľov, maloobchodníkov i obchodných praktík v širšom zmysle,
  • zavádzanie alternatívnych obchodných modelov a optimalizácia dodávateľských reťazcov,
  • zavádzanie nových materiálov, ktoré sú vhodné pre obehové hospodárstvo alebo predstavujú udržateľné alternatívy plastov z fosílnych surovín.

V súťaži Európske sociálne inovácie sa hľadajú nápady sociálnych inovátorov, podnikateľov, študentov, dizajnérov, podnikov, tvorcov, iniciátorov a tvorcov zmien, teda kohokoľvek, kto má inovatívny a kreatívny nápad ako zásadne zmeniť situáciu s plastovým odpadom.

Kolo súťaže Európske sociálne inovácie za rok 2019 sa otvorilo v Ľubľane, ktorá je priekopníkom v udržateľnosti, bývalým európskym hlavným zeleným mestom a držiteľom ocenenia Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu v kategórií „Udržateľnosť“ za rok 2018. V tomto meste „bez odpadu“ sa separuje 68 % odpadu (čo je najviac spomedzi všetkých európskych hlavných miest). Navyše poslední dvaja víťazi súťaže sú zo Slovinska, čo je dôkazom toho, ako sa sociálnemu inovatívnemu ekosystému v krajine darí. Práve preto bola Ľubľana jednoznačnou voľbou pri výbere mesta, v ktorom sa malo konať otváracie podujatie tohtoročného kola súťaže.

Na otváracom podujatí mali účastníci možnosť získať informácie o súťaži a vypočuť si skúsenosti tvorcov minuloročného víťazného projektu HeritageLab. Ďalej sa mohli dozvedieť viac počas panelových diskusií, v rámci ktorých niektorí tohtoroční porotcovia rozoberali problematiku plastového odpadu, a zúčastniť sa malého brainstormingu o možných riešeniach problémov s plastovým odpadom. Podujatie zakončila výstava s názvom „Toasted Furniture“, ktorú pripravili slovinské umelkyne Nuša Jelenecová a Nina Mršniková. Výstava predstavuje inovátorskú metódu autoriek, ktorá spočíva v roztavení plastového odpadu a jeho premeny na nádherné a farebné panely, ktoré sa následne používajú ako stavebné prvky pri výrobe nábytku či osvetlenia. Toto je fantastický a kreatívny príklad, ako riešiť problém plastového odpadu.

Poznámky:

Prihlášky možno podávať do štvrtka 4. apríla do polnoci SEČ. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: www.eusic.org

Značky: