Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnes si už málokto vie predstaviť, že by sme nemohli voľne komunikovať s ľuďmi z krajín západnej Európy bez toho, aby sa dostal do nechcenej pozornosti štátnych orgánov.

Rovnako je nepredstaviteľné, aby sme ich nemohli osobne navštíviť. Boli časy, keď sme mobilné telefóny videli len v amerických filmoch, telefonovanie bolo drahé, o internete a sociálnych sieťach sme ani len nesnívali. Toto a mnoho ďalšieho sa postupne zmenilo po 17. novembri 1989.

Udalosti 17. novembra 1989 odštartovali mnohé zmeny v našej spoločnosti, ktoré majú dosah aj na sektor elektronických komunikácií. To je jeden z dôvodov, prečo si tieto udalosti pripomínajú členovia Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI). „Nebyť ponovembrových udalostí, tak by súkromné podnikanie u nás nebolo možné. Občania by nemali možnosť výberu a telekomunikačné služby by pravdepodobne doteraz poskytoval len národný operátor. V dôsledku neexistujúcej súťaže by boli služby nekvalitné a drahé“, hovorí Michal Rybárik, predseda predsedníctva ALPI.

Obmedzeniam by sa nevyhol ani internetový obsah, ktorý by podobne ako v iných nedemokratických režimoch podliehal cenzúre. Neexistovala by konkurencia – a nie je to tak dávno, keď chýbajúca konkurencia nenútila národného operátora do nových technológií a ďalšieho rozvoja siete. Dôsledkom toho bolo pripojenie k internetu pomalé a drahé. „V začiatkoch liberalizácie trhu národný telekom poskytoval pomalé dial-up pripojenie k internetu, ktoré bolo spoplatňované podľa času stráveného na internete. Ak ste si nedali pozor, tak sa vám mohlo stať, že ste presurfovali na internete celú výplatu“, spomína na nedávne časy Rybárik.

V prednovembrovom období sme ani zďaleka nemali taký veľký výber z televíznych programov, ako je tomu dnes. O káblovej televízii alebo satelitnom príjme, ktoré dnes poskytujú aj členovia ALPI, sme vtedy len snívali. Televízne programy boli šírené len terestriálne z televíznych vysielačov. V dôsledku toho sme v televízii mohli prijímať dva národné programy. Kto býval v prihraničnej oblasti, tak mohol cezhranične prijímať aj televízne programy susedného štátu. Kto sa chcel dostať k necenzurovaným informáciám, ten počúval rozhlas. Ale ani to nebolo vždy jednoduché. Štátne orgány v tom čase prevádzkovali silné rušičky, ktorými sa snažili znemožniť príjem programov, ktoré pre našich občanov vysielali demokratické krajiny. Dnes je rušenie príjmu zakázané a prevádzkovateľom rušičiek hrozí vysoká pokuta.

Od roku 2001 je 17. november štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu. Pád komunizmu v Československu je spájaný najmä s demonštráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Tieto demonštrácie sa konali pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, t. j. 50. výročia nacistických razií na Pražských vysokoškolských internátoch, ale ich účastníci demonštrovali proti komunizmu. Po zásahu bezpečnostných zložiek voči demonštrujúcim študentom a zapojení sa širokej verejnosti do ďalších demonštrácií spomienka na nacistické represie symbolicky vyústila do pádu komunistického režimu.

Značky: