Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Geotextílie sú syntetické priepustné textilné materiály, ktoré sa používajú na zlepšenie vlastností pôdy. Môžu fungovať ako izolácia, filter, spevnenie alebo prostriedok na odvodňovanie. Geotextília sa vyrába z polyesteru alebo polypropylénu.

Typy geotextílií

1. Tkaná geotextília

Tkaná geotextília je pravidelná sústava prepletených vlákien. Sú ideálne na separačné a spevňovacie účely, pretože sú takmer nepriepustné. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ale najčastejšie sa používajú tenké čierne polypropylénové pásiky prepletené v dvoch na seba kolmých smeroch. Tkaniny vyzerajú ako plastové fólie, pričom štruktúra je viditeľná len pri podrobnom skúmaní.

Tkaná geotextíliaZdroj: gssb.com.my
Tkaná geotextília

 2. Netkaná geotextília

Netkané geotextílie sa vyrábajú buď z chumáčov alebo z krátkych vlákien. Vlákna sa zvyčajne spájajú tepelnými, chemickými alebo mechanickými technikami, prípadne kombináciou dvoch alebo všetkých metód. Používajú sa najmä na separačné, ochranné a filtračné účely pri stavbe cestných komunikácií, železníc, skládok odpadov alebo environmentálnych projektov.

Netkané geotextílie sú odolné voči všetkým chemikáliám a biologickým médiám vyskytujúcim sa v pôde a stavebných materiáloch.

Netkaná geotextíliaZdroj: gssb.com.my
Netkaná geotextília

 3. Pletená geotextília

Pletené geotextílie sa vyrábajú vzájomným prepojením série vlákien. Používajú sa na to rôzne techniky pletenia alebo tkania. Najčastejšie sa používajú na kontrolu erózie pôdy.

Pletená geotextíliaZdroj: gssb.com.my
Pletená geotextília

Geotextília pomôže oddeliť rozdielne materiály tak, aby sa dosiahli požadované vlastnosti pôdy. Môžu sa ukladať vertikálne aj horizontálne. Geotextíliu možno vyplniť asfaltovou alebo inou zmesou, aby sa stala nepriepustnou, a tým bola schopná zastaviť prúdenie vody v oboch smeroch. Dokáže zabrániť kontaminácii pôdy alebo podzemnej vody znečisťujúcimi látkami. Ich zabudovanie do konštrukcie môže pomôcť zabrániť značným škodám, ako je erózia pôdy a poškodenie vetrom.

Značky: