Bol štvrtok 13. februára 1992, keď sa v prednáškovej miestnosti č. 256 na České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe oficiálne Československo ako 39. krajina sveta pripojila na internet. Začala nová doba.

Sme s vami 7 rokov

Prvé pokusy s internetom sa odohrávali už na jeseň 1991, ale práve 13. február je oficiálne považovaný za počiatok internetu v bývalom Československu. Mimochodom, 13. februára ale pred 7 rokmi sa po prvý krát objavila aj stránka www.touchit.sk a tiež možno povedať, že tým začala nová doba slovenskej IT žurnalistiky.

Úplný začiatok

Ale vráťme sa k predsa len k začiatkom internetu v bývalom Československu. Ako prvé boli na internet pripojené univerzity, konkrétne spomínaná ČVUT v Prahe. Pripojenie sa spojazdnilo pomocou prenajatého pevného telefónneho okruhu, ktorý viedol z kampusu ČVUT do výpočtového centra Univerzity Jana Keplera v rakúskom Linci. Pripojeným zariadením bol sálový počítač IBM 4341 s rýchlosťou 9,6 kilobajtov za sekundu.

Zdroj: Wikimedia
Toto bol spôsob pripojenia na internet celkom v začiatkoch s akustickým prenosom signálu

Neskôr sa zaviedol internet aj na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Išlo o internet s tzv. pevnou linkou, teda trvalým pripojením a začali vznikať aj prvé domény s koncovkou .sk. Prvé domácnosti sa začali pripájať na internet asi o 3 roky neskôr, tu šlo o tzv. vytáčané pripojenie cez telefónnu linku a zaviedli ho vtedajšie Slovenské telekomunikácie.

Málo obsahu

V tej dobe bolo málo dostupného obsahu na internete a toho domáceho, teda zo Slovenska bolo ešte menej. Doslova sa nebolo čo pozerať, skôr to bolo o odbornej komunikácii špecialistov prostredníctvom mailov. Prvé webové prezentácie boli zamerané na prezentáciu univerzitného sveta, pridala sa aj komerčná ponuka, veľmi aktívne boli od začiatku automobilky. Predchodcom dnešných sociálnych sietí bolo komunitné skupiny označované ako BBS.

Pripojenie z domáceho prostredia

Na domáce pripojenie na internet vtedy ľudia potrebovali pevnú telefónnu linku, modem a počítač. Rýchlosť pripojenia bola okolo 11,4 kb/s, neskôr stúpla až 56 kb/s. Dali sa dokonca použiť dve telefónne linky paralelne a zdvojiť takto svoju rýchlosť pripojenia v domácnosti. To ale stálo dvojnásobnú sumu za pripojenie. Na Slovensku určitú dobu platila akcia, že v čase od 19 hodiny večer do šiestej hodiny ráno (a počas celých víkendov) ste boli pripojení len za jeden impulz, ktorý stál vtedy 2,50 Sk. To bola veľmi dobrá ponuka a mnoho ľudí ju využívalo. V tej dobe vzniklo aj dnes stále populárne nočné prezeranie webových stránok.

Poplatok za prenesený objem

Prechod na fakturovanie za prenesený objem dát sa začal používať až neskôr. Pre domácnosti to bolo dlhú dobu suma výhradne podľa doby pripojenia, a preto bola nízka prepojovacia rýchlosť nevýhodou. Ako skôr za zázrak bola považovaná tzv. ADSL linka s rýchlosťou 128 kb/s, stále to bolo však vytáčané pripojenie. Na dnešnú dobu je to ťažko použiteľná rýchlosť pre súčasné multimediálne stránky, ale dá sa s tým žiť. Jeden z prvých ľudí, ktorí mali doma zavedenú pevnú linku bol vtedajší popularizátor internetu a umelec Jaro Filip. Iste si spomínate na pesničku „Cez okno“. V tej dobe si ako jeden z mála ľudí mohol doma inštalovať Microsoft Internet Explorer cez internet, keďže mal doma zavedenú pevnú linku. My ostatní sme si ho inštalovali oveľa neskôr a to z CD média.

Ondrej Macko

Bezpečné doby

Na rozdiel od dnešnej doby, internet bol vtedy veľmi bezpečná platforma, netýkali sa ho ani vtedy už celkom rozšírené počítačové vírusy. Tie sa v tej dobe šírili skôr cez diskety. V začiatku bol totiž internet určený skôr pre nadšencov. To už dnes neplatí, internet má dnes prakticky každý človek v produktívnom veku. Je to pre nás televízor, spôsob komunikácie, hrania, vzdialenej práce, v obľube sú rôzne sociálne siete, nakupovanie cez internet, ale je to aj základ pre novú virtuálnu menu. Aj preto sa internet stal platformou pre kybernetických zločincov. Pritom takáto zločinecká činnosť je mimoriadne výnosná a oveľa ťažšie odhaliteľná.

Budúcnosť vývoja internetu

Budúcnosť rozvoja internetu je v tom, že prechádza na bezdrôtové pripojenie s vysokou rýchlosťou a nízkym oneskorením, napr. s využitím sietí 5G. Táto etapa budovania moderných sietí je momentálne na Slovensku v búrlivom rozvoji. Celkovo sa ale dá konštatovať, že Slovensko je krajinou s rýchlym pripojením na internet v rámci Európy. Najrýchlejší internet je však mimo Európy, príkladom je Južná Kórea.

Ďalší vývoj je v tom, že vzniká potreba prenášať cez internet viac ľudských zmyslov. Dnes nie je problém cez internet počuť a vidieť – to sú uši a oči ľudí. S ďalšími zmyslami je to už ale náročnejšie – ako preniesť vôňu, pocit, chuť, hmat a pod? Tu existujú prvé náznaky toho, že sa to dá napr. pomocou špeciálneho nástroja, ktorý prenáša napr. dotyky rúk aj na diaľku. Sú už aj pokusy s prenášaním vône na diaľku, záujem majú napr. kozmetické firmy.

Ako pandémia ukázala, veľmi dôležitá úloha rozvoja použitia internetu je vo vzdelávaní. To, čo máme k dispozícii v súčasnosti je neefektívne a nevedie to k cieľu vychovať vzdelanú generáciu. Priestor na zlepšenie je obrovský a podčiarklo to aj úlohu v zameraní vyučovania informatiky na školách v našej krajine.

Zdroj: iDnes, História internetu, TASR, Topky

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.