Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Plastové platobné karty, PET fľaše, igelitové tašky… To všetko je dnes pre človeka bežný štandard, no pre prírodu dnešný problém. Preto po spustení bezplastového účtu pristupuje 365.bank k ďalšiemu kroku v rámci svojho cieľa redukcie plastov. Od apríla sa stala partnerom občianskeho združenia Ružínska priehrada, ktoré hľadá riešenia, ako zabrániť znečisteniu tejto vodnej nádrže. Každoročne sa sem totiž dostanú stovky ton plastového odpadu. Prvá spolupráca sa začína pilotným projektom osadenia nornej steny.

 Na problém plastov upozornila 365.bank už vo svojej novej kampani na bezplastový účet, v ktorej sa prihovára klientom a verejnosti prostredníctvom rýb. Väčšina plastového odpadu, ktoré ľudstvo vygeneruje, totiž skončí práve v riekach a moriach.

Preto banka smeruje svoju pomoc na východ Slovenska, kde sa na ústí rieky Hnilec a na Hornáde nachádza Ružínska priehrada. Vodná nádrž bola vybudovaná v rokoch 1963 až 1970 a nesie názov podľa zaniknutej obce Ružín. Chráni pred veľkými vodami a slúži aj na rekreáciu.

V nádrži však každoročne skončia stovky ton odpadu. Plasty sa do priehrady vyplavujú cez vodné toky a pochádzajú z okolitých obydlí. Ich množstvo je natoľko enormné, že pôvodné zábrany už nezaberajú.Za posledné dva roky sa bariéry pretrhli trikrát. V dôsledku toho sa odpadom a plastmi zaplavila už vyčistená priehrada. Preto sme na jar minulého roku zrealizovali najväčšiu brigádu na Slovensku. Vo dvoch etapách sme 2x vyčistili 12-kilometrový úsek pozdĺž dvoch brehov riek a vyzbierali 32 ton naplavenín. Pri tejto príležitosti sme si povedali, že to bolo naposledy a musíme začať riešiť príčinu, vysvetľuje Jozef Kojecký, predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada.

Partnerom OZ sa od apríla tohto roka stala Nadácia 365. Prvá vzájomná spolupráca sa začína osadením 125-metrovej nornej steny, ktorá dnes pribúda na rieke Hornád. Má zabrániť tomu, aby sa odpad dostal týmto vodným tokom až do priehrady. Bariéra zachytí všetky plasty a naplaveniny, ktoré sa potom vyberú a použijú na konkrétne účely.

Doba, v ktorej žijeme, je, žiaľ, aj dobou plastovou. Bolo by málo na problém len upozorňovať a nepomôcť tam, kde plasty predstavujú skutočnú prírodnú katastrofu. Verím, že sa nám podarí prispieť k tomu, aby sa Ružínska priehrada stala čistejším miestom pre nás všetkých, hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank.

Vodná nádrž sa nachádza v 5. stupni ochrany. Má objem 45,3 milióna kubických metrov, dĺžku 11 kilometrov a množstvom plastov vo vode sa stáva najväčším plastovým problémom na východnom Slovensku.

Veľmi sa tešíme, že nás oslovila Nadácia 365.bank, a ďakujeme jej za ústretovosť.  Dnes sme vďaka našej spolupráci mohli osadiť nornú stenu. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí posunúť sa v tomto boji s plastovými odpadkami, uzatvára Kojecký.

Inštalácia nornej steny je prvý, pilotný projekt, pričom o ďalších plánovaných aktivitách budú zainteresované strany informovať priebežne.

Značky: