Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pri príležitosti 29. februára, ktorý je dňom navyše v rámci priestupného roka, spúšťa 365.bank online kampaň „Deň k dobru“.

Aby zachovala posolstvo svojej značky, ukotvené aj v samotnom názve, ako dnešnej banky na 365 dní v roku, mení v rámci vybraných vizuálov dočasne aj svoje logo na 366. Leitmotívom online kampane je tiež využiť deň k dobru, vyplývajúci z priestupného roka, na dobrovoľníctvo resp. inú prospešnú aktivitu.

„365.bank je dnešná banka pre dnešných ľudí. Už zo samotného názvu pritom vyplýva, že ako digitálna banka sme tu pre klienta 365 dní v roku. Priestupný rok nie je výnimkou, práve naopak. Preto pri tejto príležitosti dočasne a symbolicky meníme logo na ikonke v mobilnej aplikácii, ale aj na ďalších vybraných vizuáloch na číslovku 366,“ hovorí Tereza Molnár, brand & CX director v 365.bank.

Zmena vizuality loga však nie je jedinou aktivitou 365ky. Deň navyše symbolicky zakotvila do kampane „Deň k dobru“, kedy motivuje svojich klientov, zamestnancov, ale aj verejnosť, aby ho využili na šírenie dobra.

Deň k dobru totiž u nás v banke vnímame nielen ako deň navyše, ktorý získavame v priestupnom roku, ale aj ako deň, kedy sa môžeme venovať niečomu prospešnému. Či už je to konkrétna dobrovoľnícka aktivita, finančný príspevok alebo dobrý skutok, pomoc blízkemu, či len úsmev v práci… Chceme si pri tejto príležitosti pripomenúť, aké dôležité je šíriť dobro. Obzvlášť v dnešnej náročnej dobe a stále v pomerne polarizovanej spoločnosti,“ uvádza Tereza Molnár.

Pri tejto príležitosti si zároveň dala 365ka vytvoriť aj prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie, ktorého cieľom bolo okrem iného tiež inšpirovať ľudí ku konaniu dobra. Spraviť dobrý skutok má v pláne viac ako patina ľudí, pričom táto možnosť patrila medzi top tri aktivity, ktorým sa chcú venovať počas 29. februára. Celkovo ak by mala celá populácia využiť tento dátum práve na konanie dobra, najväčšie percento (až takmer 60 %) by spríjemnilo deň ľuďom vo svojom okolí.

Banka sa však v rámci prieskumu pozrela aj na finančný aspekt. Väčšine populácie sa od posledného priestupného roka (tj. za obdobie od r. 2020 do r. 2024) finančná situácia veľmi nezmenila, pričom 44 % hodnotí celkový stav svojich peňazí ako negatívny. Z toho nemenne zlú finančnú situáciu pociťuje 27 % našincov a zmenu k horšiemu pociťuje ďalších 17 % opýtaných. Zvyšok vníma stav svojich financií kladne.

Dobrou správou je, že najviac pribudlo tých ľudí, ktorým sa podarilo začať pravidelne sporiť. Naopak, čo sa týka ideálnej sumy finančnej rezervy (vo výške aspoň 6-násobku mesačného platu) či investovania, každému piatemu človeku sa takáto zmena v jeho finančnom správaní nepodarila ani za uplynulé štyri roky, aj keď sa o ňu pokúšal,dopĺňa Linda Valko Gáliková, head of PR & internal communication v 365.bank.

Kampaň „Deň k dobru“ súvisiaca s témou priestupného roka prebieha na sociálnych sieťach, v rámci influencer marketingu a je zastrešená aj v PR. Viac info o kampani je na https://365.bank/denkdobru. Okrem externej komunikácie pritom prebieha aj v internej komunikácii. V rámci nej majú zamestnanci banky možnosť využiť 29. február, ale aj ktorýkoľvek iný deň v roku, na akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu.

Banka tiež v spolupráci so svojou nadáciou vytipovala niekoľko organizáciiobčianskych združení, kde môžu jej zamestnanci prísť pomáhať počas posledného februárového dňa. Zároveň tým dostáva viac do povedomia aj svoj zamestnanecký benefitDeň pre budúcnosť“, ktorý umožňuje jej zamestnancom jeden deň v priebehu každého mesiaca počas celého roka využiť práve na dobrovoľnícke aktivity.

Síce si 365ka vzala symbolicky „Deň k dobru“ práve 29. február, snaží sa touto myšlienkou inšpirovať ku konaniu dobra počas celého roka. Prehlbuje týmto svoj pozicioning banky s názorom, kedy v rámci svojho mediálneho priestoru otvára a upozorňuje aj na iné dôležité celospoločenské témy.

V predchádzajúcom priestupnom roku to bola napríklad kampaň „Choď voliť“, kedy dočasne upravila svoje ATL spoty, aby adresovala verejnosti tento dôležitý odkaz. Počas covidu pripravila kampaň s online spotom na podporu očkovania, či rozvíja aj ďalšie dôležité témy ako je ekológia, rodová rovnosť a podobne.

Značky: