Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na západnej D1 v úseku medzi Trnavou a Hornou Stredou inštaluje NDS nové portálové konštrukcie pre dopravné značenie a modernizuje integrovaný riadiaci systém dopravy tzv. IRSD

V celom úseku dobuduje NDS kompletnú infraštruktúru informačného systému riadenia dopravy. Projekt rieši osadenie 15 ks portálových konštrukcií, 8 ks veľkoplošných premenných mechanických značiek, 14 ks malých premenných mechanických značiek, veľkorozmerného plnofarebného panelu s veľkosťou 10,5 m x 4 m, 44 ks premenných dopravných značiek na báze LED technológie, 4 ks LED textových informačných panelov s rozmerom 5,5 m x 2 m, 57 otočných kamier, 8 sčítačov dopravy a 7 meteostaníc. Len pre zaujímavosť, najťažšia portálová konštrukcia váži až 12 137 kg. Portálové konštrukcie majú rozpätie do 41,7 m.

Bezpečná a plynulá diaľnica

Modernizácia diaľnice D1 v úseku Trnava – Horná Streda prinesie niekoľko benefitov pre motoristov. Výrazne sa zvýši prehľad o udržiavanom úseku diaľnice, o aktuálnej dopravnej situácii. Nové budované portály pre premenné dopravné značenie sú významným prvkom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Priemerné denné intenzity dopravy v roku 2021 na tomto úseku dosahovali 32-tisíc vozidiel, pričom v júli tohto roka NDS zaznamenala rekordný denný prejazd a to až 45-tisíc vozidiel. V období pred pandémiou v roku 2019 prešlo týmto úsekom priemerne denne 35- tisíc vozidiel, pričom rekordné intenzity boli zaznamenané v auguste na úrovni 47-tisíc vozidiel denne.

Premenné dopravné značenie na báze LED je základným nástrojom na riadenie a usmerňovanie dopravy na diaľniciach. Pomáha udržiavať plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Nové značenie bude kľúčovým v čase mimoriadnej a havarijnej situácie, kedy bude nevyhnutné zabrániť ďalším škodám na majetku, zraneniam osôb a ochrániť životy ľudí, napríklad v prípade hromadnej dopravnej nehody. V takýchto prípadoch je nevyhnutné dostatočne včas a zrozumiteľne informovať vodičov o vzniku mimoriadnej udalosti ako je kolóna, nehoda či extrémne poveternostné podmienky.

Práce realizujú výlučne počas víkendových nocí

Práce si vyžadujú úplnú uzáveru diaľnice v oboch smeroch, pretože pri inštalácii sa manipuluje s bremenami, na mieste je navyše veľa ťažkej techniky (žeriavy, plošiny, ťahač pre prevoz konštrukcie). Z hľadiska rozsahu prác a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky nie je možné inštaláciu takejto konštrukcie realizovať bez obojsmerného vylúčenia dopravy. Plne si uvedomujúc vyťaženosť diaľničného úseku a zodpovednosť voči motoristom NDS pristúpila k obmedzeniu dopravy na diaľnici výhradne v nočných hodinách od 23.00 večer do 6.00 ráno počas najbližších 3 víkendových nocí do 20.12., aby minimalizovali negatívne dopady spôsobené uzáverou diaľnice na motoristov.

výmena portálových konštrukcií

Značky: