Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výmenníky sú spoľahlivé a dodávajú sa v rôznych veľkostiach.

Od veľkých jednotiek vyrobených na zákazku, až po malé hotové chladiče. Používajú sa v mnohých priemyselných odvetviach a na rôzne účely (výroba energie, rafinérie, ohrev vody, chladenie). Čo môže spôsobiť ich zlyhanie?

  1. Korózia rúrok

Najväčšou hrozbou pre výmenníky je oxidácia (korózia) povrchu rúrok. Kyslík a železo reaguje a vytvára oxid železitý, ktorý znižuje tepelnú priepustnosť a znehodnocuje rúrky. S týmto problémom sa bojuje ťažko a často sa to zistí až vtedy, keď sú rúrky tak skorodované, že sa zníži úroveň ich tepelného výkonu alebo sa zníži prietok kvapaliny.

  1. Erózia rúrok

Erózia rúrok je fyzické opotrebenie kovu kvapalinami. Kvapaliny s vysokým obsahom celkových rozpustených pevných látok – ako napríklad oxid kremičitý, bahno alebo morská voda urýchľujú eróziu rúrok vo vnútri aj na hranách vstupných rúrok.

parné trubkové výmenníkyZdroj: hxhservis.cz
  1. Tepelná únava

Rúrky výmenníka tepla sú náchylné na roztrhnutie a praskliny v dôsledku akumulovaného napätia súvisiaceho s neustálym tepelným cyklovaním alebo vysokými teplotnými rozdielmi. K tepelnej únave dochádza, keď extrémne teplotné rozdiely medzi plášťom a rúrkami vedú k ohýbaniu rúrok.

  1. Rezonancia

Vibrácie z akéhokoľvek zdroja, vyvolané zvonku alebo zvnútra môžu pôsobiť na rúrky výmenníka a ich intenzita sa môže zvýšiť až do bodu, keď sa rúrky roztrhnú a zlyhajú alebo stratia tesnosť.

Výmenník teplaZdroj: hxhservis.cz
  1. Vytváranie dier

Chemicky vyvolaná korózia môže mať za následok bodovú koróziu rúrok až do bodu, keď sa vytvoria dierky a rúrka zlyhá. Rúrka pochopiteľne stráca tepelnú priepustnosť.

V prípade, ak výmenníky používate na ohrev vody a dôjde k chybe, pomôcť vám môže aj havarijná služba voda. Dôležité je investovať do kvalitných výmenníkov tepla ako výměníky JAD X.

Značky: