Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zrejme sa zhodneme na tom, že technológia 5G nemala ľahký štart do života. Ako to s novými riešeniami často býva, tvrdenie o budúcich výhodách 5G narážala na skepsu a obavy prameniace z nedostatku informácií. Situácia sa však zmenila a potenciálu technológie 5G verí stále viac ľudí s tým, ako stúpa jej využitie v praxi aj obľuba medzi prednými výrobcami. Stručne povedané, 5G už nie je technológiou budúcnosti, ale technológiou súčasnosti.

Čo má táto technológia ešte pred sebou a ako môžu organizácie a siete prispieť k prechodu z 4G na technológiu 5G, aby bolo možné naplno využívať jej potenciál?

Martin Bratičák, regionálny riaditeľ pre CEE spoločnosti Zyxel
Martin Bratičák, regionálny riaditeľ pre CEE spoločnosti Zyxel

Upgrade na 5G

5G má predpoklady byť skutočne revolučnou technológiou, ktorá môže zásadne zmeniť podnikanie, priemyselné odvetvia aj každodenný život. V porovnaní s technológiou 4G, ktorá kraľovala mobilnej ére, 5G prináša takmer exponenciálne zvýšenie výkonu, o čom svedčí jej približne 100x vyššia sieťová rýchlosť a nárast počtu podporovaných zariadení zo štyroch tisíc na približne jeden milión na kilometer štvorcový.

Martin Bratičák, Head of Channel CEE v spoločnosti Zyxel, v tejto súvislosti poznamenáva: „Z pohľadu bežného užívateľa môže mať 5G značné výhody pre moderný životný štýl náročný na dáta, pretože znižuje tlak na prenosovú kapacitu v domácnostiach a uľahčuje náš stále bežnejší život na sieťach. Hlavný prínos, ktorý sa začína prejavovať, má technológia 5G v podnikaní a v priemysle, pričom sme presvedčení, že z jej zavedenia bude stále viac ťažiť celá ekonomika.“

Do budúcnosti s 5G

Ako pri každej novej technológii aj v prípade 5G platí, že jej počiatočný prínos môže byť pomerne nízky a že plné využitie potenciálu, ktorý propagujú výrobcovia, bude vyžadovať širší a prepojený prístup. S jej rozširovaním je patrné, ako sa jej teoretické výhody stávajú realitou, čo následne podnecuje jej ďalší rozvoj a väčšiu inovatívnosť.

Rozmach technológie 5G bude veľkým prínosom pre automobilové odvetvie, a to ešte predtým, než sa bežnými stanú autonómne vozidlá. Moderné autá už dnes predstavujú prepojený systém, ktorého súčasťou sú okrem iného lokalizačné služby, monitoring údržby a riadenie výkonu vozidla. Vďaka prechodu z technológie 4G na 5G budú vozidlá spoľahlivejšie, chytrejšie a lepšie prepojené než dnes.

Zariadenia pre monitoring jazdy v reálnom čase, tj. ekvivalent čiernej skrinky inštalovanej v lietadle, dokážu detekovať a nahlásiť nehodu, šoféra upozorniť na nevyhnutnú opravu alebo všetky závady nahlásiť priamo danej automobilke. Schopnosť v reálnom čase a presne sledovať a monitorovať tisíce vozidiel je celkom kľúčová v prípade správy veľkých vozových parkov.

Priemysel 4.0

Obrovský prínos technológie 5G sa začína prejavovať v priemysle, kde sa predpokladá, že vyššia rýchlosť, nižšia latencia a väčšia prenosová kapacita prinesú vo výrobe značný dodatočný ekonomický rast. Automatické výrobné linky vyžadujú presné načasovanie a spoľahlivú konektivitu, pretože aj pri sebemenšom meškaní v pripojení hrozí potenciálne obrovský problém. Rozmach technológie 5G môže byť umieračikom pre neflexibilné analógové výrobné linky.

Vedľa automatizácie chytrých tovární, ktorá zlepší fungovanie výrobných liniek, 5G naviac výrobcom umožňuje prepojiť ich interiérové siete so skladmi a vonkajšími priestorami. Tento krok poskytuje neoceniteľnú väzbu medzi výrobou a všetkými logistickými činnosťami a umožňuje kompletnú synchronizáciu týchto operácií.

Mnohé výrobné spoločnosti dnes trápia problémy plynúce z rozdielnych a protichodných potrieb ich kancelárskych a továrnych sietí a z toho, že kancelárske a výrobné priestory používajú vlastné káblové a bezdrôtové siete WLAN. Technológia 5G tieto problémy rieši vytvorením ucelenej siete, ktorá je nielen bezpečnejšia, výkonnejšia, efektívnejšia a udržateľnejšia, ale tiež menej náročná na údržbu.

Význam integrácie

Rovnako ako u iných sieťových produktov aj v prípade technológie 5G existuje celý rad riešení dostupných pre rôzne objekty, či už sa jedná o vonkajšie zábavné areály, rozsiahle výrobné závody alebo napríklad kancelárske budovy. Okrem toho je možné produkty 5G lokalizovať, nastaviť a spravovať centrálne pomocou cloudových platforiem, ktoré vedľa spomenutých funkcií naviac zlepšujú zabezpečenie a uľahčujú integráciu zariadení do siete, čo je obzvlášť dôležité pri ich prevádzke k pracovným účelom.

Súčasný rozmach vzdialenej práce zamestnancom umožňuje pracovať odkiaľkoľvek, čo znamená, že vždy a všade potrebujú spoľahlivé pripojenie. V dôsledku tohoto vývoja sa rapídne zvýšili nároky kladené na firemné siete. 5G riešenia, ktoré sú centrálne spravované v cloude, ich prevádzkovateľom umožňujú poskytovať špičkové sieťové pripojenie na veľkých plochách, ako sú továrne areály, a v zariadeniach nachádzajúcich sa na rôznych miestach, či už ide o zamestnanca pracujúceho doma alebo napríklad o flotilu nákladných vozidiel. Sme zvedaví, čo všetko príchod technológie 5G ešte umožní.

Martin Bratičák, Head of Channel for CEE v spoločnosti Zyxel

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.