Nástup sietí piatej generácie sprevádza dosiaľ nevídaná kontroverzia.

Pravdepodobne žiadnu generáciu mobilných sietí nesprevádzala taká vlna medializácie, ako sa tomu deje v prípade jej piatej generácie. Z pohľadu bežných ľudí sa 5G technológia často spomína v súvislosti s hoaxami a ďalšími nepravdivými správami, ktoré ľudia vďaka obľube sociálnych sietí rýchlo a pohodlne šíria po celom svete.

5G vraj spôsobuje úhyn vtáctva a funguje aj ako distribútor koronavírusu COVID-19. Sú to nezmysly a na webe TOUCHIT.sk sme sa im už viackrát venovali – či už vo forme článkov so zameraním na dopad 5G sietí na zdravie alebo aj v našom podcaste DOTYK, v ktorom sme upozorňovali na hoaxy. Nielen na tie o 5G, hoci, tie sa v posledných mesiacoch tešia až prílišnej popularite.

Politizácia 5G sietí v USA

Na 5G však bude história spomínať aj v súvislosti s výraznou politizáciou, ktorej táto technológia čelí od roku 2019 a v médiách sa skloňuje ešte častejšie ako hoaxy. Na rozdiel od nich, politizácia je reálny problém a môže mať negatívny dopad na 5G technológiu na globálnej úrovni.

Nemá zmysel polemizovať nad tým, prečo sa Spojené štáty americké rozhodli ísť touto cestou. Je však zrejmé, že 5G siete sa stali hlavným trhom, cez ktorý chcú štáty získavať technologickú prevahu. Nie je teda prekvapujúce, že dopady tohto rozhodnutia sa vzhľadom na medzinárodnú politiku USA môžu prejaviť aj v Európe, čo sa už čiastočne deje.

Ako je to v Európe?

Zatiaľ čo je v USA formovanie budúcnosti 5G sietí do značnej miery ovplyvnené priamymi obmedzeniami zo strany politikov, v Európe sa snaží Európska únia raziť cestu, ktorá podporuje konkurencieschopnosť, technologické inovácie a rôznorodý sieťový ekosystém. Tento prístup je z hľadiska rozvoja technológií určite prijateľnejším riešením.

EÚ v súvislosti s 5G nezabúda ani na kyberbezpečnosť. Tá sa v súvislosti s mobilnými sieťami ďalšej generácie spomína často a objektívne ide o kľúčový parameter, ktorý nemožno podceniť. Kybernetickú bezpečnosť 5G sietí detailne pokrýva dokument EU Toolbox – súbor detailných odporúčaní pre členské štáty v oblasti 5G s dôrazom na minimalizáciu rizík, rôznorodosť a udržateľnosť trhu s 5G a zvyšovanie kvality bezpečnostných štandardov.

Je dôležité, že sa Európa snaží zachovať nezávislosť a ísť si svojou vlastnou cestou. Ani ona sa však nevyhla určitej roztrieštenosti – zatiaľ čo Nemecko odmieta vylúčiť z budovania 5G sietí hocakého dodávateľa, pokiaľ splní prísne bezpečnostné štandardy, Británia a Francúzsko sa do väčšej, resp. menšej miery inšpirovali prístupom Spojených štátov amerických.

Je zrejmé, že dokumenty, ako je EU Toolbox, či prísne bezpečnostné štandardy, majú za cieľ odhaliť a zamedziť akýmkoľvek bezpečnostným rizikám a zadným vrátkam, ktoré by mohli umožniť prípadnú špionáž zo strany dodávateľov.

Ako je to na Slovensku?

Problematike kybernetickej bezpečnosti 5G sietí sa na Slovensku aktívne venuje Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Ako sa uvádza na oficiálnom webe nbu.gov.sk, SK-CERT v roku 2019 vypracovalo Národné posúdenie rizík implementácie 5G technológií, ktoré slúžilo ako podklad pre spoločné európske posúdenie rizík. SK-CERT sa takisto aktívne podieľalo na tvorbe a pripomienkovaní Toolboxu a diskusiách o praktickej implementácii jednotlivých opatrení na úrovni členských štátov.

Z hľadiska mobilných operátorov, ktorí pôsobia na Slovensku, aktuálne prebieha výberové konanie na dodávateľov telekomunikačného vybavenia pre 5G siete. Orange Slovensko dávnejšie oznámil, že o modernizáciu jeho siete sa postará Nokia. Skupina Deutsche Telekom si vybrala Ericsson. O2 a 4ka aktuálne vyberajú svojich dodávateľov.

Nevýhody politizácie 5G sietí

Politizácia 5G sietí so sebou prináša negatíva, ako je predraženie samotnej technológie alebo jej oneskorené nasadenie do prevádzky, čo sa môže v globálnom meradle prejaviť horšou konkurencieschopnosťou daného regiónu na globálnom IT trhu.

Je pozitívne, že na Slovensku zatiaľ nie sme svedkami politizácie 5G sietí. A hoci niektorí telekomunikační operátori nasledujú nariadenia svojich materských spoločností z ostatných krajín, Slovensko ako také nedalo stopku žiadnemu dodávateľovi a aktuálne nasleduje model EÚ s dôrazom na aplikovanie univerzálnych bezpečnostných štandardov a podporu rôznorodého sieťového ekosystému.

Ako to však bude z globálneho hľadiska, to ukážu najbližšie mesiace a roky.

Na článku spolupracoval Roman Kadlec.

Zdroj: europa.eu, nbu.gov.sk, orange.sk

Prečítajte si aj:

Prichádza 5G-pokalypsa? Aký (ne)majú 5G siete dopad na naše zdravie

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.