Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer tri štvrtiny seniorov nie je spokojných s výškou svojho starobného dôchodku a viac ako 60 % chýbajú peniaze. Vyplýva to z prieskumu investičnej platformy Fondee medzi 525 seniormi. Väčšina z nich v prieskume mladším generáciám odkázala, aby sa na štátny dôchodok nespoliehali, vyhli sa tak nepredvídateľným zmenám v odvodoch a začali sa pripravovať včas. Fondee preto spúšťa nový zvýhodnený typ účtu na zhodnocovanie úspor na starobu.

63% dôchodcom sa po odchode do dôchodku znížila životná úroveň

Takmer traja zo štyroch seniorov sú nespokojní s výškou svojho štátneho dôchodku. Medzi ženami podiel nespokojných vzrastá až na 76 %. „Stojí za tým fakt, že ženy mávajú v priemere nižšie dôchodky ako muži,” vysvetľuje spoluzakladateľka investičnej platformy Fondee Eva Hlavsová. „Situáciu nezmenili ani opatrenia na Slovensku v podobe rodičovského dôchodku alebo v Česku tzv. výchovné, ktorých cieľom bolo prilepšiť si na dôchodku. Neprispievajú k tomu ani zmeny v dôchodkovom systéme,“ dodáva. Viac ako 63 % respondentov uviedlo, že s odchodom do dôchodku sa znížila ich životná úroveň.

Približne 64 % opýtaných uviedlo, že nemajú iný príjem, než je štátny dôchodok. Len 6 % respondentov čerpá tretí pilier, 14 % si na dôchodku pomáha peniazmi zo sporiaceho účtu a 10 % úsporami zo stavebného sporenia. Približne 6% má príjem z akcií či dlhopisov a 5 % dostáva peniaze z nájmu vlastnej nehnuteľnosti.

„Tieto výsledky sú podľa mňa alarmujúce. Nielenže prevažná väčšina seniorov nemá iný príjem ako je štátny dôchodok, ale tí, ktorí sa na dôchodok pripravili, tak zvolili nevhodný spôsob. Výnos sporiacich účtov či stavebného sporenia spravidla neprekonajú infláciu a pokiaľ si niekto sporí na dôchodok dlhodobo, existujú lepšie spôsoby, ktoré z peňazí neukrajujú, ale ich skôr zhodnocujú,” vysvetľuje Hlavsová.

Pripravte sa včas, odkazujú seniori mladým

Okolo 59 % seniorov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, uviedlo, že mladšie generácie by sa na štátny dôchodok nemali spoliehať. Podobný podiel (58 %) uviedol, že by sa na starobu mali začať pripravovať včas. Vyše 41 % potom odkazuje, že nemajú podceňovať množstvo peňazí, ktoré je v starobe potrebné.

„Celý život som pracovala ako učiteľka. Po nástupe na dôchodok som nepociťovala veľkú zmenu, lebo som mala úspory. Dnes mám 91 rokov a keby mi nepomáhali vnúčatá, nemala by som dosť na pokrytie všetkých výdavkov, veľkú časť dôchodku miniem na lieky. Šetrili sme najmä deťom, ktorým sme založili vkladné knižky. Na nás sme v tom čase nemysleli, čo bola chyba a dnes by sme to asi riešili inak,“ hovorí seniorka Helena z Trenčianskeho kraja.

Na situáciu upozorňuje aj Hlavsová. „Mladším generáciám v zásade už nezostáva nič iné. Pretože s tým, ako populácia starne a predlžuje sa jej dĺžka dožitia, nie sú dôchodky v súčasnej výške pre štát ekonomicky udržateľné. Vo Fondee sme sa preto rozhodli ponúknuť produkt, ktorý umožní sa na starobu pripraviť za zvýhodnených podmienok,“ hovorí.

Priemerný vek dožitia slovenských žien je približne 82 rokov. Ak by si teda priali tí, čo dnes odchádzajú do penzie, mesačne k štátnemu dôchodku prilepšiť o 200 eur, tak by mali mať k dispozícii približne 60 000 eur navyše. Kvôli vplyvu inflácie a pravdepodobného znižovania dôchodkov bude v budúcnosti čiastka rásť.

Koľko sporiť a ako dlho, aby mal 35 ročný Slovák na dôchodku k dispozícii 1400 eur?

Aby mal Slovák na dôchodku k dispozícii 1400 eur v budúcich cenách, potrebuje nazhromaždiť približne 250 000 eur za predpokladu, že do dôchodku odíde vo veku 65 rokov pri priemernej inflácii 2 %. Ak by investoval s výnosom 7 %, mesačne by mal investovať 200 eur. Ak by sa však rozhodol pre sporenie, kde je výnos iba 2 %, odložiť si už musí až 500 eur mesačne.

Nový dôchodkový účet od Fondee je založený na ETF fondoch. „Na západe ide o bežný spôsob investovania na dôchodok, ktorý je nenáročný na čas a investičné skúsenosti. Mávajú vyšší výnos ako dôchodkové sporenia a nižšie poplatky ako podielové fondy,” vysvetľuje Hlavsová s tým, že na výber je vo Fondee 7 druhov dôchodkových portfólií podľa rizika a potenciálneho výnosu a že poplatok pri dôchodkovom portfóliu Fondee je znížený na 0,5 % ročne, čo je menej ako pri klasickom dôchodkovom sporení.

Zber dát do prieskumu bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos počas novembra 2023. Prieskumu sa zúčastnilo celkom 525 nepracujúcich seniorov, ktorí poberajú starobný dôchodok a sú starší ako 64 rokov. Necelých 61 % žije v páre, 16 % je vdova či vdovec, 21 % rozvedený/á a 2,5 % slobodný/ná.

Značky: