Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa mládeže (12.8.) skupina Adecco Group, ktorá je svetovým lídrom v poskytovaní personálnych služieb, zverejňuje nový prieskum zameraný na očakávania mladých ľudí, ktorí práve vstupujú na trh práce. Jeho výsledky poukazujú na ostrý kontrast s prevládajúcim obrazom o zamestnanosti mladých; väčšina mladých si je istá, že si prácu nájdu rýchlo a veria, že majú potrebné schopnosti pre získanie svojho vytúženého zamestnania. Aby uspeli, najviac potrebujú pracovné skúsenosti.

Skupina Adecco Group realizovala globálny prieskum na vzorke 9572 ľudí vo veku 18-30 rokov z 13 krajín sveta s cieľom porozumieť ich očakávaniam v pracovnom svete a posúdiť, či si uvedomujú, aké zručnosti od nich trh práce očakáva. Takmer osem z desiatich respondentov (77,47 %) verí, že si prácu nájdu do roka po skončení štúdia.

Najväčší optimizmus prevláda u mladých zo Švajčiarska (89,66 %), za nimi nasledujú Američania (84,38 %), naopak najmenej optimizmu majú mladí Španieli (57,84 %), čo je pochopiteľné vzhľadom na to, že miera zamestnanosti mladých je v ich krajine na úrovni 45,8 percent.

Graf 1: Získavate zručnosti potrebné pre vaše zamestnanie snov?

graf_adecco_2016812_nowat

Takmer tri štvrtiny (73,08 %) opýtaných si myslí, že majú tie správne zručnosti pre svoju budúcu prácu. V tomto ohľade si najviac veria Nemci (89,11 %), zatiaľ čo Japonci disponujú najnižším sebavedomím (31,54 %). Na otázku aké zručnosti sú podľa nich najrelevantnejšie pre ich budúcu prácu mladí ľudia uvádzajú hlavne jazyky (56,68 %), praktické skúsenosti (53,70 %) a digitálne zručnosti (41,48 %). Viac ako dve tretiny (68,45 %) už vedia, čo je ich vysnívané zamestnanie. Pri otázke, čo potrebujú, aby ho získali, mladí ľudia na prvom mieste uvádzajú pracovnú skúsenosť. Ich plán s výhľadom na najbližších 10 rokov je v prvom rade dosiahnuť finančnú stabilitu, mať vysnívanú prácu a pracovať pre sociálne zodpovedného zamestnávateľa. Michal Neusch, študent, ktorý sa stal na jeden mesiac generálnym riaditeľom Adecco Slovakia hovorí: „Pre vstup na trh práce sú dôležité akékoľvek pracovné skúsenosti nadobudnuté už počas štúdia. Aby som po maturite mohol šéfovať personálnemu molochu po boku Sergia Duarte, musel som splniť niekoľko podmienok. Študentské aktivity ma naučili prezentovať myšlienky a formovať ich do logických argumentov, organizácia študentských podujatí rozvila moje manažérske predpoklady.“

Optimizmus respondentov môže vzhľadom na súčasné problémy zamestnávateľov pri získavaní vhodne kvalifikovaných mladých ľudí pôsobiť prekvapujúco, keďže s touto komplikáciou bojuje až 40 percent z nich. Prieskum Adecco však demonštruje, že mladí ľudia idú správnym smerom a rozumejú tomu, na čo sa potrebujú sústrediť, aby získali zamestnanie, po akom túžia.

V dnešnom svete neustálych zmien sa vzdelanie a tzv. tvrdé zručnosti (hard skills) stávajú zastaranými veľmi rýchlo. Z tohto dôvodu sú v pracovnom svete čoraz dôležitejšie tzv. jemné zručnosti (soft skills) ako kreativita, otvorenosť novým poznatkom a sociálna inteligencia. Pre rozvoj jemných zručností je najdúležitejšia pracovná skúsenosť. Predchádzajúce prieskumy skupiny Adecco Group ukázali, že krajiny s etablovaným systémom pracovných školení, ako napríklad Švajčiarsko a Nemecko, sú obzvlášť úspešné pri zvládaní zamestnanosti mladých.

Riešenia sú potrebné urgentne. Z krátkodobého hľadiska môže súkromný sektor podporovať mladých prostredníctvom konzultácií a stáží. V strednodobom horizonte sú však nevyhnutné štrukturálne reformy, aby sa dosiahla reforma tradičných formálnych vzdelávacích systémov a ich integrácia s pracovnými schémami, ako sú stáže.

Výkonný riaditeľ Adecco Group Alain Dehaze uviedol: „Gratulujem dnešnej mládeži, pretože sa neboja mať vysoké méty, nevzdávajú sa snov a budujú si základy svojej budúcnosti. Zamestnanosť mladých je však našou spoločnou zodpovednosťou. Spolupráca verejného a privátneho sektora je nevyhnutná pre vytváranie vzdelávacích systémov, ktoré podporujú získavanie skúseností v praxi a ponúkajú nadobúdanie zručností, ktoré trh práce potrebuje, čo je v záujme nielen mladých ľudí, ale celej spoločnosti.“

Skupina Adecco Group sa neustále usiluje o zvyšovanie zamestnateľnosti mladých a napomáha im pri vstupe na trh práce prostredníctvom svojich programov, ako Adecco Way to Work, či CEO na jeden mesiac, alebo Win4Youth. Adecco Group je zároveň aj zakladajúcim členom programu Nestlé Alliance for Youth. Od roku 2015 program Adecco Way to WorkTM poskytol vyše 5000 pracovných stáží a 80 mladých ľudí z celého sveta sa stalo „CEO na jeden mesiac“.

Značky: