Acer v Dubaji predstavil svoju víziu „vedomej technológie“. Je to technológia navrhnutá a vyrobená s ohľadom na budúcnosť. Spoločnosť sa chce seriózne zamerať na ochranu klímy.

Na prezentácii sme videli ukážku dvoch nových riešení na úsporu energie, ako aj výstavu o klíme, na ktorej boli predstavené technológie a koncepty výrobkov.

Acer sa pripojil k iniciatíve RE100 a zaviazal sa do roku 2035 získavať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Takisto sa zaviazal dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.

Ako jedna z popredných IT spoločností sa snaží posilňovať pozitívny vplyv na životné prostredie dôslednými opatreniami: 60 % jej rozhodujúcich dodávateľov sa zaviazalo k iniciatíve RE100 alebo si stanovilo vedecky podložené ciele zníženia emisií uhlíka.

Acer si stanovil cieľ používať vo svojich počítačoch a monitoroch do roku 2025 až 20 – 30 % recyklovaných plastov po spotrebovaní, pričom 17 % využitie sa dosiahne v roku 2022.

Acer sa na podujatí podelil o niekoľko príkladov svojho úsilia. Prvým je produktový rad Vero, ktorého zariadenia sú vyrobené z vysokého percenta recyklovaných materiálov. Ďalším príkladom je Project Humanity, iniciatíva, ktorá vzdeláva a spája zamestnancov na celom svete, aby podnikali ekologickejšie kroky. Tretím príkladom je platforma Earthion, ktorá ďalej spája partnerov dodávateľského reťazca vrátane ich zamestnancov s cieľom riešiť environmentálne výzvy prostredníctvom inovatívnych a integrovaných riešení.

Medzi ďalšie iniciatívy platformy Earhion patrí aj znižovanie emisií z námornej logistiky spoločnosti Acer pomocou biopalív a výskum udržateľných obalových materiálov s výrobnými partnermi.

Spoločnosť Acer rozširuje svoju prítomnosť v odvetví skladovania energie a ponúka riešenia v celom dodávateľskom reťazci – od domácností po priemysel a od výroby po aplikácie. Prostredníctvom investícií do technológie batériových článkov spoločnosť predstavila nové riešenia na skladovanie energie, ktoré rozširujú jej portfólio.

Na výstave, ktorá sa koná na Alserkal Avenue v Dubaji, sa prezentujú produkty a služby v rámci štyroch koncepcií životného štýlu:

  • Koncept pre prácu: služba predplatného na požiadanie rozsiahleho portfólia produktov Acer s predplatenými balíčkami aktualizácií, služieb a opráv, ktoré sú dostupné jediným kliknutím. Zákazníci sa môžu aktívne zapojiť do systému, ktorý predlžuje životnosť digitálnych zariadení a znižuje spotrebu nových zdrojov.
  • Koncept pre vzdelávanie: počítačový hardvér a softvér, ktorý pomáha školám znížiť ich uhlíkovú stopu. Študenti sa môžu učiť v prostredí šetrnom ku klíme a používať renovované notebooky spolu s nástrojmi, ktoré umožňujú ich uvedomelé používanie.
  • Koncept pre pohyb: sieť staníc mobility s nabíjacími centrami, svižné elektrické bicykle a elektrické kolobežky, ktoré sú k dispozícii na uľahčenie cestovania. To spolu s nástrojmi, ako je mestské plánovanie založené na údajoch a predpovedanie infraštruktúry mikromobility, pomáha sprístupniť dopravu väčšiemu počtu ľudí a podporiť plánovanie infraštruktúry v inteligentných mestách.
  • Koncept pre život: hyperkompatibilný systém s mobilnou aplikáciou, ktorý umožňuje využívať existujúce a nové inteligentné spotrebiče na zvýšenie odolnosti domácností voči zmene klímy. Aplikácia umožňuje používateľom efektívnejšie riadiť spotrebu energie a zvýšiť prehľad o distribúcii energie spotrebičov.

Zdroj: Acer

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.