Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Za kľúčový prvok prevencie straty dát považuje 86 % respondentov zálohovanie

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, predstavil výsledky lokálneho dopytovania, podľa ktorého 43 % českých a slovenských podnikov zažilo niekoľkohodinový výpadok obchodnej prevádzky v dôsledku straty firemných dát.  Dlhšie prevádzkové výpadky hraničiace výnimočne až s ohrozením existencie podniku priznalo 5 % respondentov.  Prieskum sa uskutočnil v októbri 2022 medzi účastníkmi konferencie ZEBRA Cyber Roadshow.

Aj keď väčšina strát firemných dát je stále spôsobená ľudským faktorom či zlyhaním zariadenia, rastie počet prípadov strát v dôsledku kybernetických útokov – napríklad už 14 % respondentov uviedlo ako príčinu straty ransomvérový útok. Kľúčovým prvkom ochrany dát v českých a slovenských organizáciách je naďalej pravidelné zálohovanie, ale významne sa zvyšuje význam kybernetickej bezpečnosti a ochrany samotných záloh, ktoré bývajú stále častejším cieľom kybernetických útočníkov.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu zahŕňajú:

  • V prípade straty dát sa českí a slovenskí IT administrátori najčastejšie stretávajú s ich náhodným zmazaním
    (85 %), zlyhaním zariadení (61 %) a zašifrovaním ransomvérom (14 %).
  • 43 % respondentov uviedlo, že typickým dôsledkom straty dát býva krátkodobý výpadok obchodnej prevádzky v rade hodín, 29 % uviedlo výpadok IT bez následkov na prevádzku firmy a 23 % žiadny výpadok vďaka existencii systému okamžitej obnovy dát. Iba 4 % opýtaných zmienila dlhodobý výpadok v rade dní a 1 % výpadok ohrozujúci samotnú existenciu firmy.
  • Kľúčovým prvkom prevencie straty dát je zálohovanie (86 % opýtaných), kybernetická bezpečnosť (68 %), ochrana záloh (51 %) a testovanie obnovy (46 %).
  • Iba 26 % firiem dnes využíva výhradne on-premise riešenia kybernetickej ochrany, zvyšok už využíva hybridné a cloudové riešenia. 

„Podľa našich skúseností v poslednom čase môžeme potvrdiť, že rastie počet prípadov, keď zákazníci a partneri čelia útokom vedúcim až k výpadkom obchodnej prevádzky,“ povedal Aleš Hok, obchodný riaditeľ spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Tieto útoky sú zvyčajne vedené priamo na zálohy, pretože pre útočníkov predstavujú hlavnú prekážku úspešného vydierania. Preto odporúčame, aby podniky a organizácie využívali ucelené riešenia ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú schopné popri tradičnom zálohovaní zaistiť  bezpečnosť celej infraštruktúry, vrátane ochrany kritických záloh.“

Značky: