Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ten bude viesť jeho Series A fundraising na vývoj lietajúcich automobilov a technológií eVTOL pre mestskú leteckú mobilitu.

AeroMobil, založený v roku 2010 a jeden z popredných startupov v rýchlo sa rozvíjajúcom priestore pre lietajúce vozidlá a osobnú leteckú dopravu, menoval spoločnosť Rothschild & Co. za poradcu na vedenie fundraisingových aktivít Series A.

Predstavuje to významný krok smerom k naplneniu ambície spoločnosti AeroMobil preniesť osobnú mobilitu z povrchu na oblohu a transformovať náš spôsob cestovania po našich mestách a medzi nimi. K dnešnému dňu spoločnosť AeroMobil predstavila vozidlá STOL a eVTOL s jedinečnou schopnosťou FlyDrive (lietanie a jazda) a je prvou spoločnosťou vyrábajúcou lietajúci automobil, ktorá úspešne podala žiadosť na EASA (Európska Agentúra pre Bezpečnosť Letectva) o typové osvedčenie svojho nadchádzajúceho lietajúceho vozidla AeroMobil 4.0 STOL.

Spoločnosť Rothschild & Co, založená pred vyše 200 rokmi a podnikajúca vo viac ako 40 krajinách, je lídrom v poskytovaní vysoko odborných informácií o trhu a efektívnych dlhodobých riešení pre klientov v oblasti globálneho poradenstva, správy majetku a aktív a obchodného bankovníctva.  Bezkonkurenčná sieť globálnych poznatkov spoločnosti Rothschild & Co poskytuje odborné odvetvové a produktové poradenstvo popredným svetovým blue-chip spoločnostiam a najsľubnejším startupom, a zároveň prináša úspešné investície do tých najzložitejších transakcií, ktoré určujú trendy v odvetví.Prostredníctvom svojej špecializovanej poradenskej praxe v oblasti automobilového priemyslu a globálnej siete poradcov bude Rothschild & Co úzko spolupracovať s manažmentom AeroMobilu na úspešnom dokončení financovania Series A. V ostatných mesiacoch spoločnosť AeroMobil už viedla diskusie s niekoľkými poprednými automobilovými a leteckými strategickými investormi, ako aj s niekoľkými rodinnými fondami a fondami rizikového kapitálu.

K dnešnému dňu spoločnosť AeroMobil získala viac ako 20 miliónov EUR od Patricka Hessela, predsedu AeroMobilu a zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti C2i, popredného výrobcu komponentov z uhlíkových vláken pre automobilový, letecký a motoristický priemysel, od Infra Partners Management, fondu rizikového kapitálu, prvého svojho druhu pre strednú a východnú Európu, od Focus Capital Group so sídlom v Izraeli a ďalších privátnych investorov. Počiatočný kapitál poskytol podnikateľ a investor do startupov, Juraj Vaculík, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti AeroMobil. Spoločnosť AeroMobil bola tiež aktívne podporená vládnym grantom.

Spoločnosť AeroMobil má jasnú víziu stať sa popredným globálnym hráčom vo vývoji a nasadzovaní osobných lietajúcich vozidiel pre medzimestskú a vnútromestskú leteckú dopravu. Spoločnosť AeroMobil vyvíja unikátny súbor proprietárnych funkcií, technológií a vozidiel eVTOL, aby uspela na trhu osobnej leteckej mobility. Vzhľadom na doterajšie rozsiahle skúsenosti spoločnosti AeroMobil sa dá očakávať, že vytvorí špičkovú technologickú platformu pre mestskú leteckú mobilitu a využije nové príležitosti v celom hodnotovom reťazci, aby splnila svoje ambície vyrábať prvý certifikovaný komerčne dostupný lietajúci automobil v histórii.

Finančné prostriedky získané prostredníctvom spoločnosti Rothschild & Co. zo Series A sa použijú na ďalšiu fázu vývoja a testovania technológie AeroMobil 4.0 (STOL) a rozvoj technológií a prototypov eVTOL, ktoré sú už vo fáze konceptov.

„Spoločnosť AeroMobil veľmi víta možnosť spolupracovať s jedným z najuznávanejších poradcov finančného odvetvia vzhľadom na jeho skúsenosti s realizáciou významných investícií v automobilovom a leteckom sektore. Keďže sa blížime k testovacej a výrobnej fáze našich vozidiel, spoločnosť AeroMobil hľadá „inteligentné investície“ od strategických investorov, ktorí vidia príležitosť investovať a spolupracovať s popredným startupom, ako je AeroMobil. Chceme zrýchliť naše úsilie a spoločne naplniť prísľub lietajúcich vozidiel a mestskej leteckej mobility,“ povedal Juraj Vaculík, spoluzakladateľ a CEO AeroMobil.

Spoločnosť AeroMobil od svojho vzniku v roku 2010 zaznamenala výrazný pokrok, čo vyvrcholilo úspešným vývojom jej lietajúceho vozidla, AeroMobil 4.0, ktoré bolo s celosvetovým úspechom uvedené na výstave Top Marques Monaco v roku 2017. Odvtedy spoločnosť AeroMobil intenzívne pracuje na rozvoji schopností STOL a VTOL a aktívne stavia ďalší experimentálny prototyp modelu AeroMobil 4.0, ktorého letové skúšky sa majú začať v priebehu roka 2019. Vývoj je zachytený a sprístupnený prostredníctvom pravidelných aktualizácií na adrese www.aeromobil.com/production-update/.

Tento prototyp sa použije na vývoj a zdokonalenie systémov a funkčnosti vozidla v súčinnosti s regulačnými orgánmi. AeroMobil sa tak stane prvou spoločnosťou, ktorá úspešne podala žiadosť o certifikáciu letovej spôsobilosti od Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) (žiadosť bola podaná v decembri 2018). To dokazuje pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla pri realizácii svojho plánu, aby sa lietajúce vozidlá stali komerčnou realitou. AeroMobil 4.0 je len prvým vozidlom v produktovom pláne na uvedenie radu vozidiel, ktoré prinesú transformáciu mestskej leteckej mobility prostredníctvom inovatívnych koncepcií eVTOL, ktoré sa v súčasnosti posudzujú a vyvíjajú s významnými odvetvovými partnermi s celosvetovou pôsobnosťou.

„Veľmi nás teší, že EASA prijala našu žiadosť o certifikáciu letovej spôsobilosti. Predstavuje to silný signál od tohto orgánu pre našu koncepciu 4.0, ktorý je výsledkom priebežnej mnohomesačnej spolupráce. AeroMobil 4.0 je jediným lietajúcim automobilom vo vývoji, ktorý rešpektuje súčasné predpisy ako ľahké lietadlo podľa predpisu CS 23. Sme presvedčení, že cesta ku globálnemu rastu osobnej leteckej dopravy spočíva v rešpektovaní regulačných orgánov a úzkej spolupráci s nimi, aby sme mohli vyvíjať nové spôsoby bezpečnej a spoľahlivej leteckej dopravy,“ povedal Douglas MacAndrew, technický riaditeľ spoločnosti AeroMobil.

Od začiatku svojej práce na prototype v roku 2013 sa spoločnosť AeroMobil opiera o iteračný prístup k zavádzaniu technológií lietajúcich vozidiel pre mestskú leteckú mobilitu.  Strategickým zameraním je vybudovanie trvalo udržateľného podnikania, ktoré využíva príležitosť na trhu pre lietajúce vozidlá pri rešpektovaní technologickej pripravenosti, regulačného prostredia, súčasnej infraštruktúry a trhového prostredia. Spoločnosť AeroMobil pokračuje vo vývoji svojej technológie a koncepcií eVTOL súbežne s úspešným vývojom a komerčnou realizáciou AeroMobilu 4.0, ktorý jej pomôže včas si vytvoriť pozíciu na trhu lietajúcich automobilov.

AeroMobil si zvolil podobný prístup ako popredné značky elektrických automobilov, ktoré naštartovali trh elektrických vozidiel prostredníctvom uvedenia špičkových športových automobilov s cieľom ukázať potenciál a príležitosť pre elektrické vozidlá.  Podobne aj prvé vozidlo od spoločnosti AeroMobil, ktorým je 4.0 STOL, poskytne firme cennú výhodu. AeroMobil 4.0, super-auto so super schopnosťami, umožní získať neoceniteľné údaje na rozšírenie ďalších poznatkov o vozidle a jeho prevádzke pri súčasnom oslovení existujúceho trhu pre super-autá a ľahké lietadlá. Spoločnosť AeroMobil je presvedčená, že ide o nutný medzistupeň k zavedeniu osobných lietajúcich vozidiel, keďže technológia eVTOL ešte stále vyžaduje podstatné zmeny a vývoj v technológiách, infraštruktúre a regulačných prostrediach, aby mohla byť komerčne realizovateľná a úspešná.

Patrick Hessel, chairman AeroMobilu, v súvislosti so spomínaným ustanovením a stratégiou spoločnosti povedal: „Spoločnosť AeroMobil ako firma dosiahla skutočne celosvetový rozmer a je pripravená na spoluprácu s významnými hráčmi z automobilového a leteckého priemyslu. V budúcnosti plánujeme zaujať pozíciu v prieniku automobilového, leteckého a technologického odvetvia a vyvíjať špičkové technológie a systémy na realizáciu dlhodobej príležitosti plne autonómnych elektrických vozidiel VTOL, ktoré spôsobia transformáciu osobnej a mestskej leteckej mobility. AeroMobil prinesie do tradične maloobjemového leteckého priemyslu veľkoobjemový prístup, čo výrazne zníži náklady na komponenty prostredníctvom inteligentného dizajnu, nových materiálov a automatizácie výroby, pričom bude bez kompromisov spĺňať požiadavky odvetvia civilného letectva.“

Spoločnosť AeroMobil naďalej napreduje so svojím jedinečným prístupom k využitiu trhovej príležitosti pre mestskú leteckú mobilitu. Z tohto dôvodu sa spoločnosť usiluje o získanie ďalšieho kapitálu na podporu svojej ambície a na urýchlenú komercializáciu svojej technológie, aby splnila očakávania svojich zákazníkov a akcionárov. AeroMobil 4.0 umožňuje spoločnosti dosiahnuť tento cieľ v existujúcom regulačnom rámci a priniesť revolúciu do osobnej leteckej dopravy a podstatne zvýšiť jej dostupnosť. Zároveň prinesie jedinečný zážitok a výrazne rýchlejšiu cestu z východiskového bodu priamo do cieľového na krátke a stredné vzdialenosti. AeroMobil 4.0 si možno predbežne objednať online cez webovú stránku AeroMobilu na adrese www.aeromobil.com/form/.

Značky: